XEM ĐIỂM ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

Giới thiệu Đào chế tạo ra chính quy Đào tạo CLC, Tiên tiến, LKQT Các hệ đào tạo không giống Chương thơm trình huấn luyện và đào tạo Thông tin sinch viên Quy chế- cách thức Mẫu đối chọi Giáo trình-bài bác giảng tin tức Tốt nghiệp Các chuẩn cổng output Chứng chỉ GDTC - GDQP
Số lần xem:
*
*
*
*

Đểxem bảng điểmthi hệ Chính quy học kỳ hai năm học tập 2013-2014:

Đểxem bảng điểmthi hệ Chính quy học tập kỳ hai năm học 2012-2013 mờicliông chồng vào đâydata/file/HocKy122/.

Bạn đang xem: Xem điểm đại học nông lâm

Đểxem bảng điểmthi hệ Chính quy học kỳ 1 năm học tập 2012-2013 mờiclichồng vào đây data/file/HocKy121/.

Đểcoi bảng điểmthi hệ Chính quy học tập kỳ 2 năm học tập 2011-2012 mờicliông chồng vào đâydata/file/HocKy112/DiemThi/.

Xem thêm: Cách Sử Dụng Sci Hub - TảI TàI LiệU MiễN Phí VớI Sci

Đểcoi bảng điểmthi hệ Chính quy học tập kỳ một năm học 2011-2012 mờicliông xã vào đâydata/file/HocKy111/DiemThi/.

Để coi bảng điểmthi hệ Chính quy học tập kỳ3 năm học 2010-2011(những môn học tập tiến độ đại cương) mờicliông xã vào đây data/file/HocKy103/DiemThi/

Để coi bảng điểmthi hệ Chính quy học tập kỳ2 năm học 2010-2011(những môn học tập quy trình tiến độ đại cương) mờiclick vào chỗ này data/file/Hocky102/DiemThiHK102/: .

Để xem bảng điểmthi hệ Chính quy học tập kỳ1 năm học 2010-2011(các môn học tập tiến trình đại cương) mờicliông xã vào đây: data/file/Hocky102/Diemthi/

Để xem bảng điểmthi hệ Chính quy học tập kỳ2 năm học tập 2009-2010(các môn học tập tiến độ đại cương) mờicliông xã vào đây: data/file/HocKy093/Diemthi/

Để coi bảng điểmthi hệ Chính quy học kỳhai năm học 2009-2010(các môn học tiến trình đại cương) mờicliông xã vào đây: data/file/Hocky092/DiemThi/

Để xem bảng điểmthi hệ Chính quy học tập kỳ 1 năm học 2009-2010(các môn học quy trình đại cương) mờicliông xã vào đây: data/file/HocKy091/Diemthi/


Để coi bảng điểmthi lần 1hệ chính quy học tập kỳ 1 năm học tập 2008-2009(các môn học tập giai đoạn đại cương) mờiclick vào đây:http://daotao.jualkaosmuslim.com.edu.vn/dslop/diemgoc/Chinhquy/HK1_0809/

Điểm thi Chính trị Tổng hợp Khoá 2005 data/file/CTTH_Khoa2005/

Để xem bảng điểmthi lần 1hệ thiết yếu quy học tập kỳ 1 năm học tập 2007-2008(những môn học tiến độ đại cương) mờicliông xã vào đây:http://daotao.jualkaosmuslim.com.edu.vn/dslop/diemgoc/Chinhquy/HK1_0708/

Xem điểm thi Tư Tưởng Sài Gòn những lớp Đại Học Khóa 2004 với CĐ Khoá 2005 cliông xã vào đây:http://daotao.jualkaosmuslim.com.edu.vn/dslop/diemgoc/Chinhquy/HK1_0708/

Để xem bảng điểm thi lần 2hệ chính quy học kỳ 1 năm học tập 2007-2008(những môn học tập tiến trình đại cương) mờicliông xã vào đây:http://daotao.jualkaosmuslim.com.edu.vn/dslop/diemgoc/Chinhquy/HK1_0708/thilai/

* Lưu ý: Để coi được bảng điểm máy tính xách tay của người tiêu dùng yêu cầu được tải sẳn ứng dụng đọc được format file .PDF như Acrobat Reader...