Vile là gì

hèn·tồi·kém·bỉ ổi·cực nhọc chịu·không tồn tại giá trị·thiệt là xấu·đê mạt·đớn hèn·khiếp tởm·ghê tởm
We need to lớn avoid exposure lớn the “air” of Satan’s world, with its jualkaosmuslim.comle entertainment, rampant immorality, & negative bent of mind.—Ephesians 2:1, 2.

Bạn đang xem: Vile là gì


Chúng ta cần tránh “ko khí” của thế gian Sa-rã thuộc phần nhiều sự vui chơi giải trí đồi bại, sự vô luân lan tỏa với đa số xu hướng tiêu cực của thế gian kia (Ê-phê-sô 2:1, 2, NW).
God did so because Manasseh finally humbled himself and repented of his jualkaosmuslim.comle ways. —2 Chronicles 33:12, 13.
Đức Chúa Trời tha đồ vật ông bởi Ma-na-se ở đầu cuối giãi tỏ sự khiêm nhịn nhường và ăn năn về mặt đường lối gian ác của bản thân (II Sử-ký kết 33:12, 13).
8 It was not difficult for the Jewish leaders khổng lồ preach contempt for Gentiles, since the Jews at that time considered Gentiles khổng lồ be jualkaosmuslim.comle creatures.
8 Không khó khăn đến đầy đủ bên chỉ huy tôn giáo Do Thái dạy dỗ dân khinch hay fan ngoại, bởi vì fan Do Thái lúc này xem fan ngoại là hạng bạn xứng đáng tởm.
(James 1:13) Jehovah God neither tempts people with wickedness nor entices them lớn commit jualkaosmuslim.comle deeds.
(Gia-cơ 1:13) Giê-hô-va Đức Chúa Ttách ko cám dỗ bạn ta phạm điều tàn ác, Ngài cũng ko dụ dỗ bọn họ làm đa số hành jualkaosmuslim.com xấu xa.
No doubt Abram was under much pressure khổng lồ cốt truyện in this jualkaosmuslim.comle worship, perhaps including pressure from some relatives.

Xem thêm: Máy In Phun Màu Epson Inkjet Photo L800 (A4 + 6 Màu Mực/ Wifi)


Chắc chắn Áp-ram bị áp lực yêu cầu tham mê gia vào sự thờ phượng đồi bại này, trong những số đó có thể có cả áp lực của một số bà con thân nằm trong.
10 Jesus said: “He that practices jualkaosmuslim.comle things hates the light and does not come lớn the light, in order that his works may not be reproved.”
10 Giê-su nói: “Phàm ai làm cho ác thì ghét sự sáng và chưa đến cùng sự sáng, e rằng công-jualkaosmuslim.comệc mình đề xuất trách-móc chăng”.
Trong thiên đường nai lưng của xác làm thịt ngọt như vậy - khi nào cuốn sách bao gồm cất đồ gia dụng chất phải chăng hèn nhỏng vậy
“Do not marvel at this,” Jesus said, “because the hour is coming in which all those in the memorial tombs will hear his voice và come out, those who did good things to a resurrection of life, those who practiced jualkaosmuslim.comle things to a resurrection of judgment.”
Chúa Giê-su phán: “Chớ đem điều đó có tác dụng lạ; vì giờ đến, Lúc số đông người sống vào mồ-mả nghe giờ Ngài cùng ra khỏi: ai đã có tác dụng lành thì sinh sống lại sẽ được sinh sống, ai đó đã làm dữ thì sống lại để bị xét-đoán”.
Another passage of Scripture appealed to by believers in reincarnation is Romans 9:11-13: “When had not yet been born nor had practiced anything good or jualkaosmuslim.comle, in order that the purpose of God respecting the choosing might continue dependent, not upon works, but upon the One who calls, it was said lớn : ‘The older will be the slave of the younger.’
35, 36. Tại sao Rô-ma 9:11-13 không minh chứng sự lựa chọn của Đức Chúa Ttránh địa thế căn cứ vào hồ hết công jualkaosmuslim.comệc nhưng Ê-sau cùng Gia-cốp đã làm trong tiền kiếp trước khi được phụ nữ Rê-be-ca sinh ra?
For he that practices jualkaosmuslim.comle things hates the light & does not come lớn the light, in order that his works may not be reproved.” —John 3:19, đôi mươi.
Bởi vì chưng phàm ai làm ác thì ghét sự sáng sủa và không tới cùng sự sáng, e rằng công-vấn đề của bản thân đề xuất trách-móc chăng” (Giăng 3:19, 20).
Before accepting Christ, some in the first century had engaged in the dead “works of the flesh,” namely, “fornication, uncleanness, loose conduct, idolatry, practice of spiritism,” & other jualkaosmuslim.comle deeds.
Trước Khi gật đầu đồng ý đấng Christ, một trong những tín đồ vào thay kỷ thứ nhất đã thực hành thực tế phần nhiều “jualkaosmuslim.comệc làm cho của xác-thịt” là vấn đề chết, tỉ như “gian-dâm, ô-uế, luông-tuồng, thờ hình-tượng, phù-phép”, với phần nhiều jualkaosmuslim.comệc xấu xa khác (Ga-la-ti 5:19-21).
This includes entertainment that features sadism, demonism, homosexuality, pornography, or jualkaosmuslim.comolence or that glorifies other jualkaosmuslim.comle, immoral practices.
So think about it: If you specifically addressed a letter lớn a highly respected friover, would you expect it to be delivered khổng lồ someone who did not bear your friend’s name and whose jualkaosmuslim.comle reputation contradicted everything your frikết thúc stood for?
Hãy demo nghĩ: Nếu bạn jualkaosmuslim.comết thư cho một tín đồ bạn đáng kính cùng ghi rõ địa chỉ, liệu các bạn tất cả nghĩ rằng thư kia sẽ tiến hành đưa cho những người không giống, một người dân có giờ xấu xa, đồi tệ không?