VIẾT SỐ TRONG TIẾNG ANH


2. Số thứ tự.

Bạn đang xem: Viết số trong tiếng anh


2.1. Chức năng: dùng để đếm sản phẩm công nghệ từ bỏ. Trong giờ Việt, kia đó là bí quyết nói đầu tiên, máy hai, sản phẩm công nghệ bố,….
+ Ngay sau số đếm bằng số:Ta thêm đuôi st (đuôi của first) cho những số: 1st, 21st, 31st, …., 101st, 121st, 131st,…. –> Không thêm đuôi st cho số 11 hoặc gồm hàng trăm + đơn vị là 11.Ta thêm đuôi nd (đuôi của second) cho các số: 2nd, 22nd, 32nd, …., 102nd, 122nd, 132nd, ….–> Không thêm đuôi nd đến số 12 hoặc bao gồm hàng trăm + đơn vị là 12.Ta thêm đuôi rd (đuôi của third) cho những số: 3rd, 23rd, 33rd, …., 103rd, 123rd, 132rd, … –> Không thêm đuôi rd mang lại số 13 hoặc bao gồm hàng chục + đơn vị chức năng là 13.Ta thêm đuôi th cho các ngôi trường hòa hợp còn lại (xung quanh 3 mục trên) Lúc viết số lắp thêm trường đoản cú bằng số.+ Ngay sau số đếm bằng chữ, tự ví dụ trên, ta gửi sang:Ta thêm first khi viết những số: first, twenty-first, thirty-first, …, hundred and first, hundred & twenty-first, hundred và thirty-first –> Không thêm đuôi first mang lại số 11 (eleventh) hoặc có hàng trăm + đơn vị là 11.Ta thêm second khi viết các số: second, twenty-second, thirty-second, …., hundred and second, hundred and twenty-second, hundred and thirty-second, …. –> Không thêm đuôi second đến số 12 (twelfth) hoặc tất cả hàng chục + đơn vị chức năng là 12.Ta thêm third khi viết các số: third, twenty-third, thirty-third, …., hundred và third, hundred and twenty-third, hundred và thirty-third, …. –> Không thêm đuôi third cho số 13 (thirteenth) hoặc tất cả hàng trăm + đơn vị chức năng là 13.Ta thêm đuôi th sau hàng đơn vị cho những trường hợp còn lại (kế bên 3 mục trên) khi viết số lắp thêm từ bỏ bằng văn bản.Lưu ý về phong thái phát âm, viết bề ngoài số vào giờ Anh cho mục 1 cùng 2:
1/ Ta sử dụng one hundred, one thousand cụ cho a hundred, a thousand Lúc ta ý muốn nhấn mạnh vấn đề chỉ bao gồm one chứ đọng không phải two, three,….
2/ Khi viết số vượt một nđần độn, ta sử dụng dấu phẩy hoặc khoảng tầm White trung tâm hàng chục ngàn và phần còn lại. Ví dụ: 2,250 hoặc 2 250; 10,050 hoặc 10 050.
3/ Lúc viết bằng văn bản cho các số thừa một nngu, tất cả rất đầy đủ hàng nghìn, hàng trăm với đơn vị và trước sẽ là hàng chục ngàn trsống lên. Lúc kia ta cần sử dụng lốt phẩy cho những bậc nhất tiên (mang lại sau sản phẩm ngàn) cùng từ and mang đến 02 hàng ở đầu cuối. Ví dụ: 1142 (a thousvà, a hundred & forty-two).
4/ Hundred, thousvà, million, billion,…. không tồn tại hình thức số các. Ví dụ: two hundred, three thous&, four million, five sầu billion,….
5/ lúc kể đến ẩn ý hàng nghìn, hàng chục ngàn, hàng ngàn thì đề xuất viết hundreds of, thousands of, millions of,….
6/ Cả số đếm cùng số vật dụng tự đều sở hữu chức năng nlỗi một danh trường đoản cú hoặc tính trường đoản cú (đứng trước danh từ) vào câu. Ví dụ:
My family has five sầu members. And yours? – So, It’s just three. (mái ấm tôi tất cả 05 thành viên. Còn gia đình bạn? – À, chỉ bao gồm 3 thôi).We will have sầu a discussion on three issues. The first is about how lớn raise money for children in need. (Chúng ta đã có 1 cuộc đàm đạo về 3 vụ việc. Vấn đề thứ nhất là làm cho cầm nào để kêu gọi tiền đến trẻ nhỏ phải giúp đỡ).

Xem thêm: Cách Thêm Thẻ Meta Vào Wordpress, Meta Description Là Gì

3. Số La Mã.

12345678
IIIIIIIVVVIVIIVIII
onetwothreefourfivesixseveneight
910132025405060
IXXXIIIXXXXVXLLLX
ninetenthirteentwentytwenty-fivethirtyfiftysixty
1001505005506509009501000
CCLDDLDCLCMCMLM

4. Số điện thoại cảm ứng.


0961901134: o nine six – one nine o – one one – three four.02866853260: o two eight – six six eight – five three two – six o.
0961901134: o nine six- one nine o – double one – three four.02866853260: o two eight – double six – eight five three – two six o.
Ví dụ: 02866853260 x 123: o two eight – double six – eight five sầu three – two six o – x – one two three.

5. Phân số với Số thập phân.


+ Cách đọc – viết: ta sử dụng số đếm đến tử số với số máy trường đoản cú đến mẫu mã số. Nếu tử số 1 thì mẫu số ko thêm s, ví như tử số từ 2 cho 9 thì mẫu số nên thêm s.
+ Tuy nhiên, nếu như tử số và mẫu số từ bỏ nhì số trở lên thì ta: (1) dùng số đếm đến tử số – (2) phát âm từng chữ số một mang lại mẫu mã số – (3) thêm từ bỏ “over” giữa tử số cùng chủng loại số.