Viết lại câu điều kiện

Trong các kỳ thi cuối kỳ trung học diện tích lớn, trung học cửa hàng xuất xắc những kỳ thi review năng lực giờ anh nlỗi Ielts, Toeic,… hay lộ diện câu ĐK các loại nhị. Để có thể gọi về câu ĐK một số loại 2, bạn cần phải học triết lý thuần thục với thực hành thực tế làm cho bài xích tập câu ĐK nhiều loại 2 thường xuyên. Dưới đấy là triết lý cơ bạn dạng cùng những dạng bài tập câu ĐK nhiều loại 2 tất cả giải đáp.

Bạn đang xem: Viết lại câu điều kiện

*

Câu điều kiện các loại 2 là gì?

Câu điều kiện một số loại 2 là câu điều kiện nói về một vụ việc chẳng thể thực thụ xẩy ra trong hiện nay nếu có một ĐK làm sao đó. Ta còn rất có thể hotline câu điều kiện loại 2 là câu điều kiện hiện nay không thật.

Cấu trúc câu điều kiện một số loại 2:

If + S + V_ed/V2, S + would / could / should + V1 (wouldn’t / couldn’t + V1)

( IF + S + Động từ bỏ phân tách sinh sống thì vượt khđọng đối chọi, S + WOULD/ COULD + Động trường đoản cú nguyên mẫu mã.)

lấy ví dụ câu điều kiện nhiều loại 2:

If I were you, I wouldn’t go to the cinema.

Cách thực hiện câu điều kiện nhiều loại 2:

– Câu điều kiện loại 2 dùng để diễn tả vấn đề, năng lực trái ngược hoặc thiết yếu ra mắt ở thực trên hoặc sau này.

– Câu ĐK loại 2 dùng làm hướng dẫn.

Một số xem xét về câu điều kiện loại 2:

– Tại mệnh đề IF, trường hợp động trường đoản cú là TO BE thì ta cần sử dụng WERE đến tất cả các công ty ngữ.

– Trong mệnh đề chính của câu điều kiện một số loại 1, bên cạnh trợ hễ từ would, ta còn rất có thể dùng could, might,…

– Sự vấn đề đang xảy ra không có thật:

If + thì thừa khứ đọng tiếp diễn, S + would/could/might + V-bare

– Nhấn to gan hành động đã diễn ra:

If + thì vượt khđọng đối kháng, S + would be + V-ing

*

Một số dạng bài xích tập câu điều kiện nhiều loại 2 có đáp án:

bài tập về câu ĐK nhiều loại 2 dạng phân tách đụng từ:

1/ If I (have)……….. a typewriter, I could type it myself.

2/ If he (be)………… here now, the buổi tiệc nhỏ would be more exciting.

3/ You could make much progress if you (attend)………….. class regularly.

4/ If we (live)…………. in a big thành phố, we could get access khổng lồ the Internet easily.

5/ If you (arrive)…………. ten minutes earlier, you would have got a seat.

Đáp án:

1 – had; 2 – were; 3 – attended; 4 – lived; 5 – arrived

*

bài tập về câu ĐK nhiều loại 2 dạng lựa chọn đáp án đúng

1. I __________you sooner had someone told me you were in the hospital.

A. would have visited

B. visited

C. had visited

D. visit

2. __________more help, I would Call my neighbor.

A. needed

B. should I need

C. I have needed

D. I should need

3. __________more help, I would call my neighbor.

A. needed

B. should I need

C. I have needed

D. I should need

4. Had you told me that this was going to happen, I __________it.

A. would have sầu never believed

B. don’t believe

C. hadn’t believed

D. can’t believe

5. If Jake __________to go on the trip, would you have gone?

A. doesn’t agree

B. didn’t agree

C. hadn’t agreed

D. wouldn’t agree

6. If you __________, I would have sầu brought my friends over to your house yesterday khổng lồ watch T.V, but I didn’t want khổng lồ bother you.

A. had studied

B. studied

C. hadn’t studied

D. didn’t study

7. The death rate would decrease if hygienic conditions __________improved.

A. was

B. is

C. were

D. had been

8. If Jake __________to lớn go on the trip, would you have sầu gone?

A. doesn’t agree

B. didn’t agree

C. hadn’t agreed

D. wouldn’t agree

9. The patient will not recover unless he __________ an operation.

Xem thêm: Viết Đoạn Văn Có Sử Dụng Biện Pháp Nói Quá, Viết Một Đoạn Văn Có Dùng Biện Pháp Nói Quá

A. had undergone

B. would undergo

C. undergoes

D. was undergoing

10. If it __________convenient, let’s go out for a drink tonight,

A. be

B. is

C. was

D. were

Đáp án

1.A 2.B 3.B 4.A 5.C 6.C 7.C 8.C 9.C 10.B

*

bài tập viết lại câu ĐK nhiều loại 2:

1) I’m not going khổng lồ buy that điện thoại phone because it’s too expensive.

2) If he wasn’t very ill, he would be at work ( Unless)

3) He is fat but he doesn’t play sport.

4) He is ill. He can’t go skiing.

5) I can’t see you this Friday because I have to lớn work.

6) My car is out of order. I won’t drive sầu you there.

7) Mary is sad because she has a small flat.

8) I don’t know his gmail so I can’t send him an invitation.

9) You aren’t lucky. You won’t win.

10) I like to lớn buy a new car but I don’t have enough money.

*

Đáp án bài xích tập viết lại câu điều kiện nhiều loại 2:

1) If that di động phone weren’t so expensive, I would buy it.

2) Unless he was very ill, he would be at work.

3) If he played sports, he wouldn’t be fat.

4) If he wasn’t ill, he could go skiing.

5) If I didn’t have sầu to lớn work, I could be able to lớn see you tomorrow.

6) If my car wasn’t out of order, I would drive you there.

7) If Mary didn’t have sầu a small flat, he wouldn’t be sad.

8) If I knew his gmail, I could sover hlặng an invitation.

9) If you were lucky, you would win

10) If I had enough money, I would buy a new car.

Trên đấy là một số trong những bài bác tập câu điều kiện nhiều loại 2 để các bạn rèn luyện nhằm mục đích cố kỉnh chắc kiến thức và kỹ năng về câu điều kiện này. Bên cạnh Việc nắm vững chắc lý thuyết câu ĐK một số loại 2 các bạn hãy cần cù rèn luyện các bà tập về câu ĐK các loại 2 và giao diện tra giải đáp lại nhé!