Viết Chương Trình Pascal Tìm Giá Trị Lớn Nhất

Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục đào tạo công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên với xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tập từ nhiênÂm nhạcMỹ thuật
*

*

Program Cau2;

Uses crt;

Var i,n,max,min: integer;

a: array of integer;

Begin

Clrscr;

Write(‘ Nhap vì dẻo cua day so, n= ‘);

Readln(n);

Writeln(‘Nhap cac phan tu cua day so: ‘);

For i:= 1 to n do

Begin

Write(‘a= ‘);

Readln(a);

End;

max:= a;

min:= a;

For i:= 2 to lớn n do

Begin

If max a then min:= a;

End;

Writeln(‘So lon nhat la max= ‘, max);

Writeln(‘So nho nhat la min= ‘, min);

Readln;

End.

C1:

Program Max_Min; Uses crt; Var a,b,c,d:integer; max,min:integer; Begin clrscr; write("nhap so thu nhat :"); readln(a); max:=a; min:=a; write("nhap so thu nhì :"); readln(b); if maxb then min:=b; write("nhap so thu tía :"); readln(c); if maxc then min:=c; write("nhap so thu tu :"); readln(d); if maxd then min:=d; writeln("So lon nhat la :",max); writeln("So nho nhat la :",min); readln; End.quý khách đang xem: Viết công tác pascal tìm kiếm giá trị Khủng nhất

c2:

Program viet_ra_so_lon_nhat_va_nho_nhat;Uses crt;Const n=10;Var a,max,min,i:integer;Beginclrscr; for i:=1 khổng lồ n do Begin Write("Nhap so thu ",i," :"); readln(a); If i=1 then begin max:=a; min:=a; end; if maxa then min:=a; End; writeln("so lon nhat la :",max," So nho nhat la:",min); readln;End.

Bạn đang xem: Viết chương trình pascal tìm giá trị lớn nhất

C1:

C1:

Program Max_Min;

Uses crt;

Var a,b,c,d:integer;

max,min:integer;

Begin

clrscr;

write("nhap so thu nhat :"); readln(a);

max:=a; min:=a;

write("nhap so thu hai :"); readln(b);

if maxb then min:=b;

write("nhap so thu bố :"); readln(c);

if maxc then min:=c;

write("nhap so thu tu :"); readln(d);

if maxd then min:=d;

writeln("So lon nhat la :",max);

writeln("So nho nhat la :",min);

readln; End.

Tính tổng những số lớn hơn 0 của hàng n số được nhập tự bàn phím

câu 2 : viết công tác tính vừa đủ cùng và chỉ dẫn screen quý hiếm trung bình cùng đó của mảng các số ngulặng được nhập tự bàn phím

Các chúng ta góp tớ với mai tớ soát sổ thực hành thực tế !!!

Viết chương trình nhập vào 1 hàng số bao gồm n số nguyên ổn dương + In hàng số ra màn hình+ Cho biết hàng gồm từng nào số chẵnGiúp bản thân nhanh vs m.n mai mình thi r

Viết công tác nhập vào một trong những dãy số ngulặng có n bộ phận trường đoản cú bàn phím chuyển rãi vừa nhập ra screen Tìm quý hiếm lớn số 1 vào hàng đưa công dụng tìm được ra màn hình hiển thị.

Xem thêm: Cơ Hội Việc Làm Rộng Mở Với Ngành Việt Nam Học, Ra Trường Làm Gì

Mọi tín đồ giúp em bài xích này cùng với ạ

Nhập một dãy số nguyên ổn cho đến Khi tổng của chúng lớn hơn 100.

Xuất ra màn hình các hiệu quả sau:

+ Dãy số vừa nhập sau khi vẫn sắp xếp theo hướng tăng nhiều (mỗi số biện pháp nhau ít nhất một vết cách)

+ Tổng các số là bội số của 3.

+ Số lớn nhất của dãy

+ Số lượng số là bội của 3

Hãy viết chương trình nhtràn lên 1 dãy N số nguim từ bỏ bàn phím ( N là số ngulặng dương được nhập lệ bàn phím ) .tính và in ra màng hình các hưởng thụ sau :

a) Tính tổng những số vừa nhập

b) Tính tích những số vừ nhập

c) Tính trung bình của những số vừa nhập

d) HÃy tìm kiếm số lớn số 1 với nhỏ xíu nhất

Viết chương trình thực hiện thay đổi mảng để tính tổng những phần tử lớn hơn 0 của hàng N số nhtràn lên trường đoản cú bàn phím?

Please, help me!

Em hãy viết chương trình pascal nhập một mảng số nguyên ổn tất cả n bộ phận cùng với n được nhập từ bỏ bàn phím in rãi vừa nhập ra screen cùng tính tổng các thành phần trong mảng chuyển tác dụng ra screen.

Bài 1: Viết chương trình nhập lệ 2 số nguyên A cùng B, in ra rúc trường đoản cú từ bỏ nhỏ bé đến bự.