TỪ 7/12, QUẬN HẢI AN DỪNG DẠY TRỰC TIẾP ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ MỘT SỐ KHỐI THUỘC CÁC TRƯỜNG THCS