Think of nghĩa là gì

“Think” vào Tiếng Anh thường mang tức là “quan tâm đến, ngẫm nghĩ”. Ngoài phần lớn ý nghĩa hay chạm chán vừa nêu ra, think còn được phát hiện ý nghĩa khác trong một số trong những trường hợp, ví dụ như “tưởng tượng”, … Chúng ta hãy với mọi người trong nhà bài viết liên quan về kết cấu với cách thực hiện Think trong giờ đồng hồ Anh nhé!

1. Think Là gì?

Ta xét ý nghĩa thứ nhất của hễ từ bỏ think, sẽ là nghĩa chu đáo (consider). Ta sử dụng think Khi ước ao giới thiệu sự xem xét về một điều gì, chủ kiến nào đấy. Hoặc khi đưa ra một ý kiến reviews phải chăng, chu đáo sự quan trọng tuyệt nhu cầu của ai kia.

Bạn đang xem: Think of nghĩa là gì

 

Ví dụ:

- I think (that) I've sầu met you before.- I don't think Emma will get the job.- Do you think (that) you could get me some stamps while you're in town?- I didn't think much of her lakiểm tra book.- She's always thinking of others.

Ta dùng think khi mong mỏi lên một planer cho câu hỏi nào đó, giải quyết vụ việc hoặc thấu hiểu về chứng trạng hiện giờ.

 

Ví dụ:

- What are you thinking, Peter?- He just does these things without thinking & he gets himself into lớn trouble.- You think too much - that's your problem.- I'm sorry I forgot to mention your name. I just wasn't thinking.- Think long & hard before you make any important decisions.- I know it's exciting, but you should think twice before you spkết thúc that much money on a vacation.- What did you say?" "Oh, nothing, I was just thinking aloud.

I Think …

 

Think còn được sử dụng lúc muốn đưa ra một đưa ra quyết định nào đó tiếp theo so với hiện giờ.

 

Ví dụ:

- I'm thinking of taking up running.- I think (that) I'll go swimming after lunch.- I'm thinking about buying a new car.

Xem thêm: Tụ Điện Là Gì? Cách Chọn Tụ Điện Mô Tơ Cho Máy Bơm Tụ Điện Là Gì

Think còn được dùng cùng với chân thành và ý nghĩa ghi nhớ lại, tưởng tượng:

- I was just thinking about you when you called.- She was so busy she didn't think to tell me about it.

Think còn được dùng như một danh trường đoản cú trong câu, có ý nghĩa là ý nghĩ, sự cẩn thận một vụ việc vào một khoảng thời hạn làm sao đó:

 

Ví dụ:

- Let me have sầu a think about it before I decide.- Have a think over the weekover & tell me what you've decided.

2. Cấu trúc và bí quyết sử dụng Think vào tiếng Anh.

Chúng ta hoàn toàn có thể dùng think nhằm nói tới vấn đề có một chủ ý hoặc phát minh như thế nào kia. Trong trường phù hợp này, bọn họ không hay được sử dụng thể tiếp diễn:

- I think (that) she’s a very selfish person.Không dùng: I’m thinking (that) she’s a ….- Ryan thinks we should leave by 8 am at the lathử nghiệm.- Dialogue 1:A: What vị you think about this frame?B: To be honest, I don’t think it suits the picture.

Chúng ta cần sử dụng “think of” xuất xắc “think about” nhằm nói tới việc lên một kế hoạch hay như là một quyết định, ta rất có thể dùng thể tiếp tục trong trường đúng theo này “thinking of/about + verb_ing:

- We’re thinking of moving out of London & buying a small cottage in the country.- Thinking about returning to lớn college?

Think it up

 

Chúng ta sử dụng “Think” cùng “think of” cùng với tức thị ghi nhớ lại, ghi nhớ:

- I went upstairs lớn get something, but when I got there, I couldn’t think what it was that I wanted!- Can anyone think of the name of the first dog that went into lớn space?- It’s so embarrassing when you meet someone & you can’t think of their name.

Xem thêm: Giá Vé Máy Bay Từ Việt Nam Đi Mỹ, Mới! Thời Gian Bay Từ Việt Nam Đến Mỹ Mất Bao Lâu

“Think about” được sử dụng lúc hy vọng diễn đạt sự xem xét:

A: Are you going khổng lồ change jobs?B: I’m not sure. I’m thinking about it.

Trong một số trường hòa hợp quan trọng đặc biệt, ta cũng rất có thể thực hiện think hoặc don’t think để diễn tả một dự định, ý tưởng phát minh, quan tâm đến không chắc hẳn rằng như thế nào đó:

- I think I gave the file lớn Holly on Monday.- I think your keys are on the table.- I don’t think we have enough people interested in going on the trip. - She didn’t think it was necessary to give sầu the taxi driver a tip.

Chúc chúng ta học giỏi Tiếng Anh nhé!


Chuyên mục: Blogs