THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Khái niệm về thẩm định tài chính dự án đầu tư

Thẩm định tài thiết yếu dự án đầu tư là việc chú ý, đánh giá chỉ những bảng dự trù tài thiết yếu, bên trên cơ sở đó xác định những luồng lợi ích cùng ngân sách tài thiết yếu của dự án, đối chiếu các luồng lợi ích tài chủ yếu này trên cơ sở đảm bảo nguim tắc giá trị thời gian của tiền với chi phí với vốn đầu tư ban đầu để đưa ra kết luận về hiệu quả tài thiết yếu của dự án và mức độ rủi ro của dự án để tất cả thể khắc phục kịp thời.

Bạn đang xem: Thẩm định tài chính dự án đầu tư


Sự cần thiết phải thẩm định tài bao gồm dự án đầu tư

Đối với doanh nghiệp, việc đầu tư vào dự án là một hoạt động nghiệp vụ, là một phương thức kinh doanh thu lợi nhuận, nhưng hoạt động này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Thông thường, những dự án tất cả thời hạn lâu năm, vốn đầu tư lớn. Vì vậy, việc thẩm định tài chủ yếu cho dự án đầu tư của doanh nghiệp là rất cần thiết. Mục tiêu cuối thuộc của việc thẩm định tài chính là trả lời câu hỏi: dự án gồm hiệu quả tài không? Dự án gồm hiệu quả thì doanh nghiệp mới đảm bảo được khả năng thu hồi vốn, trả lãi vay, thực hiện được mục tiêu lợi nhuận với bình an.

Xuất phạt từ tính cần thiết, tính thực tế, tính hiệu quả của công tác làm việc thẩm định tài chính dự án, bản thân nó đã cùng đang tiếp tục trở thành một bộ phận quan liêu trọng mang ý nghĩa chất quyết định vào hoạt động đầu tư giải ngân cho vay của mỗi bank.


Nội dung thẩm định tài thiết yếu dự án đầu tư.

- Thẩm tra việc tính toán xác định tổng vốn đầu tư cùng tiến độ bỏ vốn.

+ Vốn đầu tư xây lắp: nội dung kiểm tra tập trung vào việc xác định nhu cầu xây dựng hợp lý của dự án cùng mức độ hợp lý của đơn giá chỉ xây lắp tổng hợp được áp dụng so với gớm nghiệm đúc kết từ các dự án hoặc loại công tác xây lắp tương tự.

+ Vốn đầu tư thiết bị: Căn cứ vào danh mục thiết bị kiểm tra giá mua và chi phí vận chuyển, bảo quản theo quy định của đơn vị nước về giá bán thiết bị, chi phí vận chuyển bảo quản cần thiết. Đối với loại thiết bị bao gồm cố nhiên chuyển giao công nghệ mới thì vốn đầu tư thiết bị còn bao gồm cả chi phí chuyển giao công nghệ.

+ Ngân sách chi tiêu khác: những khoản mục ngân sách này cần được tính tân oán, kiểm tra theo quy định hiện hành của công ty nước. Đó là các khoản chi phí được phân theo những giai đoạn của quy trình đầu tư với xây dựng. Các khoản chi phí này được xác theo định mức (tính theo tỷ lệ % hoặc bằng giá bán cụ thể như chi phí khảo tiếp giáp xây dựng, thiết kế... cùng đội ngân sách xác định bằng bí quyết lập dự toán như ngân sách đến việc điều tra, khảo gần kề thu thập số liệu phục vụ mang đến việc lập dự án, ngân sách tulặng truyền, quảng cáo dự án, chi phí đào tạo cán bộ kỹ thuật cùng cán bộ quản lý sản xuất).

+ Ngoài các yếu tố về vốn đầu tư bên trên, cần kiểm tra một số nội dung chi phí đầu tư sau:

. Nhu cầu vốn lưu động ban đầu (đối với dự án xây dựng mới) hoặc nhu cầu vốn lưu động bổ xung (đối với dự án mở rộng bổ xung thiết bị) để dự án sau thời điểm chấm dứt có thể hoạt động bình thường.

. Chi phí thành lập gồm các ngân sách để cài đặt sắm các vật dụng cần thiết ko phải là tài sản cố định và những ngân sách để hoạt động bình thường.

. Chi tiêu trả lãi vay bank trong thời gian thiết kế.

Việc xác định đúng đắn vốn đầu tư của dự án là rất cần thiết, tách nhị khuynh hướng tính rất cao hoặc thừa thấp.

Sau lúc xác định đúng vốn đầu tư, cần để mắt tới việc phân bổ vốn đầu tư theo chương trình tiến độ đầu tư. Việc này rất cần thiết đặc biệt đối với những dự án công trình có thời gian xây dựng lâu năm.

- Kiểm tra tính toán thù túi tiền – ngân sách sản xuất:

Trên cơ sở bảng tính Ngân sách đơn vị hoặc tổng ngân sách sản xuất sản phẩm năm của dự án cần đi sâu kiểm tra:

+ Tính đầy đủ những yếu tố ngân sách Ngân sách chi tiêu sản phẩm. Đối với các yếu tố Chi phí quan lại trọng cần để ý sự hợp lý của các định mức sản xuất tiêu tốn... tất cả đối chiếu các định mức cùng các kinh nghiệm từ các dự án đang hoạt động.

+ Kiểm tra chi phí nhân lực bên trên cơ sở số lượng nhân công cần thiết cho một đơn vị sản phẩm và số lượng nhân công vận hành dự án

+ Kiểm tra việc tính toán, phân bổ chi phí về lãi vay mượn bank (kể cả lãi vay nhiều năm hạn, ngắn hạn) với Ngân sách chi tiêu sản phẩm.

+ Đối với những loại thuế của đơn vị nước được phân bổ vào giá cả sản phẩm tuỳ loại hình sản xuất nhưng mà bao gồm sự so sánh, tính tân oán.

- Kiểm tra về cơ cấu vốn và cơ cấu nguồn vốn

+ Cơ cấu vốn (theo công dụng: xây lắp, thiết bị, chi phí khác) thường được xem là hợp lý nếu tỷ lệ đầu tư đến thiết bị cao hơn xây lắp. Đối với những dự án đầu tư chiều sâu và mở rộng tỷ lệ đầu tư thiết bị cần đạt là 60%. Tuy nhiên phải hết sức linc hoạt tuỳ theo tính chất và điều kiện cụ thể của dự án, không nên quá máy móc áp đặt.

+ Cơ cấu vốn bằng nội tệ và ngoại tệ: cần xác định đủ số vốn đầu tư với chi phí sản xuất bằng ngoại tệ của dự án để bao gồm cơ sở quy đổi tính toán hiệu quả của dự án. Mặt không giống việc phân định rõ các loại chi phí bằng ngoại tệ để xác định được nguồn vốn ngoại tệ yêu thích hợp để đáp ứng nhu cầu của dự án.

+ Phân tích cơ cấu nguồn vốn với khả năng đảm bảo nguồn vốn: việc thẩm định chỉ tiêu này cần chỉ rõ mức vốn đầu tư cần thiết từ từng nguồn vốn dự kiến để đi sâu so sánh tìm hiểu khả năng thực hiện của nguồn vốn đó.

+ Căn cứ vào thực tế những nguồn vốn đầu tư hiện nay cần quan tâm xử lý các nội dung để đảm bảo khả năng về nguồn vốn như sau.:

. Vốn tự gồm bổ xung của doanh nghiệp: cần kiểm tra đối chiếu thực trạng tài chính với sản xuất sale của doanh nghiệp để xác định số vốn tự bổ sung của doanh nghiệp.

. Vốn trợ cấp của ngân sách: cần chăm chú các cam kết bảo đảm của những cấp bao gồm thẩm quyền đối với nguồn ngân sách (uỷ ban quần chúng. # tỉnh, thành phố, cơ cỗ áo chính...

. Doanh nghiệp vay nước không tính theo phương thức tự vay tự trả: cần cẩn thận kỹ việc chấp hành đúng những quy định của Nhà nước về vay vốn nước không tính của doanh nghiệp và chú ý kỹ những cam kết đã đạt được với phía nước ngoại trừ cũng như khả năng thực tế để thực hiện cam kết đó

+ Sau Khi kiểm tra tính hiện thực của những nguồn vốn phải xác định được lịch trình cung cấp vốn từ những nguồn vốn đó.

- Kiểm tra những chỉ tiêu phân tích tài chính của dự án (theo sáu team chỉ tiêu đã trình bày vào chương phân tích tài chính)

+ Kiểm tra sự tính tân oán, phát hiện những không nên sót vào quá trình tính tân oán.

+ Trên cơ sở các chỉ tiêu phân tính toán, đánh giá bán hiệu quả tài chính của dự án.

Các chỉ tiêu đánh giá bán hiệu quả tài chính của dự án:

* Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi của dự án:

+ Chỉ tiêu giá trị hiện tại ròng rã (Net Present Value – NPV).

Giá trị hiện tại ròng rã của một dự án đầu tư là số chênh lệch giữa giá chỉ trị hiện tại của những luồng tiền ròng kỳ vọng trong tương lai với giá bán trị hiện tại của vốn đầu tư ban đầu. Giá trị hiện tại ròng đo lường lợi nhuận của dự án đầu tư sau thời điểm đã bù đắp rủi ro cùng vốn bỏ ra ban đầu.

Công thức tính NPV như sau:

NPV = - Co + ∑i=1n kích cỡ 12 Sum cSub kích cỡ 8i=1 cSup kích thước 8n

Trong đó : Ci là luồng tiền ròng dự tính tại giai đoạn i

r là lãi suất chiết khấu của dự án.

Nguyên tắc đánh giá bán dự án:

Với những dự án độc lập: chọn những dự án tất cả NPV > 0

Với những dự án loại trừ thì chọn dự án thoả mãn NPV > 0 với NPV max.

Ưu điểm của chỉ tiêu NPV:

- Phản ánh được giá bán trị thời gian của tiền

- NPV đo lường trực tiếp lợi nhuận tuyệt đối của dự án đầu tư.

- Quyết định chấp nhận, từ chối xuất xắc xếp hạng dự án phù hợp với mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận của cổ đông.

Nhược điểm của chỉ tiêu NPV:

- Phụ thuộc vào phương pháp lựa chọn lãi suất chiết khấu, sử dụng bình thường một tỷ lệ chiết khấu đến toàn bộ thời hạn chiết khấu của dự án, điều này sẽ không hợp lý.

Không áp dụng được cho những dự án có thời hạn khác nhau với bao gồm số vốn đầu tư khác biệt.

- Không thấy được lợi ích thu được từ một đồng vốn (chưa đến biết tỷ suất sinh lợi của vốn đầu tư).

* Chỉ tiêu tỉ suất thu hồi nội bộ (Internal Rate of Return – IRR).

Tỷ suất thu hồi nội bộ là tỷ suất chiết khấu làm cho cân bằng giá bán trị hiện tại của những luồng tiền tương lai với ngân sách đầu tư (tức NPV=0) IRR phản ánh mức sinh lợi của dự án sau khoản thời gian đã trả vốn đồng thời phản ánh mức doanh lợi tối thiểu mà dự án có lại.

Công thức tính IRR:

Co + ∑i=1n form size 12 Sum cSub form size 8i=1 cSup size 8n

Dùng nội suy tân oán học để tính IRR.

Chọn r1, r2 làm thế nào để cho NPV1 > 0.

NPV2 > 0.

IRR = r1 + –

Để đạt độ đúng chuẩn cao cần chọn r1, r2 sao cho NPV, NPV2 gần bằng 0, thông thường ta chọn r2 – r1 1 và PI max

Ưu điểm:

- Thể hiện giá trị thời gian của tiền.

- Bổ xung thêm chỉ tiêu để thẩm định dự án đầu tư, mang đến biết tỷ lệ giá chỉ trị hiện tại của lợi nhuận của chủ sở hữu.

Nhược điểm:

- Phụ thuộc vào tỷ lệ chiết khấu được chọn, nếu tỷ lệ chiết khấu cao thì PI thông thường nhỏ.

- Không đo lường trực tiếp tác động của dự án tới lợi nhuận của chủ sở hữu, vì chưng không quyên tâm đến quy mô vốn đầu tư, những dự án bao gồm PI lớn song NPV lại nhỏ, những dự án gồm bài bản nhỏ thường bao gồm PI lớn.

Xem thêm: Mách Bạn Cách Trị Viêm Phụ Khoa Tại Nhà An Toàn, Hiệu Quả, Top 11 Cách Chữa Viêm Âm Đạo

- Không có nguyên ổn tắc thống nhất để tính với phân loại những khoản thu bỏ ra của dự án.

Chính vày những nguyên do trên, trong trường hợp xảy ra xung đột về xếp hạng dự án giữa phương pháp PI cùng NPV thì dự án nào bao gồm NPV lớn nhất sẽ được chọn.

* Chỉ tiêu đánh giá bán khả năng thu hồi vốn:

+Thời gian trả vốn đầu tư (Pay back period – PP)

Thời gian hoàn vốn là độ lâu năm thời gian dự tính cần thiết để những luồng tiền ròng của dự án bù đắp được ngân sách của nó. Các nhà doanh nghiệp sử dụng thời gian trả vốn cần thiết với thời gian hoàn vốn tối đa có thể chấp nhận dự án. Những dự án gồm thời gian hoàn vốn lớn hơn thời gian chất nhận được tối đa sẽ bị loại bỏ. Với những dự án loại trừ nhau thì chọn dự án thoả mãn: PPhường > thời gian quy định với PPhường min.

Người ta gồm thể tính thời gian trả vốn giản đơn cùng thời gian hoàn vốn gồm chiết khấu. Trong thời gian trả vốn giản đơn, cái tiền dự án không được chiết khấu. Còn vào thời gian trả vốn tất cả chiết khấu, dòng tiền ròng dự án không được chiết khấu. Còn trong thời gian trả vốn gồm chiết khấu, dòng tiền ròng của dự án được quy về giá trị hiện tại tại thời điểm đầu tư. Như vậy, thời gian hoàn vốn tất cả chiết khấu là khoảng thời gian cần thiết để giá chỉ trị hiện tại được chuyển từ số âm lịch sự số dương.

+ Thời gian hoàn vốn giản đơn.

. Nếu dự án tạo ra chuỗi những cái tiền đều đặn từ năm này qua năm khác thì.

. Nếu mẫu tiền ko bằng nhau qua các năm thì:

*
+ Thời gian hoàn vốn có chiết khấu:

Việc tính toán chỉ tiêu này tương đối phức tạp, phải trải qua những bước sau:

- Tính toán thù dòng tiền ròng của dự án qua các năm.

- Chiết khấu các chiếc tiền đó về hiện tại.

*
Thời gian trả vốn tối đa tuỳ thuộc vào từng ngành, từng dự án đầu tư cùng quan liêu điểm của người đánh giá bán dự án để định ra thời gian hoàn vốn đầu tư tối đa, ta gồm thể căn cứ vào các dự án đã được thực hiện trước đó, những kết quả nghiên cứu đã được công bố.

Chỉ tiêu này thường được áp dụng đối với những doanh nghiệp nhỏ, hao mòn nhanh khô, phải thu hồi vốn đầu tư nkhô hanh.

Ưu điểm:

- Đơn giản, dễ hiểu, dễ tính.

- Chọn những dự án gồm thời gian hoàn vốn ngắn là những dự án bao gồm rủi ro thấp vì thời gian càng nhiều năm, mức độ đúng mực của những cái tiền càng thấp, rủi ro càng tốt.

- Không cần tính cái tiền những năm sau năm thu hồi vốn, rời tiêu tốn lãng phí thời gian, chi phí. Những cái tiền gần chi phí tính toán thù thấp tất cả thể dựa vào những báo cáo tài chủ yếu.

- Sau thời gian hoàn vốn gồm thể tận dụng những cơ hội đầu tư không giống bao gồm lợi hơn.

Nhược điểm:

- Không tính đến giá chỉ trị thời gian của tiền (thời gian hoàn vốn giản đơn).

- Mốc thời gian tiêu chuẩn mang tính chất chủ quan.

- Chưa tính đến lợi nhuận của dự án đầu tư.

- Phụ thuộc vào tỷ lệ chiết khấu được chọn, lúc tỷ lệ chiết khấu tăng lên thì thời gian trả vốn cũng tăng lên.

- Thu nhập sau thời gian trả vốn bị bỏ qua trọn vẹn, bởi vậy bao gồm thể bỏ qua những dự án nhưng mà năm sau năm thu hồi bao gồm lợi nhuận cao.

- Yếu tố rủi ro của các luồng tiền vào tương lai không được chú ý.

- Phải đầu tư từ năm đầu tiên mà lại không tồn tại cơ sở xác định thống nhất để xác định thời điểm bắt đầu phải trả vốn, nó tất cả thể là thời điểm bắt đầu đầu tư hoặc kết thúc đầu tư, Khi đó việc lựa chọn dự án đầu tư phụ thuộc vào ý muốn chủ quan tiền của người ra quyết định.

* Chỉ tiêu đánh giá chỉ điểm hoà vốn của dự án.

Điểm hoà vốn là điểm nhưng tại đó tổng lệch giá của dự án vừa đúng bằng tổng ngân sách hoạt động, điểm hoà vốn có thể được tính mang lại cả đời dự án hoặc tính mang đến từng năm. Điểm hoà vốn được biểu hiện bằng số đơn vị sản phẩm hoặc giá chỉ trị lệch giá. Điểm hoà vốn càng thấp thì dự án càng hiệu quả và rủi ro càng thấp, thời hạn thu hồi vốn càng ngắn.

Cách tính điểm hoà vốn:

Gọi: F : tổng ngân sách cố định.

V : ngân sách biến đổi một sản phẩm.

P.. : giá cả đơn vị sản phẩm.

Xo: sản lượng hoà vốn.

Ro: lệch giá hoà vốn.

C : tổng ngân sách vào kỳ.

Ta có: R = PX

C = VX + F

Tại điểm hoà vốn ⇒ R = C ⇔ PX = VX + F

⇒ Xo = F/(P – V)

Doanh thu hoà vốn: Ro = Xo.Phường =

Nhược điểm:

- Không tính đến giá chỉ trị thời gian của tiền vì chưng vốn đầu tư tài sản cố định được bỏ ra từ đầu nhưng mà lệch giá được thu từng năm. Do vậy, nếu xét theo giá bán trị thời gian của tiền thì điểm hoà vốn ấy ko phải là điểm hoà vốn thực sự.

- Không đo lường lợi nhuận vì dự án tạo ra.

- Nếu sản lượng hoặc lợi nhuận của cả đời dự án lớn hơn sản lượng hoặc lệch giá tại thời điểm hoà vốn ấy ko phải là điểm hoà vốn thực sự.

- Không đo lường lợi nhuận bởi dự án tạo ra.

- Nếu sản lượng hoặc lệch giá của cả đời dự án lớn hơn sản lượng hoậc lợi nhuận tại điểm hoà vốn thì dự án có lãi. Ngược lại, nếu thấp hơn thì dự án bị lỗ.

* Độ nhạy của dự án:

Hiệu quả của dự án phụ thuộc rất nhiều vào những yếu tố được dự báo trong khi lập dự án, những yếu tố đó có thể bị không nên lệch so với thực tế. Mức độ không đúng lệch phụ thuộc vào nhiều nhân tố khác nhau, trong đó có thời gian dự báo, dự báo vào tương lai càng xa càng kém nhẹm đúng mực. Mặt không giống, vào tương lai có nhiều biến dạng xảy ra. Vì vậy, thẩm định dự án của cửa hàng cần phải đánh giá sự ổn định của các kết quả tính toán thù chỉ tiêu hiệu quả dự kiến, nói khác đi là cần phải so sánh độ nhạy của dự án. Thực chất của việc so với độ nhạy của dự án là so sánh tính bất trắc rủi ro của sự thay đổi một hoặc nhiều nhân tố (giá chỉ cả, ngân sách đầu tư, lệch giá...) ảnh hưởng tới NPV với IRR.

Trong thực tế, Khi tính độ nhạy của những dự án, người ta cho những biến số giá cả, chi phí đầu tư, doanh thu... cố kỉnh đổi 1% so với phương án lựa chọn ban đầu cùng tính NPV cùng IRR cầm cố đổi bao nhiêu phần trăm.

Phân tích độ nhạy của dự án chất nhận được công ty biết được dự án nhạy cảm với những yếu tố làm sao, giỏi nói cách khác yếu tố nào tạo ra sự rứa đổi nhiều nhất của chỉ tiêu hiệu quả dự án, qua đó biết được hiên chạy bình an của dự án. Mặt không giống, đối chiếu độ nhạy của dự án còn có thể chấp nhận được lựa chọn được những dự án bao gồm độ an ninh cao. Dự án có độ an ninh cao là những dự án vẫn đạt được hiệu quả khi những yếu tố tác động đến nó rứa đổi theo chiều hướng không tồn tại lợi.

Phân tích độ nhạy của dự án có thể được thực hiện theo các phương pháp sau:

- Phân tích độ nhạy của từng chỉ tiêu hiệu quả tài thiết yếu với từng yếu tố bao gồm liên quan nhằm đưa ra yếu tố tạo ra sự nhạy cảm lớn của chỉ tiêu hiệu quả chăm chú.

- Phân tích ảnh hưởng đồng thời của nhiều yếu tố khác nhau đến chỉ tiêu hiệu quả tài thiết yếu để ý để đánh giá độ bình yên của dự án.

- Cho các yếu tố tất cả tương quan đến chỉ tiêu hiệu quả tài chủ yếu nắm đổi trong giới hạn thị trường, mỗi sự rứa đổi tạo ra một phương án và từ đó chọn phương án tất cả lợi nhất.