Tài Liệu Bồi Dưỡng Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 4 Năm 2016

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TRUNG ƯƠNG -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự bởi vì - Hạnh phúc ---------------

Số: 90/HD-HĐGDQPAN

thủ đô, ngày 31 mon 05 năm 2016

HƯỚNG DẪN

DANH MỤC ĐỐI TƯỢNG BỒIDƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

Căn cứ đọng Chỉ thị số 12/CT-TW ngày 03 mon 5 năm 2007 của Sở Chính trị vềtăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy dỗ quốc chống, an ninhtrong tình hình mới;

Căn uống cứ đọng Quyết địnhsố 67/QĐ-TW ngày 04 mon 7 trong năm 2007 của Bộ Chính trị về việc phát hành quy địnhphân cung cấp cai quản cán bộ;

Căn cđọng Nghị định số 13/2014/NĐ-CPngày 25 tháng 02 năm năm trước của Chính phủ biện pháp chi tiết và biện pháp thi hànhLuật giáo dục quốc chống với an ninh;

Hội đồng Giáo dục đào tạo quốc chống với anninh Trung ương lý giải danh mục đối tượng người dùng tu dưỡng kiến thức và kỹ năng quốc chống vàan ninh như sau:

I. DANH MỤC CÁC ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNGKIẾN THỨC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

1. Đối tượng 1:

a) Các ban ngành, tổ chức làm việc trung ương:

- Ủy viên Ban Chấphành Trung ương Đảng (chấp thuận và dự khuyết);

- Người đứng đầu, cấp phó của ngườiđứng đầu:

+ Bộ, cơ sở ngang cỗ, ban ngành trực thuộc Chính phủ; Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố HồChí Minh;

+ Văn uống phòng Trung ương Đảng, Ủyban Kiểm tra Trung ương, những Ban Đảng ởTrung ương; Đảng ủy ngoài nước, Đảng ủy khối hận những cơ sở Trung ương; Đảng ủy khốicông ty lớn Trung ương; Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản; Nhà xuất phiên bản Chính trịQuốc gia sự thật;

+ Đại sứ quán, Lãnh sự tiệm Việt Nam ởnước ngoài;

+ Vnạp năng lượng phòng Chủ tịch nước; Văn uống phòngQuốc hội, Hội đồng dân tộc, những Ủy ban vànhững cơ quan của Quốc hội; Kiểm toán thù Nhà nước; Tòa án dân chúng buổi tối cao; Viện kiểmliền kề nhân dân tối cao;

+ Ủyban trung ương Mặt trận Tổ quốc VN, các tổ chức đoàn thể chủ yếu trị- làng mạc hội nghỉ ngơi Trung ương.

Bạn đang xem: Tài liệu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4 năm 2016

- Ủy viên Ủy ban soát sổ Trung ương; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối ban ngành Trung ương, Đảng ủy khốiDoanh nghiệp Trung ương.

- Các chức danh: Trợ lý Tổng Bí tlỗi, Trợ lý Chủ tịch nước, Trợ lý Thủtướng mạo Chính phủ; Trợ lý Chủ tịch Quốc hội; Trợ lý của Ủyviên Bộ Chính trị; Chuyên Viên thời thượng.

- Người cầm đầu, cấp phó của fan đứngđầu những tổng viên nằm trong bộ.

- Chủ tịch cùng những Thành viên Hội đồngmember, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc; Chủ tịch chủ thể, Bí thỏng, Phó Bíthỏng chuyên trách nát các tập đoàn lớn tài chính, tổng công ty vì Thủ tướng quyết định Ra đời với những công ty đơn vị nước hạng đặc biệt; fan đứngđầu, cấp phó của tín đồ đứng đầu: Ngân sản phẩm Chính sách buôn bản hộiVN, Ngân hàng Phát triển đất nước hình chữ S, Ngân sản phẩm Thương thơm mại cổ phần Đầu bốn vàPhát triển đất nước hình chữ S, Ngân Hàng Agribak và Phát triển nông làng cả nước,Ngân hàng Đồng bởi Sông Cửu Long, Ngân mặt hàng Thương thơm mại CP Ngoại thương thơm VN, Ngân sản phẩm Tmùi hương mại cổ phầnCông tmùi hương toàn nước.

b) Các thức giấc,tỉnh thành trực trực thuộc trung ương:

- Phó Bí thỏng, Chủ tịch, Phó Chủ tịchHội đồng nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban dân chúng thành phố Hà Nội, thành thị HồChí Minh.

- Bí thỏng, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thườngvụ tỉnh ủy, thành ủy trực trực thuộc Trungương;

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồngnhân dân; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy banquần chúng thức giấc, thành phố trực nằm trong Trung ương.

c) Đại biểu Quốc hội.

d) Sĩ quan tiền cấp Tướng sẽ công tác làm việc vào Quân team dân chúng, Công an quần chúng (cácđối tượng người dùng khác vào Quân nhóm nhân dân, Công an quần chúng. # không phải là sĩ quancấp tướng mạo thực hiện theo hiện tượng của Sở Quốc chống, Bộ Công an).

đ) Người hưởng lương tự túi tiền nhànước có thông số prúc cấp cho phục vụ từ là 1,3 trở lên (ko thuộcnhững chức vụ tại điểm c, b, c, d Mục này).

2. Đối tượng 2:

a) Người cầm đầu, cung cấp phó của ngườiTiên phong những cục, vụ, viện, ban, văn phòng và người dân có hàm Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng ở trong các ban ngành, tổchức sinh hoạt Trung ương; Chánh Tkhô hanh tra, Phó Chánh Tkhô giòn tra bộ, phòng ban ngang cỗ, ban ngành trực thuộc Chính phủ, tổngviên cùng tương tự, cục nằm trong bộ; Trưởng ban, Phó Trưởngban hoặc Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng cùng tương tự của tổng viên ở trong bộ; Trưởngban, Phó Trưởng ban cùng tương tự thuộc Viện Khoa học với Công nghệ toàn nước,Viện Khoa học làng mạc hội Việt Nam; Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa, Trưởng ban, PhóTrưởng ban, Viện trưởng, Phó Viện trưởng, Chánh Văn uống phòng, Phó Chánh Văn phòngở trong Học viện Chính trị - Hành bao gồm Quốc gia Hồ Chí Minh; Phó Chủ tịch chuyêntrách rưới, Ủy viên Thường vụ chăm trách rưới, Trưởng ban chuyêntrách công đoàn ngành Trung ương cùng tương đương; Chánh Văn uống chống, Phó Chánh Vănphòng, Ủy viên Thường trực Đoàn Chủ tịch Mặt trận Tổ quốcViệt Nam; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn chống đoàn thể trungương; Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng nghiệp vụ, Viện trưởng, Phó Viện trưởng nghiệp vụ,Cục trưởng, Phó Cục trưởng Cục Điều tra ở trong Viện kiểm gần cạnh quần chúng. # về tối cao;Trưởng ban, Phó Trưởng ban và tương tự nằm trong ĐH quốcgia, đại học vùng cùng trường đại học trọng điểm; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởngnhững trường ĐH, cao đẳng, cao đẳng nghề với những chức danh tương đương; Trưởngchống cùng tương tự trực thuộc đại học nước nhà, đại học vùng cùng trường đại học trọng điểm; Giám đốc, Phó Giám đốc khám đa khoa cấp cho tỉnh giấc cùng tương tự trởlên; Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc cùng tương đươngở trong những tổ chức triển khai sự nghiệp thể thao thể dục ở trong những bộ, ngành sống trung ương;Tổng Biên tập, Phó Tổng Biên tập báo ngành; Trưởng ban,Phó Trưởng ban Quản lý khu vực công nghiệp.

b) Kếtoán trưởng, Trưởng ban (phòng), Phó Trưởng ban (phòng), Chủ tịch Côngđoàn, Kiểm kiểm tra viên chuyên trách rưới thuộc các tập đoàn lớn tài chính, tổng chủ thể,ra đời theo ra quyết định của Thủ tướng mạo Chính phủ với tổng đơn vị đơn vị nước đặcbiệt; Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc,Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế tân oán trưởng vàtương tự sinh hoạt các tổng công ty, đơn vị với những ban ngành đơn vị cấp cho một ở trong cáctập đoàn lớn tài chính, tổng công ty thành lập theo ra quyết định của Thủ tướng mạo Chính phủvà tổng cửa hàng nhà nước quánh biệt; Phó Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, Chính trịviên phó Ban Chỉ huy quân sự chiến lược ở trong các ban ngành, tổ chức triển khai ởTrung ương; Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban Chỉ huyquân sự chiến lược các ban ngành đơn vị chức năng, trực thuộcnhững phòng ban, tổ chức triển khai ngơi nghỉ trung ương; Phó Trưởng ban và tương tự Ban Quản lýkhu vực công nghiệp.

c) Người Tiên phong với cấp cho phó của ngườicầm đầu những ban, sở, ngành cùng các tổ chức chủ yếu trị, chủ yếu trị - xóm hội, đơn vị chức năng sự nghiệp cấp tỉnh;Bí thư, Phó Bí thỏng và Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy,quận ủy, thị ủy, thành ủy ở trong tỉnh; Chủtịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy bannhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặttrận Tổ quốc thị xã, quận, thị xã, thành thị trực thuộc tỉnh; Chánh Vnạp năng lượng phòng, PhóChánh Vnạp năng lượng phòng Đảng ủy với Chánh Văn uống chống, Phó Chánh Vnạp năng lượng phòng Ủy bandân chúng cấp tỉnh; Phó Chủ nhiệm cùng Ủy viên chuyên trách rưới Ủy ban Kiểm tra, Phó Trưởngban các Ban của Đảng cấp tỉnh; Trưởng ban, Phó Trưởng ban siêng trách; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn chống đoàn đại biểu Quốc hội; Trưởngban, Ủy viên chuyên trách nát trận mạc và những đoàn thể cung cấp tỉnh; Chủ tịch công đoàn ngành cấp cho tỉnh; Chánhán, Phó Chánh án, Chánh tòa, Phó Chánh tòa, Toàn án nhân dân tối cao quần chúng cấptỉnh; Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát quần chúng. # cấp tỉnh; Thủ trưởng,Phó Thủ trưởng cơ sở thực hiện án cung cấp tỉnh; Chánh Thanh hao tra snghỉ ngơi, ngành cấp cho tỉnh;Chi Cục trưởng, Phó Chi Cục trưởng nằm trong sởcung cấp tỉnh; Giám đốc, Phó Giám đốc Đài Pháttkhô hanh cùng Truyền hình cung cấp tỉnh; Tổng Biên tập, Phó Tổng Biên tập báo địa pmùi hương.

d) Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủtịch cửa hàng chăm trách nát, Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc của những tổng công ty đặc biệt quan trọng, tổng công ty vàtương đương; Thành viên siêng trách Hội đồng member, Kiểm kiểm tra viên chuyêntrách nát, Phó Tổng Giám đốc hoặc Phó Giám đốc của những tập đoàn lớn tài chính, tổng côngty đặc biệt; Kế tân oán trưởng của các tậpđoàn kinh tế tài chính.

đ) Đại biểu Hội đồng quần chúng cấp tỉnh.

e) Người hưởng lương từ túi tiền nhànước bao gồm thông số phú cấp dùng cho từ bỏ 0,7 đến dưới 1,3 (trừ các chức danh trên điểma, b, c Mục này).

3. Đối tượng 3:

a) Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng vàngười dân có prúc cấp chức vụ chỉ đạo, quản lý tương tự thuộcnhững cơ sở, tổ chức triển khai làm việc Trung ương; Trưởngban, Phó Trưởng ban (trực thuộc vụ), Trưởng phòng, Phó Trưởngchống (trực thuộc ban) và những tổ chức triển khai tương đương nằm trong bộ, cơ quan ngang bộ, cơquan tiền thuộc Chính phủ; Trưởng chống, Phó Trưởng chống thuộcban ngành chiến trường và đoàn thể TW với tương đương; Trưởng ban, Phó Trưởngban chuyên trách nát công đoàn ngành Trung ương với tương đương; Trưởng ban, Phó Trưởngban, Trưởng phòng, Phó Trưởng chống cùng tương đương thuộc: Nhà xuất phiên bản Chính trị Quốc gia - Sự thiệt, Báo Nhân dân và Tạp chí Cộng sản, Viện Khoa họccùng Công nghệ cả nước, Viện Khoa học làng mạc hội đất nước hình chữ S, Học viện Chính trị Quốcgia Hồ Chí Minh, Học viện Hành chính Quốc gia; Trưởngchống và tương đương, Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa Học việnkhoanh vùng I, II, III, IV ở trong Học viện Chính trị Quốc gia HồChí Minc cùng Học viện Báo chí Tuyên truyền; Trưởng phòng,Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc những tổ chức sự nghiệp thể dục thể thao thể thao trựcthuộc những bộ, ngành sinh sống Trung ương; Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm khoa, Trưởng chống,Phó Trưởng chống cùng những chức danh tương tự nằm trong các học viện, ngôi trường đại học,cao đẳng, cao đẳng nghề; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng ngôi trường trung cung cấp chuyênnghiệp, trung cấp nghề, trung học tập phổ thông; Trưởng ban, Phó Trưởng ban với tương tự trực thuộc báo ngành.

Xem thêm: Lỗi Màn Hình Máy Tính Mất Màu Sang Trắng Đen, Lỗi Màn Hình Máy Tính Bị Mất Màu

b) Trưởng phòng,Phó Trưởng chống với tương đương ngơi nghỉ các cơ sở, đơn vị cấp 1 thuộc các tập đoàn lớn kinh tế, tổng công tythành lập theo quyết định của Thủ tướngChính phủ cùng tổng cửa hàng công ty nước hạng quánh biệt; Giám đốc, Phó Giám đốc, Kếtoán thù trưởng, Trưởng ban, Trưởng phòng, Phó Trưởng chống với tương tự sinh sống những cơquan lại đơn vị cấp 2, cung cấp 3 trực thuộc các tập đoàn lớn kinh tế tài chính, tổng chủ thể thành lậptheo đưa ra quyết định của Thủ tướng Chính phủcùng tổng chủ thể công ty nước hạng quánh biệt; Phó Chỉ huy trưởng, Chínhtrị viên phó, cán bộ chuyên trách rưới công tác làm việc quốc phòng Ban Chỉ huy quân sự cáccơ sở đơn vị chức năng, trực thuộc các cơ sở, tổ chứcsinh sống trung ương; Trưởng phòng, Phó Trưởng chống cùng tươngđương nằm trong ban làm chủ khu công nghiệp; người cai quản doanh nghiệp lớn ngoài quần thể vựccông ty nước có đồ sộ vừa trsinh hoạt lên.

c) Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng cácSsinh sống, ngành với Ủy ban dân chúng cung cấp thức giấc, cung cấp huyện và tương đương; Kế toán trưởng, Trưởng chống, Phó Trưởng chống với tương tự của các tổng công ty ra đời theora quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Trưởng phòng, Phó Trưởng chống cùng tương đương nằm trong các Ban Đảng cấp tỉnh; Trưởng chống, Phó Trưởng phòng và tương tự trực thuộc TrườngChính trị cung cấp tỉnh; Chánh Tkhô giòn tra, Phó Chánh Tkhô nóng tratrực thuộc Tkhô hanh tra snghỉ ngơi cấp tỉnh; Phó trưởng phòng ban Đảng, ChánhVnạp năng lượng phòng, Phó Chánh Văn chống cấp huyện; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng báo địaphương; Đài phạt thanh truyền hình cung cấp tỉnh; đại biểu Hội đồng quần chúng. # thànhphố trực thuộc thức giấc là city các loại II, III cùng quận thuộc thành thị Thành Phố Hà Nội, Thành phốHồ Chí Minh; Trưởng Ban chăm trách Hội đồng nhân dânthành phố ở trong tỉnh là city nhiều loại II; Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan lại thihành án thành thị nằm trong tỉnh là city một số loại II; Chánh án,Phó Chánh án tòa án nhân dân nhân dân cung cấp huyện; Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm gần kề quần chúng. # cấp cho huyện; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng nhiệm vụ Viện Kiểm ngay cạnh dân chúng cấptỉnh; Giám đốc, Phó Giám đốc với tươngđương trực thuộc những tổ chức sự nghiệp thể dục thể thao cấp tỉnh; Bí thỏng, Phó Bí thưĐảng ủy cung cấp xã; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy banquần chúng cùng Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc cung cấp buôn bản.

d) Chủ tịch Hội đồng member, Chủtịch đơn vị siêng trách nát, Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc của những công ty chúng tôi cấp cho I,II, III; Thành viên chăm trách rưới Hội đồng member, Kiểmrà soát viên chăm trách nát, Phó Tổng chủ tịch hoặc Phó Giám đốc của những tổng côngty và tương đương, Shop chúng tôi cấp I, II, III; Kế toán trưởngcủa những tổng đơn vị quan trọng, tổng cửa hàng và tương tự, công ty chúng tôi cấp cho I, II, III; Trưởng chống cùng tương đương, Phó Trưởng phòng vàtương đương Ban Quản lý khu công nghiệp.

đ) Đại biểu Hội đồng quần chúng. # cung cấp huyện.

e) Người tận hưởng lương từ túi tiền nhànước có hệ số phụ cấp dùng cho tự dưới 0,7 không ở trong đối tượng người tiêu dùng 2 với 4 (từcác chức danh tại điểm a, b, c Mục này).

4. Đốitượng 4:

a) Chuyên viên không trực thuộc đối tượng1, 2, 3; Biên tập viên báo, đài Trung ương, địa phương thơm với báo ngành; Chủ nhiệm,Phó Chủ nhiệm cỗ môn, giáo viên những trường ĐH, cao đẳng;chuyên viên, viên chức những sngơi nghỉ, ngành, đoàn thể cùng Hội đồng quần chúng, Ủy ban dân chúng cấp tỉnh,cấp cho huyện; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng những trường trung học tập các đại lý, ngôi trường tiểuhọc, ngôi trường mầm non; thầy giáo các trường trung học tập phổthông, trung học tập cơ sở; Bí thỏng, Phó Bí thỏng chi cỗ, tín đồ Tiên phong các doanhnghiệp nằm trong những nguyên tố kinh tế tài chính trên địa phận thức giấc, thị trấn và những chức danhtương tự thuộc ban ngành, tổ chức triển khai ởtrung ương tất cả trụ slàm việc trên địa phận tỉnh, thị trấn.

b) Công chức cán cỗ ko chuyêntrách cung cấp xóm (không nằm trong đối tượng người sử dụng 3); Bí thỏng, Phó Bí thỏng chi bộ, Trưởng làng,bạn dạng, ấp, buôn, sóc, khóm, tổ dân phố, các dân cư, thành phố (sau đây hotline chunglà cung cấp thôn). Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm hợp tác và ký kết làng trực thuộc xã; Trưởng các đoàn thểcấp làng mạc.

c) Người làm chủ doanh nghiệp lớn ngoàikhu vực đơn vị nước hoạt động Ship hàng quốc chống với bình an, vận động ngơi nghỉ vùng sâu,vùng xa, biên cương, hải đảo; tín đồ quảnlý đơn vị chức năng sự nghiệp ko kể công lập.

d) Đại biểu Hội đồng quần chúng. # cấp buôn bản.

đ) Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

5. Đối tượng là cá nhân tiêu biểu,người dân có đáng tin tưởng trong cộng đồng dân cư:

a) Thành viên Hội đồng Chứng minc, Hộiđồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Hòa thượng,Thượng tọa, Đại đức, Ni trưởng, Ni sư của đạo Phật; thànhviên Ban Thường vụ, Chủ tịch các Ủy ban Hộiđồng Giám mục Việt Nam; Hồng y, Tổng Giám mục, Giám mục, Giám mục phó, Giám mụctrợ thủ, Giám quản lí cùng bạn đứng đầu các mẫu tu của đạo Công giáo; member BanTrị sự Trung ương của những Hội thánh Tin lành; thành viên Hội đồng Ctận hưởng quản lí,Hội đồng Hội thánh, Ban Thường trực Hội thánh, Phối hận sư và chức dung nhan tương đươngtrlàm việc lên của các Hội thánh Cao đài; thành viên Ban Trị sựTrung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo; hầu hết chuyên dụng cho, phẩmtrơ thổ địa tương đương của các tổ chức triển khai tôn giáo khác; bạn đứng đầu những trường đào tạonhững người dân siêng vận động tôn giáo không trực thuộc đối tượng người sử dụng 1, 2, 3, 4 quy địnhtại Hướng dẫn này; những nhà vận động văn hóa, buôn bản hội, kỹ thuật, thẩm mỹ. NgườiTiên phong, cấp cho phó của tín đồ đứng đầu cáctổ chức triển khai làng mạc hội, tổ chức thôn hội nghề nghiệp.

Các đối tượng người tiêu dùng nêu trong điểm a Mục này, tu dưỡng kiến thức và kỹ năng quốcchống với bình yên trên trường bao gồm trị cấp cho tỉnh.

b) Chức Việc tôn giáo, già xóm, trưởngchúng ta tộc; cán bộ chỉ huy thống trị các cấp(trừ tín đồ cầm đầu, cấpphó của bạn đứng đầu) của những tổ chức buôn bản hội, tổ chức làng hội nghề nghiệp cùng tổchức khác.

Các đối tượng nêu vào điểm b Mụcnày, tu dưỡng kiến thức và kỹ năng quốc chống cùng an toàn tại trung trung khu bồi dưỡng chính trịcấp huyện.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cỗ, phòng ban ngang cỗ, cơ quanở trong Chính phủ, Ủy ban quần chúng. # các thức giấc,đô thị trực ở trong trung ương, Hội đồng Giáo dục đào tạo quốc chống với an ninhnhững cấp cho căn cứ lí giải này để tổ chức thực hiện.

2. Trong quá trình tiến hành nếu như cógì vướng mắc kiến nghị kịp thời trao đổi cùng với ban ngành Thường trực Hội đồng giáo dục và đào tạo quốc chống cùng an toàn Trung ương(Cục Dân quân tự vệ, Sở Tổng Tđắm say mưu) nhằm lưu ý, xử lý./.

Nơi nhận: - Ban Bí tlỗi Trung ương Đảng; - Thủ tướng tá, các Phó Thủ tướng mạo Chính phủ; - Các bộ, phòng ban ngang cỗ, cơ sở thuộc Chính phủ; - Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh giấc, đô thị trực nằm trong trung ương; - Ủy Ban Nhân Dân những tỉnh, thị trấn trực nằm trong trung ương; - Vnạp năng lượng phòng Trung ương và những Ban của Đảng; - Vnạp năng lượng chống Tổng Bí thư; - Văn uống phòng Chủ tịch nước; - Hội đồng dân tộc với những Ủy ban của Quốc hội; - Văn uống phòng Quốc hội; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện kiểm liền kề nhân dân buổi tối cao; - Kiểm toán nhà nước; - Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Cơ quan lại Trung ương của các đoàn thể; - Hội đồng GDQPAN những quân khu: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9; - Hội đồng GDQPAN những thức giấc, thị trấn trực thuộc trung ương; - VPCP: BTcông nhân, PCN Nguyễn Xuân Thành, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KGVX, Công báo; - Lưu: VT, HĐGDQPAN (3b).