Shrink là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Shrink là gì

*
*
*

shrink
*

shrink /ʃriɳk/ nội rượu cồn từ bỏ shrank/ʃræɳk/, shrunk/ʃrʌɳk/, shrunken/"ʃrʌɳkən/ co lại, rút ít lại, nthêm lại; co vào, rút ít vàothis cloth shrinks in the wash: vải này giặt đã coto shrink inlớn oneself: teo vào chiếc vỏ ốc của mình lùi lại, lùi bước, chùn lạito shrink from difficulties: lùi bước trước cực nhọc khăn ngoại hễ từ có tác dụng teo (vải vóc...) danh từ sự co lại
teo ngótchilling shrink: co ngót bởi lạnhshrink hole: lỗ rỗ bởi teo ngótteo rútdúmngótchilling shrink: teo ngót vày lạnhholding shrink: thô ngót vị bảo quảnshrink head: đậu ngótshrink hole: lỗ rỗ do teo ngóttotal shrink: tổn thất khô ngót tổngrút lạisự coheat shrink fitting: sự teo bởi nhiệtsự co ngótsự rút lạiLĩnh vực: điện lạnhco (lại)Lĩnh vực: xây dựnghétLĩnh vực: thứ lýcó tác dụng cochilling shrinktổn định hao vì chưng lạnhheat shrink fittingsự kiểm soát và điều chỉnh co bởi nhiệtholding shrinktổn thất bởi vì bảo quảnshrink capsulehộp coshrink fitghxay coshrink fitlắp chặt cấp bashrink fitđính nghiền nóngshrink fitráp coshrink formingđịnh dạng coshrink holehốc hình ốngshrink holelỗ coshrink linkvòng thắt (đính nóng)shrink markdấu vết teo (đúc)shrink packbao bì teo đượcshrink packbao bì xốpshrink packsự cyếu địa điểm coshrink sleeveống coshrink sleeveống lót coshrink templatekhuôn coshrink tunnel for sleeve sầu sealingống co dùng đến hàn ống mềmshrink tunnel for sleevingống co để làm ống lótshrink wrappingbao gói co giãnto lớn shrink ongắn nónglớp màng co rút đượcshrink wrapped: được quấn bên dưới lớp màng teo rút đượcshrink ate of retail inventoryhao bớt sản phẩm trữ của shop (cung cấp lẻ)shrink filmlớp màng co rút được<∫riɳk> danh từ o sự co, sự rút ít lại động từ o co lại, rút lại § shrink fit : lắp ghép nóng

Động từ bỏ bất quy tắc (Base form/Past Simple/Past Participle): shrink / shrank / shrunk


*

Xem thêm: Diễn Viên Puka: Tôi Thấy Ngại Với Gin Tuấn Kiệt Và Bạn Gái Sam

*

*

shrink

Từ điển Collocation

shrink verb

1 become smaller

ADV. dramatically | a little, slightly | further | fast, rapidly competing in a market that is shrinking fast | gradually, slowly | steadily

PREP.. by Their profits shrank by 4% last year. | from, to lớn Their cốt truyện of the market has shrunk from 14% to lớn 5%.

PHRASES shrink in size Households have sầu been shrinking in kích cỡ but increasing in number.

2 move away

ADV. a little He shrank a little at the sight of the blood. | away, back

VERB + SHRINK try to lớn

PREPhường. against He shrank bachồng against the wall. | in She shrank bachồng in terror. | into lớn I shrank baông chồng into lớn the shadows. | from She shrank from his touch.

Từ điển WordNet


English Synonym và Antonym Dictionary

shrinks|shrank|shrinking|shrunksyn.: cringe dwindle flinch pull bachồng recoil retreat shrivel withdraw witherant.: exp&