Rewind là gì

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use tự jualkaosmuslim.com.Học các trường đoản cú bạn phải tiếp xúc một bí quyết đầy niềm tin.
Bạn đang xem: Rewind là gì

to lớn wrap something around an object several times or twist it repeatedly around itself, for the second time or more:
Rewinding risks rubbing the film against itself, which can cause scratching of the film và smearing of the emulsion which carries the pictures.
The camera handles winding and rewinding automatically, to lớn the extent that partially exposed films can, in certain cameras, be removed và used later.
The symptoms of this breakdown are immediately obvious even when rewinding the tape: tearing sounds and sluggish behavior.
However, the sheer scale of some games makes computationally expensive solutions lượt thích rewinding impossible.
If the player fails the scene"s objective, the scene ends, then quickly rewinds bachồng to lớn the beginning to be played again.
The player advances through each màn chơi along a filmstrip bản đồ, and can revisit previously-completed levels by rewinding the filmstrip.
Manually rewinding film could not be done with a flash mounted in this shoe because the flash blocked the crank.
Computer systems normally avoid rewinding their cloông xã when they receive sầu a negative clochồng alteration from the master.
Các ý kiến của các ví dụ ko biểu hiện quan điểm của các chỉnh sửa viên jualkaosmuslim.com jualkaosmuslim.com hoặc của jualkaosmuslim.com University Press giỏi của các công ty cấp phép.


Xem thêm: Giáo Án Tự Nhiên Xã Hội Lớp 2 Bài Gia Đình, Bài 11: Gia Đình

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy đúp loài chuột Các phầm mềm kiếm tìm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập jualkaosmuslim.com English jualkaosmuslim.com University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ lưu giữ với Riêng tư Corpus Các luật pháp thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: Có Gì Mới Trong Foundation Framework Là Gì ? Định Nghĩa Và Giải Thích Ý Nghĩa

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message


Chuyên mục: Blogs