Refund

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Refund

*
*
*

refund
*

refund /ri:"fʌnd/ danh từ+ (refundment) /ri:"fʌndmənt/ sự trả lại (tiền vay mượn mượn, chi phí đã bỏ ra trước...) đụng từ trả lại (tiền vay mượn, chi phí đang bỏ ra trước...)
bồi thườngsự bồi thườngsự trả trảtrả (tiền)Lĩnh vực: hóa học & thứ liệusự trả vốn (đầu tư)refund of faretrả lại chi phí véhoàn lại (tiền tài, tài sản)sự trả lạichi phí hồi khấuchi phí trả lạitrả bớt lại (số chi phí dư)trả lại (tiền)việc trả trảclaim for refundsự trải đời hoàn trả tiềnlay up refundtàu dừng trả lại cướclay up refundtàu xong trả lại cướcrefund annuity insurance policyđơn bảo hiểm niêm kyên được trả lạirefund of expensessự hoàn lại đưa ra phírefund the cost of postagetrả lại bưu phírefund the cost of postage (to lớn..)trả lại bưu phírefund khổng lồ taxsự hoàn lại chi phí thuế o sự tra vốn đầu tư

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): fund, refund, funding, fund, funded


*Xem thêm: Configuring Printer Port Máy In Canon Lbp2900 Báo Lỗi Incorrect Port

*

*

refund

Từ điển Collocation

refund verb

ADV. in full Your money will be refunded in full. | promptly

PREPhường. khổng lồ If you are not satisfied with the goods, the price will be refunded lớn you.

Từ điển WordNet


Bloomberg Financial Glossary

退款|退还税款退款;退还税款To retire existing bond issues through the sale of a new bond issue, usually to lớn reduce the interest rate being paid.

Investopedia Financial Terms
Xem thêm: Tự Làm Thức Ăn Cho Cá - Tự Chế Biến Thức Ăn Cho Cá Cảnh

A payment from the government for an individual"s overpaid taxes. An individual in this situation is said lớn be "over-withholding". Federal income tax refunds are not taxable.

Chuyên mục: Blogs