Quân Hàm Mới Của Công An Nhân Dân

Sau đó là toàn thể chế độ về thời hạn xét thăng cấp độ hàm sĩ quan lại, hạ sĩ quan tiền, chiến sỹ công an quần chúng. # với thời hạn xét thăng cấp bậc hàm sĩ quan liêu, hạ sĩ quan liêu, binh sĩ quân đội nhân dân:


*
Mục lục bài viết

1. Thời hạn xét tăng cấp bậc quân hàm Công an nhân dân

**Thời hạn xét thăng level hàm hạ sĩ quan lại, sĩ quan nghiệp vụ

Thăng cấp bậc hàm

Thời hạn

Hạ sĩ lên Trung sĩ

01 năm

Trung sĩ lên Thượng sĩ

01 năm

Thượng sĩ lên Thiếu úy

02 năm

Thiếu úy lên Trung úy

02 năm

Trung úy lên Thượng úy

03 năm

Thượng úy lên Đại úy

03 năm

Đại úy lên Thiếu tá

04 năm

Thiếu tá lên Trung tá

04 năm

Trung tá lên Thượng tá

04 năm

Thượng tá lên Đại tá

04 năm

Đại tá lên Thiếu tướng

04 năm

Thiếu tướng tá lên Trung tướng

Tối thiểu là 04 năm

Trung tướng lên Thượng tướng

Tối tđọc là 04 năm

Thượng tướng lên Đại tướng

Tối thiểu là 04 năm

Thời hạn xét thăng level hàm công an nhân dân.

Bạn đang xem: Quân hàm mới của công an nhân dân

**Thời hạn xét thăng cấp độ hàm sĩ quan lại, hạ sĩ quan liêu chuyên môn kỹ thuật; hạ sĩ quan liêu, chiến sỹ nhiệm vụ tiến hành theo luật của Sở trưởng Bộ Công an.

2. Thời hạn xét nâng cấp bậc quân hàm Quân team nhân dân

**Thời hạn xét thăng cấp độ hàm sĩ quan

Thăng cấp bậc hàm

Thời hạn

Thăng cấp bậc hàm

Thời hạn

Thiếu úy lên Trung úy

02 năm

Trung úy lên Thượng úy

03 năm

Thượng úy lên Đại úy

03 năm

Đại úy lên Thiếu tá

04 năm

Thiếu tá lên Trung tá

04 năm

Trung tá lên Thượng tá

04 năm

Thượng tá lên Đại tá

04 năm

Đại tá lên Thiếu tướng mạo, Chuẩn Đô đốc Hải quân

Tối tphát âm là 04 năm

Thiếu tướng mạo, Chuẩn Đô đốc Hải quân lên Trung tướng, Phó Đô đốc Hải quân

Tối tphát âm là 04 năm

Trung tướng, Phó Đô đốc Hải quân lên Thượng tướng mạo, Đô đốc Hải quân

Tối tphát âm là 04 năm

Thượng tướng tá, Đô đốc Hải quân lên Đại tướng

Tối tphát âm là 04 năm

Thời hạn xét thăng level hàm quân team nhân dân.

**Thời hạn xét thăng cấp độ hàm hạ sĩ quan liêu, binc sĩ

- Đối với hạ sĩ quan lại, binh sỹ sẽ công tác làm việc trên solo vị

+ Thăng cấp bậc Binch nhất: Binh nhị có đủ 06 mon ship hàng tại ngũ.

+ Thăng level Hạ sĩ:

++ Binh duy nhất được chỉ định dịch vụ Phó Tiểu đội trưởng hoặc các dịch vụ tương đương, ko phụ thuộc vào vào thời hạn.

++ Các chức danh tất cả level Hạ sĩ và binh sĩ trình độ chuyên môn nghệ thuật, nghiệp vụ sẽ duy trì cấp bậc Binh nhất đủ 06 mon.

+ Thăng level Trung sĩ:

++ Hạ sĩ được bổ nhiệm dùng cho Tiểu team trưởng hoặc những dùng cho tương tự, không dựa vào vào thời hạn.

++ Các chức vụ bao gồm cấp bậc Trung sĩ và hạ sĩ quan liêu trình độ nghệ thuật, nhiệm vụ đang giữ lại cấp độ Hạ sĩ đủ 06 tháng.

+ Thăng cấp bậc Thượng sĩ:

++ Trung sĩ giữ lại dùng cho Tiểu nhóm trưởng hoặc các dịch vụ tương đương được chỉ định phục vụ Phó Trung team trưởng hoặc các phục vụ tương đương, không phụ thuộc vào thời hạn.

++ Hạ sĩ quan liêu trình độ nghệ thuật, nghiệp vụ gồm chuyên môn trung cấp cho trlàm việc lên được bố trí đúng biên chế, vẫn duy trì cấp bậc Trung sĩ đầy đủ 06 tháng.

Lưu ý: Hạ sĩ quan tiền, chiến binh xong xuất nhan sắc nhiệm vụ được khen thưởng trọn tự Chiến sĩ thi đua trở lên thì được xét thăng một bậc quân hàm; gồm các kết quả đặc trưng xuất nhan sắc thì được xét thăng quân hàm vượt trội ko phụ thuộc vào vào level, chức vụ và thời hạn nhắc trên, nhưng không quá thừa một cấp cho đối với quân hàm mức sử dụng của dịch vụ phụ trách.

- Đối với hạ sĩ quan tiền, binh lực là học viên trong những nhà trường

+ Học viên vẫn học tại những đơn vị trường:

++ Thăng cấp bậc Binch nhất: Đã giữ cấp bậc Binc nhì đủ 06 tháng.

++ Thăng cấp độ Hạ sĩ: Đã duy trì level Binch nhất đầy đủ 06 tháng.

Xem thêm: Game Thủy Thủ Mặt Trăng - Các Hấp Dẫn Số 1 Hiện Nay

++ Thăng level Trung sĩ: Đã duy trì cấp độ Hạ sĩ đầy đủ 12 tháng.

++ Thăng cấp độ Thượng sĩ: Đã giữ lại level Trung sĩ đầy đủ 12 tháng.

+ Học viên giỏi nghiệp giảng dạy hạ sĩ quan lại chỉ huy:

++ Đào sản xuất Tiểu nhóm trưởng với các phục vụ tương đương; tốt nghiệp loại hơi trlàm việc lên được thăng cấp bậc Trung sĩ, nhiều loại trung bình thăng cấp bậc Hạ sĩ;

++ Đào chế tạo Phó Trung nhóm trưởng cùng những chuyên dụng cho tương tự, xuất sắc nghiệp được thăng cấp độ Thượng sĩ.

+ Học viên xuất sắc nghiệp huấn luyện và giảng dạy trình độ chuyên môn, nhiệm vụ sơ cấp:

++ Thời gian huấn luyện và giảng dạy từ bỏ 06 mon trngơi nghỉ xuống: Loại xuất sắc được thăng cấp bậc Trung sĩ; một số loại khá cùng nhiều loại vừa phải được thăng cấp độ Hạ sĩ.

++ Thời gian huấn luyện và giảng dạy tự 06 tháng trlàm việc lên: Loại tương đối trsống lên được thăng level Trung sĩ; các loại mức độ vừa phải được thăng cấp bậc Hạ sĩ.

Lưu ý: Học viên chấm dứt xuất sắc trọng trách được khen ttận hưởng từ bỏ Chiến sĩ thi đua trở lên thì được xét thăng một bậc quân hàm; gồm các thành tích đặc biệt xuất nhan sắc thì được xét thăng quân hàm vượt trội không phụ thuộc vào vào thời hạn trên; học viên ko giỏi nghiệp hoặc không chấm dứt chương trình đào tạo và giảng dạy thì ko được xét thăng level quân hàm.

- Đối với hạ sĩ quan lại, binh sĩ dự bị

+ Thăng level Binc nhất: Binch nhị có đủ 12 mon Ship hàng vào đơn vị dự thụ động viên.

+ Thăng cấp bậc Hạ sĩ:

++ Binh duy nhất được chỉ định chức vụ Phó Tiểu nhóm trưởng hoặc các chức vụ tương tự.

++ Các chức danh gồm cấp độ quân hàm Hạ sĩ cùng chiến binh trình độ chuyên môn chuyên môn, nhiệm vụ được thu xếp, bổ nhiệm đúng biên chế, đang duy trì level Binh tuyệt nhất đầy đủ 12 tháng trở lên.

+ Thăng cấp độ Trung sĩ:

++ Hạ sĩ được chỉ định chức vụ Tiểu team trưởng hoặc các dịch vụ tương đương;

++ Các chức danh gồm level quân hàm Trung sĩ cùng hạ sĩ quan trình độ chuyên môn, nghiệp vụ được bố trí, chỉ định đúng biên chế, vẫn giữ level Hạ sĩ đủ 12 mon trở lên.

+ Thăng level Thượng sĩ:

++ Trung sĩ được chỉ định chuyên dụng cho Phó Trung nhóm trưởng hoặc những chuyên dụng cho tương đương;

++ Hạ sĩ quan chuyên môn chuyên môn, nhiệm vụ tất cả trình độ trung cung cấp trsinh hoạt lên được sắp xếp, chỉ định đúng biên chế, đang giữ lại cấp độ Trung sĩ đầy đủ 12 mon trlàm việc lên.

Lưu ý: Hạ sĩ quan, binh lực dự bị có thành tích xuất sắc trong tiến hành nhiệm vụ, được khen ttận hưởng tự Giấy khen trở lên thì được xét thăng một bậc quân hàm; gồm các kết quả đặc biệt quan trọng xuất sắc thì được xét thăng quân hàm nổi bật không phụ thuộc vào level, phục vụ và thời hạn bên trên, cơ mà không quá vượt một cấp đối với bậc quân hàm cơ chế của dùng cho đảm nhiệm; thời hạn xét thăng quân hàm được tính trường đoản cú Lúc quân nhân dự bị có đưa ra quyết định sắp xếp, bổ nhiệm vào các đơn vị chức năng dự thụ động viên.

**Thời hạn xét thăng cấp bậc hàm quân nhân siêng nghiệp

Quân nhân chuyên nghiệp được thăng level quân hàm khi cấp độ quân hàm đang giữ tốt hơn level quân hàm tương ứng với mức lương được nâng theo phương tiện của pháp luật bắt buộc ko khẳng định được thời hạn cụ thể.