Props là gì

Nếu các bạn đang học ReactJS tốt React Native, các bạn sẽ gặp gỡ các quan niệm Props và State rất nhiều.

Nhưng các bạn vẫn thực sự gọi props là gì? State là gì chưa? Lúc như thế nào thì sử dụng Props? Lúc như thế nào cần tới State?

Khi bản thân ban đầu có tác dụng dự án React Native, trong những khi trước kia không thể gồm kỹ năng và kiến thức về ReactJS, tôi đã mất một khoảng chừng thời hạn để hiểu rõ nhì tư tưởng này. Giống hệt mẫu cảm xúc như hồi tiếp xúc cùng với Promise vào Javascript vậy (^_^).