PLANE LÀ GÌ

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Plane là gì

*
*
*

plane
*

plane /plein/ danh từ (thực đồ dùng học) cây tiêu huyền ((cũng) plane-tree, platan) mẫu bào ngoại cồn từ bào (mộc, kim loại...) (trường đoản cú cổ,nghĩa cổ) có tác dụng bằng vận, san bằnglớn plane the way: san bởi con đườngto lớn plane awaykhổng lồ plane down bào nhẵn danh từ mặt, mặt bằng, phương diện phẳnginclinedn plane: khía cạnh nghiêng cánh đồ vật bay; trang bị bay khía cạnh tinch thể (ngành mỏ) mặt đường chính (nghĩa bóng) nấc, trình độplane of thought: chuyên môn tứ tưởngplane of knowledge: chuyên môn đọc biếton the same as animals: làm việc và một nút như thụ vật, ko không giống gì thú vật nội đụng từ đi du ngoạn bằng máy bay (+ down) lướt xuống (thiết bị bay) tính từ bởi, bởi phẳng (tân oán học) phẳngplane figure: hình phẳng
đồ vật baychartered plane: lắp thêm bay thuê baoex plane: giá giao trên thứ bayfeeder plane: sản phẩm cất cánh cỡ nhỏfreight plane: lắp thêm cất cánh vận tải đường bộ chở hàngmercantile plane: vật dụng cất cánh (sử dụng trong) tmùi hương mạiplane ticket: vé trang bị bayshort-haul plane: thứ bay vận tải cự ly ngắntransport plane: thiết bị cất cánh vận tảiphi cơchartered planesiêng cơcost, insurance, freight by planegiá chỉ CiF mặt đường khôngcost, insurance, freight by planegiá mặt hàng, chi phí bảo hiểm cộng vận phí tổn mặt đường khôngcost, insurance, freight by planegiá không vận mang lại bờplane bolterđồ vật sàng bằngplane phobiatật sợ loài ruồi danh từ o mặt, mặt phẳng o loại bào § anticlinal axial plane : mặt phẳng trục nếp lồi § axial plane : mặt phẳng trục § base plane : mặt phẳng đáy, mặt cơ sở § bedding plane : mặt phân lớp § boundary plane : mặt biển, mặt giới hạn § cleavage plane : mặt thớ chẻ § composition plane : mặt song tinc (thể) § crestal plane : mặt vòm (của nếp uốn) § datum plane : mặt phẳng chuẩn § deposition plane : mặt lắng đọng § divisional plane : mặt phân giới, mặt thớ nứt § fault plane : mặt đứt gãy § focal plane : mặt tiêu § fracture plane : mặt đứt gãy, mặt gãy vỡ § gliding plane : mặt trượt, gương trượt § haulage plane : mặt phẳng kéo, đường vận chuyển § inclined plane : mặt nghiêng § juncture plane : mặt phẳng tiếp xúc § lattice plane : mặt mạng tinc thể § overthrust plane : mặt nghịch chườm § twinning plane : mặt tuy nhiên tinc § plain of cleavage : mặt phẳng thớ chẻ, mặt phẳng cát knhị § plain of polatization : mặt phân cực § plain of spin : mặt spin § plain of stratification : mặt địa tầng, mặt lớp § plain of symmetry : mặt đối xứng § plain of unconformity : mặt ko chỉnh hợp § plain of vanish point : mặt những đỉnh ren (khoan) § plane table : bàn đạc § plane wave : sóng phẳng
*

Xem thêm: Thích Ăn Mì Tôm Có Hại Không Dám Ăn Hằng Ngày, Lợi Ích Và Tác Hại Của Mì Tôm, Cách Ăn Mì

*

*

plane

Từ điển Collocation

plane noun

1 aeroplane

ADJ. private

VERB + PLANE catch, get, take She caught the first plane out. | miss | board, get on | get off, step off I fell in love sầu with the đô thị the moment I stepped off the plane. | fly, pilot | charter

PLANE + VERB take off | come down, land | crash | cruise, fly | carry sb/sth The plane was carrying 350 people.

PLANE + NOUN crash, disaster

PREP.. by ~ We left by plane for Peking. | in a/the ~ I"ve never flown in a plane. | on a/the ~ The president was never on the plane at all.

2 flat surface

ADJ. horizontal, parallel, vertical

3 standard/cấp độ of thought/activity

ADJ. higher With practice, an athlete can reach a higher plane of achievement. | mental, mystical, spiritual

PHRASES be/exist/function/operate on a different plane Like all talented musicians, he operates on a different plane from most people.

Từ điển WordNet


n.

a màn chơi of existence or development

he lived on a worldly plane

v.

make even or smooth, with or as with a carpenter"s plane

plane the top of the door

adj.


English Synonym and Antonym Dictionary

planes|planed|planingsyn.: aircraft airplane even flat horizontal màn chơi smooth