Mẫu phiếu đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức mới nhất

Nhằm góp chúng ta bao gồm thêm biểu mẫu mã xem thêm vào quá trình tiếp thu kiến thức với thao tác, mời chúng ta thuộc tham khảo văn bản biểu mẫu "Phiếu Đánh Giá và phân loại công chức năm 2015" tiếp sau đây.

Bạn đang xem: Mẫu phiếu đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức mới nhất

Hy vọng ngôn từ biểu chủng loại là tài liệu tham khảo có lợi mang đến các bạn.


*

Mẫu số 02 ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHƯỜNG LÙ COI Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC Năm năm ngoái Họ và tên: TRẦN TRÙNG TRỤC Chức vụ, chức danh: Đơn vị công tác: Ủy ban nhân dân phường Lù Coi Ngạch công chức: 01.003. Bậc: 1/9. Hệ số lương: I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA CÔNG CHỨC 1. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước: Bản thân luôn luôn tất cả tư tưởng bản lĩnh chính trị vững rubi, trung thành với Chủ nghĩa Mác­Lênin, bốn tưởng Hồ Chí Minch, chấp hành tốt mọi đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 2. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sinh sống, tác phong và lề lối làm việc: Bản thân luôn tu dưỡng đạo đức, lối sống lành táo bạo. Tự bản thân có tinh thần tốt trong việc tiết kiệm, đấu tranh chống tham nhũng, lãng tổn phí, quan lại liêu, luôn giữ gìn tư cách đạo đức, tính tiên phong, gương chủng loại, Luôn giữ gìn sự đoàn kết trong cơ quan liêu, hòa đồng vui vẻ, gần gũi với mọi fan. Có mối quan hệ tốt với nhân dân tại nơi cư trú, phát huy tốt quyền làm chủ của dân chúng, thực hiện tốt Quy chế dân chủ tại cơ sngơi nghỉ. Bản thân luôn chấp hành tốt quy định về thời gian làm câu hỏi 3. Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Bản thân tự nhận thấy có đủ năng lực cũng như trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu thực tế của công vấn đề 4. Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ: Luôn thể hiện tính dữ thế chủ động, sáng tạo ra, đảm bảo hoàn thành tiến độ công việc được giao kịp thời và giải quyết công việc theo đúng thời gian dụng cụ Trong thực hiện nhiệm vụ bản thân luôn phát huy nguyên tắc tập trung dân nhà, chấp hành thực hiện theo đường lối, nhà trương của Đảng, bao gồm sách pháp luật của nhà nước. Luôn thể hiện tính trách nhiệm trước công bài toán. 5. Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ: Bản thân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc chuyên môn cũng nhỏng trong quá trình phối hợp thực hiện với các ban ngành, đoàn thể liên quan để đạt được hiệu quả cao độc nhất. Khi phối hợp thực hiện nhiệm vụ luôn có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi và chia sẻ. Không có thái độ đùn đẩy trách nhiệm và công việc cho người khác cũng như thiếu tinh thần trách nhiệm khi phối hợp thực hiện nhiệm vụ. Bản thân đã rứa gắng phát huy và giữ mối quan hệ đoàn kết, phối hợp với đồng nghiệp và các tổ chức liên quan liêu, đồng thời phát huy sức mạnh tập thể để hoàn thành công việc được giao.

Xem thêm: Gia Đình Riêng Của Hoài Linh : "Bố Đã Buồn Và Vất Vả Nhiều Rồi"

6. Thái độ phục vụ nhân dân: Luôn có thái độ nhã nhặn, ân phải, đúng mực khi giao tiếp với nhân dân và giải quyết công việc theo yêu cầu của người dân theo đúng các quy định của Nhà nước và pháp giải pháp. Tinh thần phục vụ nhân dân tận tình, giải quyết công việc hài hòa, đạt tình đạt lý, được nhân dân tin tưởng. II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA CÔNG CHỨC 1. Đánh giá ưu, nhược điểm: a.Ưu điểm: Luôn duy trì vững quan điểm, lập trường giai cấp và bản lĩnh chính trị trước những khó khăn, thử thách trong công vấn đề. Không đùn đẩy né tránh, có sáng sủa tạo trong công bài toán. Luôn có ý thức trường đoản cú học, từ bỏ bồi chăm sóc, khiêm tốn, học hỏi trong công việc. Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thỏa mãn nhu cầu yêu cầu, khả năng xử lý công việc giỏi. Có ý thức tổ chức kỷ mức sử dụng, thẳng thắn, trung thực. Có ý thức trong viêc đấu tranh phê và từ phê bình. Có ý thức đấu tranh bảo vệ Đảng, chính quyền, xây dựng đoàn kết nội bộ, bảo vệ chân lý, chống các biểu hiện tiêu cực. * Nhược điểm: Do số lượng công việc nhiều nên bản thân đôi lúc sắp xếp công việc chưa khoa học. Chưa thực sự phát huy tốt tính từ bỏ giác. Còn chậm trễ vào công tác báo cáo. 2. Phân loại đánh giá: Bản thân tự đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ngày 17 tháng 11 năm 2015 Công chức tự đánh giá (ký thương hiệu, ghi rõ họ tên) III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ CÔNG CHỨC 1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi công chức công tác:..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... 2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý công chức:..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... Ngày....tháng....năm 20... Thủ trưởng trực tiếp đánh giá chỉ IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN 1. Nhận xét ưu, nhược điểm:..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................... ....................................................................................................................... ...................................................................................................................... ......................................................................................................................2. Kết quả đánh giá, phân loại công chức: ­ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: ­ Hoàn thành tốt nhiệm vụ: ­ Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực: ­ Không hoàn thành nhiệm vụ: Ngày mon năm năm ngoái Thủ trưởng đơn vị