Organization là gì

Tổ chức (giờ đồng hồ Anh: Organization) thường được gọi như là tập phù hợp của đa số tín đồ cùng làm việc bởi vì số đông mục đích chung trong sắc thái tổ chức cơ cấu định hình.

Bạn đang xem: Organization là gìTổ chức

Khái niệm

Tổ chức trong tiếng Anh được Gọi làOrganization.

Tổ chức thường được đọc như là tập hợp của nhiều người cùng làm việc vì những mục đích phổ biến trong hình thái cơ cấu ổn định.

Đặc trưng

Các tổ chức mặc dù rất sự so sánh về lí bởi vì lâu dài và phương thức hoạt động nhưng đều mang những đặc trưng cơ bản với tư cách là một loại hình tổ chức. Đó là:

Mọi tổ chức đều có tính mục đích rất rõ ràng. Khác với các cá nhân, cộng đồng giỏi xã hội, tổ chức hiếm khi với vào mình mục đích tự thân mà là tổ chức được các chủ thể nhất định làm ra như công cụ để thực hiện những mục đích nhất định. Đây chính là yếu tố cơ bản nhất của bất kì tổ chức nào.

Mọi tổ chức đều là những tổ chức gồm nhiều người làm việc vì mục tiêu thông thường vào cơ cấu tổ chức ổn định. Lúc đứng vào một tổ chức, chúng ta đã cam kết hành động cùng với những người khác vì mục tiêu bình thường chứ không phải chỉ hướng tới mục tiêu riêng của mình.

Mọi tổ chức đều ra mắt mục tiêu lớn - cung cấp sản vật và dịch vụ có cực hiếm đối với người mua. Ý thức rõ ràng về mục tiêu gắn liền với "các sản vật và dịch vụ có chất lượng" và "viên mãn khách hàng" là nguồn gốc quan liêu trọng của quyền lực và lợi thế đối với một tổ chức.

Mọi tổ chức đều là tổ chức mở. Tổ chức tương tác với môi trường vào quy trình liên tục thu hút các nguồn lực đầu vào để chuyển thay đổi đầu ra là các sản phẩm và dịch vụ cung cấp mang đến người mua.Cuối cùng, mọi tổ chức đều được quản lí. Hình hình họa của các nhà quản lí luôn gắn liền với những tổ chức nhất định.

Ví dụ: tổng thống đứng đầu nhà nước, thủ tướng đứng đầu chính phủ, hiệu trưởng đứng đầu trường học, giám đốc đứng đầu bệnh viện, tổng giám đốc đứng đầu tổng công ty, tổ trưởng đứng đầu nhóm làm việc...

Phân loại

Có rất nhiều quanđiểm sự so sánh vào phân loại các tổchức và sauđây là một sốcách phân loại cơbản.

- Tổ chức công và tổ chức tư

Theo những cách tiếp cận khác nhau, khái niệm về tổ chức công và tổ chức tư rất nhiều dạng.

+ Theo chế độ sở hữu

Tổ chức công là tổ chức thuộc quyền sở hữu của Nhà nước hoặc không có chủ sở hữu. Đó chính là các cơ quan lại nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các trường học và bệnh viện công, các tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể, nghề nghiệp...

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Ném Bóng Rổ Chuẩn, Điểm Tên 3 Kỹ Thuật Ném Bóng Rổ

Tổ chức tư là tổ chức thuộc sở hữu tư nhân (của một hay một nhóm người). Đó có thể là các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, hợp tác xã, trang trại, hộ sale cá thể, hộ nông dân, trường học tư, bệnh viện tư...

+ Theo mặt hàng, dịch vụ mà tổ chức tạo ra

Tổ chức công là tổ chức làm ra các sản vật, dịch vụ công - những mặt hàng, dịch vụ mà người sử dụng không phải cạnh tranh con và loại trừ nhau để có quyền sử dụng.

Tổ chức tư là tổ chức tạo thành các Sản phẩm và dịch vụ tư.

- Tổ chức vì lợi nhuận và tổ chức phi lợi nhuận

Theo mục tiêu cơ bản, các tổ chức được phân ra thành tổ chức vì lợi nhuận và tổ chức phi lợi nhuận.

Tổ chức vì lợi nhuận là tổ chức trường thọ chủ yếu vì mục tiêu lợi nhuận.

Yếu tố được quan lại tâm nhất ở các tổ chức này là bao nhiêu lợi nhuận được làm ra từ các khoản đầu tư và ích lợi của các chủ sở hữu được viên mãn như thế nào. Đó chính là các doanh nghiệp, các hợp tác xã, hộ sale cá thể...

Tổ chức phi lợi nhuận là tổ chức mãi sau để cung cấp các phẩm vật, dịch vụ phục vụ cộng đồng.

Đó là các cơ quan lại nhà nước, các tổ chức công ích, các tổ chức chính trị, các tổ chức tôn giáo, các tổ chức từ thiện, các viện bảo tàng... Tiêu chí quan liêu trọng nhất để đánh giá kết quả hoạt động của các tổ chức này không phải là lợi nhuận.

- Tổ chức chính thức và tổ chức phi chính thức

Theo tính chất của các mối quan lại hệ, các tổ chức được phân chia làm tổ chức chuẩn xác và tổ chức phi chính thức.

Tổ chức chính thức thường được gọi với một số đặc trưng cơ bản.

Thứ nhất, là tổ chức mà trong đó mọi thành viên của nó đều được xác định một cách rõ ràng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và trách nhiệm.

Thứ hai, là tổ chức mà cơ cấu có thể được hiển thị thông qua một sơ đồ cơ cấu với các mối liên hệ rõ ràng.

Thứ ba, là tổ chức có thể cung cấp những Sản phẩm và dịch vụ cụ thể cho người tiêu dùng của mình vào khuôn khổ pháp luật.

Ví dụ điển hình về các tổ chức chuẩn xác có thể kể đến các doanh nghiệp, các cơ quan tiền nhà nước, các trường học, bệnh viện, các tổ chức xã hội và đoàn thể, các tổ chức tôn giáo...

Tổ chức phi chính thức không sở hữu những đặc trưng kể trên. Điển hình của tổ chức phi chính thức có thể kể đến những nhóm được hình thành thông qua các mối quan liêu hệ cá nhân, vĩnh cửu vào tổ chức chính thức do cùng chung nguyện vọng, sở thích, quan liêu điểm, tư tưởng...

(Tài liệu tham khảo: Tổchức và quản lí tổchức, Trung vai trung phong giảng dạy tự xa, ĐH Kinc tế Quốc dân)