Nồng Độ Dung Dịch Hóa 8

- Chọn bài bác -Bài 40: Dung dịchBài 41: Độ tung của một hóa học trong nướcBài 42: Nồng độ dung dịchBài 43: Pha chế dung dịchBài 44: Bài luyện tập 8Bài 45: Bài thực hành thực tế 7

Giải Bài Tập Hóa Học 8 – Bài 42: Nồng độ hỗn hợp giúp HS giải bài bác tập, cung cấp cho các em một khối hệ thống kiến thức cùng có mặt kiến thức tiếp thu kiến thức làm việc công nghệ, làm cho nền tảng gốc rễ mang lại bài toán trở nên tân tiến năng lực thừa nhận thức, năng lượng hành động:

Bài 1: Bằng phương pháp làm sao có được 200g dung dịch BaCl2 5%.

Bạn đang xem: Nồng độ dung dịch hóa 8

A. Hòa tan 190g BaCl2 vào 10g nước.

B. Hòa tung 10g BaCl2 vào 190g nước.

C. Hoàn rã 100g BaCl2 trong 100g nước.

D. Hòa rã 200g BaCl2 vào 10g nước.

E. Hòa tan 10g BaCl2 vào 200g nước.

Lời giải:

Câu trả lời đúng: B.

*

mdd = mct + mnước ⇒ mnước = mdd – mct = 200g – 10g = 190g

Bài 2: Tính nồng độ mol của 850ml dung dịch gồm kết hợp 20g KNO3.Kết quả là:

a) 0,233M.

b) 23,3M.

c) 2,33M.

d) 233M.

Xem thêm: Cách Sắp Xếp Bàn Ăn Kiểu Á, Cách Setup Bàn Ăn Kiểu Á, Kiểu Âu, Kiểu Việt Nam

Lời giải:

Đáp số và đúng là a).

*

Bài 3: Hãy tính độ đậm đặc mol của mỗi hỗn hợp sau:

a) 1 mol KCl trong 750ml hỗn hợp.

b) 0,5 mol MgCl2 trong một,5 lkhông nhiều hỗn hợp.

c) 400g CuSO4 trong 4 lkhông nhiều dung dịch.

d) 0,06 mol Na2CO3 trong 1500ml hỗn hợp.

Lời giải:

Tính mật độ mol của các dung dịch:

*

Bài 4: Hãy tính số mol và số gam chất tung trong mỗi hỗn hợp sau:

a) 1 lít dung dịch NaCl 0,5M.

b) 500ml dung dịch KNO3 2M.

c) 250ml dung dịch CaCl2 0,1M.

d) 2 lkhông nhiều dung dịch Na2SO4 0,3M.


Lời giải:

a) nNaCl = 1.0,5 = 0,5 (mol) → mNaCl = 0,5.(23 +35,5) = 29,25 (g)

b) nKNO3 = 2.0,5 = 1 (mol) → mKNO3 = 1.101 = 101 (g)

c) nCaCl2 = 0,1.0,25 = 0,025 (mol) → mCaCl2 = 0,025(40 + 71) = 2,775 (g)

d) nNa2SO4 = 0,3.2 = 0,6 (mol) → mNa2SO4 = 0,6.142 = 85,2 (g)

Bài 5: Hãy tính nồng độ Phần Trăm của không ít hỗn hợp sau:

a) 20g KCl vào 600g dung dịch.

b) 32g NaNO3 vào 2kilogam dung dịch.

c) 75g K2SO4 trong 1500g dung dịch.

Lời giải:

Nồng độ phần trăm của những hỗn hợp là:

*

Bài 6: Tính số gam chất tung đề nghị dùng làm pha trộn mỗi hỗn hợp sau:

a) 2,5 lít dung dịch NaCl 0,9M.

b) 50g dụng dịch MgCl2 4%.

c) 250ml hỗn hợp MgSO4 0,1M.

Lời giải:

Số gam hóa học rã bắt buộc dùng làm pha chế những dung dịch:

a) nNaCl = CM .V = 2,5.0,9 = 2,25 (mol)

→ mNaCl = 2,25.(23 + 35,5) = 131,625 (g)

b)

*

c) nMgSO4 = 0,1.0,25 = 0,025 (mol)

→ mMgSO4 = 0,025.(24 + 64 + 32) = 3 (g)

Bài 7: Ở ánh nắng mặt trời 25oC độ chảy của muối bột nạp năng lượng là 36g của đường là 204g. Hãy tính nồng đồ vật tỷ lệ của những dung dịch bão hòa muối bột ăn uống cùng con đường sinh sống ánh sáng bên trên.

Lời giải: