Ngữ pháp tiếng anh ôn thi đại học khối d

Có 9 chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh ôn thi đại học khối D mà các em học sinh cần đặc biệt lưu ý. Những chủ điểm này sẽ rất thường xuyên xuất hiện trong đề thi THPT Quốc gia. Vì vậy, jualkaosmuslim.com sẽ hệ thống lại các chủ điểm ngữ pháp quan trọng giúp các em tiết kiệm thời gian ôn tập.Bạn đang xem: Ngữ pháp tiếng anh ôn thi đại học khối d


*

Các chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh quan trọng nhất cần nhớ

Contents

1 Các chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh ôn thi đại học khối D cơ bản2 Các chủ điểm ngữ pháp phức tạp

Các chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh ôn thi đại học khối D cơ bản

Trợ động từ và thi là hai phần kiến thức ngữ pháp đơn giản nhưng ai cũng phải nắm rõ. Vì trong đề thi các năm, câu hỏi dễ để thí sinh lấy điểm thường rơi vào 2 phần ngữ pháp này.

Bạn đang xem: Ngữ pháp tiếng anh ôn thi đại học khối d

– Trợ động từ

Những model verb quen thuộc: 

– Will, would, shall

– Can, could

– May, might

– Should, had better, ought to

– Must

Công thức chung khi sử dụng các model verb:

Subject + Model Verb+ bare inf

Ex: She will leave New York tomorrow

Trơ động từ Be 

Be + V_ing: Các thì tiếp diễn

Ex: He is playing guitar in class room

Be + Past participle: Thể bị động

The box was brought yesterday.

Trợ động từ Have

Have/has/ had/ Past participle

Dùng trong các thì hoàn thành

Ex: John realized that he had left his violin on the bus

Trợ động từ Do

Thường dùng trong các câu hỏi Yes, no; câu phủ định hay câu hỏi đuôi.

Do + bare Inf

Ex: Somebody wanted a drink, didn’t they?

Trên đây là những trợ động từ cơ bản, quan trọng trong ngữ pháp tiếng Anh thi đại học khối D. Ngoài ra học sinh cũng cần chú ý đế một số trợ động từ thông dụng khác như: Be going to, used to, have to, be get used to, should have, could have, must have.

– Các thì trong tiếng Anh

Có tất cả 12 thì trong tiếng Anh mà học sinh cần ghi nhớ. Đây là phần ngữ pháp tiếng Anh thông dụng mà bất cứ ai học tiếng Anh cũng cần nhớ.

Cách sử dụng chi tiết 12 thì trong tiếng Anh 

Với phần ngữ pháp về thì, học sinh nên làm nhiều bài tập để ghi nhớ kiến thức. Nếu không nắm chắc các phần này các em sẽ rất dễ nhầm lẫn công thức cũng như cách sử dụng. Đặc biệt những câu hỏi kết hợp nhiều thì với nhau, học sinh cần thật sự tỉnh táo và linh hoạt.

Xem thêm: Bật Mí Cách Nấu Xôi Vò Nước Dừa Ngon Dẻo Cả Nhà Mê!, Cách Nấu Xôi Vò

– Thể bị động- phần ngữ pháp tiếng Anh đại học khối D không thể bỏ qua

Cấu trúc: Subject + finite form of to be + Past Participle

ex: My bike was stolen

– Infinitives & Gerunds- Danh động từ nguyên mẫu

+ Remember/forget to inf: Nhớ/quên phải làm gì

Ex: Please remember to return the book tomorrow.

Forget/remember + V_ing: Quên/ nhớ đã làm gì

I’m sure I locked the door. I clearly remember locking it.

+ Regret to V: hối tiếc/tiếc phải làm gì

Regret + V_ing: Tiếc/hối tiếc vì điều gì đã xảy ra

+ Stop to V: Dừng lại để làm việc gì đó

Stop+ V_ing: Dừng hẳn việc đang làm

+ Try to V: Cố gắng làm điều gì

Try + V_ing: Thử làm điều gì

+ Những động từ chỉ tri giác như: Hear, see, notice + object + bare- inf.

saw Tom get into his car and drive away.

Các chủ điểm ngữ pháp phức tạp


*

Các chủ đề ngữ pháp tiếng Anh phức tạp thường rơi vào câu hỏi khó trong đề thi

Trong phần kiến thữ nghữ pháp tiếng Anh ôn thi đại học khối D thì các chủ điểm về các loại mệnh đề, tật tự của tính từ… là những phần phức tạp. Những kiến thức này thường rơi vào câu hỏi khó nên học sinh cần đặc biệt chú ý. Các em rất dễ bị nhầm lẫn giữa các phần với nhau.

– Các loại mệnh đề trong ngữ pháp tiếng Anh

 Câu điều kiện 

Loại câu điều kiệnCông thứcSử dụngVí dụ
0If + S + V(s,es), S+ V(s,es)/câu mệnh lệnh 
1If + S + V(s,es), S + Will/Can/shall…… + VoCâu điều kiện diễn tả hành động có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai

Ngoài ra học sinh cũng cần chú ý đến các câu điều kiện đảo ngược. Đây là phần ngữ pháp tiếng Anh ôn thi đại học khối D khó.