Nghề phổ thông tiếng anh là gì

14:10 Nov 30, 2018
Vietnamese khổng lồ English translationsLaw/Patents - Education / Pedagogy
Vietnamese term or phrase: Giấy chứng nhận nghề phổ thông
Anh, chị mang lại hỏi bí quyết dịch tên chưng chỉ này. Em cảm ơn!
This person is a jualkaosmuslim.com Certified PRO in English to lớn VietnameseClick the red seal for more information on what it means khổng lồ be a jualkaosmuslim.com Certified PRO. ", this, sự kiện, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">Nam Vo


Bạn đang xem: Nghề phổ thông tiếng anh là gì

*

Local time: 19:42
English translation:High School Vocational Certificate
Explanation:My suggestion I think it"s a Vocational Certificate in High School (not General Vocational).

*

This person is a jualkaosmuslim.com Certified PRO in English khổng lồ VietnameseClick the red seal for more information on what it means lớn be a jualkaosmuslim.com Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()"> Works in field", this, sự kiện, "170px")" onMouseout="delayhidetip()">Hoang DanVietnamLocal time: 19:42
Summary of answers provided
5High School Vocational CertificateThis person is a jualkaosmuslim.com Certified PRO in English to lớn VietnameseClichồng the red seal for more information on what it means to be a jualkaosmuslim.com Certified PRO. ", this, sự kiện, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">Hoang Dan


Xem thêm: Mua Bán Hóa Đơn Sẽ Bị Xử Lý Vi Phạm Khi Mua Bán Hóa Đơn, Hành Vi Mua

*

5General Vocational CertificateThis person is a jualkaosmuslim.com Certified PRO in Vietnamese khổng lồ EnglishCliông xã the red seal for more information on what it means khổng lồ be a jualkaosmuslim.com Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">Khoi Le

*

10 mins confidence:
*Xem thêm: Đại Hội Đồng Cổ Đông Tiếng Anh Là Gì ? Đại Hội Đồng Cổ Đông Tiếng Anh Là Gì

Explanation:My experienceThis person is a jualkaosmuslim.com Certified PRO in Vietnamese lớn EnglishCliông xã the red seal for more information on what it means khổng lồ be a jualkaosmuslim.com Certified PRO. ", this, sự kiện, "300px")" onMouseout="delayhidetip()"> Khoi LeUnited StatesLocal time: 07:42Native sầu speaker of:
*
VietnamesePRO pts in category: 4

Chuyên mục: Blogs