Mis là gì

Hế lô a ji nô mô tô anh em!!! Bài này bản thân đã note về 1 Một trong những ngành học tập có lẽ được google những duy nhất giữa những năm quay trở về đây: Hệ thống lên tiếng quản ngại lý, hay còn được gọi là MIS