Mẫu biên bản thanh tra

Mẫu biên bản ghi chép việc thanh tra của đoàn thanh tra kiểm toán

Mẫu biên bản ghi chép việc thanh tra của đoàn thanh tra kiểm toán là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc thanh tra của đoàn thanh tra kiểm toán. Mẫu biên bản nêu rõ nội dung thanh tra...

Bạn đang xem: Mẫu biên bản thanh tra

Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.


Mẫu biên bản kiểm tra, xác minh của đoàn thanh tra kiểm toán

Mẫu biên bản làm việc của đoàn thanh tra kiểm toán

Mẫu biên bản giao nhận hồ sơ tài liệu kiểm toán


Nội dung cơ bản của mẫu biên bản ghi chép việc thanh tra của đoàn thanh tra kiểm toán như sau:

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚCĐOÀN THANH TRA... (1)-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------


BIÊN BẢN THANH TRA

Hôm nay, ngày ……. tháng …… năm……. (2), tại …………………. (3) Đoàn thanh tra ……... …………… (1) thông qua Biên bản thanh tra việc………………………… (4)

A. Thành phần gồm có:

1. Đại diện Đoàn thanh tra:

- Ông (Bà) …………………………...……. chức vụ...............................

- Ông (Bà) …………………………...……. chức vụ................................

2. Đại diện …………………………………………………………………..:

- Ông (Bà) …………………………………. chức vụ................................

Xem thêm: Top Cách Xem Pass Wifi Đã Lưu, Cách Xem Mật Khẩu Wifi Đã Lưu Trên Android

- Ông (Bà) ………………………………..... chức vụ. …………………. (5)

B. Nội dung:

………………………………………………………………………….. (6)

Buổi làm việc kết thúc vào hồi ….. giờ …. ngày. …. tháng. … năm ….. (7)

Biên bản này được lập thành….. bản (8), mỗi bên giữ 01 bản và đã đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe và ký tên dưới đây.

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC THANH TRA(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN ĐOÀN THANH TRA (Ký, ghi rõ họ tên)

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GHI CHÉPBIÊN BẢN THANH TRA


1. Mục đích sử dụng

Biên bản thanh tra dùng để ghi chép, tổng hợp kết quả của cuộc thanh tra; làm căn cứ pháp lý cho việc lập Báo cáo kết quả thanh tra, Kết luận thanh tra.

2. Phương pháp ghi chép

(1) Tên Đoàn thanh tra ghi theo Quyết định thanh tra;

(2) Ghi thời gian tiến hành cuộc họp;

(3) Ghi nơi tổ chức cuộc họp;

(4) Ghi theo tên Quyết định thanh tra;

(5) Ghi đầy đủ các thành phần của đối tượng thanh tra tham dự cuộc họp thông qua biên bản;

(6) Ghi đầy đủ các nội dung đã thanh tra, kết quả của từng nội dung thanh tra, ý kiến chưa thống nhất của đối tượng thanh tra;

(7) Ghi ngày giờ kết thúc cuộc họp;

(8) Ghi số lượng Biên bản thanh tra được phát hành.

Mẫu biên bản ghi chép việc thanh tra của đoàn thanh tra kiểm toán


Tham khảo thêm
Đánh giá bài viết
1 910
Chia sẻ bài viết
Tải về
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
Mới nhất trong tuần
Giới thiệuChính sáchTheo dõi chúng tôiChứng nhận
*