MẪU BIÊN BẢN NGHIỆM THU BÀN GIAO CÔNG TRÌNH ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

Biên bản nghiệm thu là gì?

Nghiệm thu được coi là một công việc quan trọng trong quá trình xây dựng và phải được lập thành biên bản với ý nghĩa kiểm tra đánh giá chất lượng công trình, từ đó xác định công trình có được đưa vào sử dụng hay không, hoặc có những hạng mục công trình nào cần được sửa chữa và thay đổi để hoàn thiện công trình đó. Cùng với đó, biên bản nghiệm thu xác thực và ý nghĩa đối với việc triển khai thanh lý HĐ, từ cơ sở biên bản nghiệm thu hoàn toàn có thể làm biên bản thanh lý HĐ để ghi nhận số lượng công việc đã làm, đánh giá về chất lượng của việc làm tiến hành của chủ thầu xây dựng.

Bạn đang xem: Mẫu biên bản nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng

Theo đó, có thể hiểu đơn giản Biên bản nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng là biên bản do các đơn vị, tổ chức lập ra nhằm lập ra để ghi chép lại những hạng mục công trình đã được thực hiện theo thỏa thuận trước đó của các bên làm minh chứng cho sự kiểm nghiệm và bàn giao giữa các bên.

*

Mức phạt vi phạm quy định về nghiệm thu

Hành vi vi phạm quy định về nghiệm thu công trình xây dựng có thể bị phạt cảnh cáo hoặc xử phạt hành chính từ 20.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng, được quy định tại Điều 18 Nghị định số 16/2022/NĐ-CP như sau:

- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với các trường hợp sau:

Nghiệm thu không đúng trình tự, thủ tục quy định;

Không gửi văn bản đến cơ quan chuyên môn về xây dựng đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định.

- Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi đưa bộ phận công trình, hạng mục công trình, công trình xây dựng vào sử dụng khi chưa tổ chức nghiệm thu theo quy định.

- Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng nếu có các hành vi sau:

Nghiệm thu khi khối lượng công việc chưa thực hiện hoặc khối lượng nghiệm thu lớn hơn khối lượng thực tế đã thực hiện đối với công trình sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án PPP;

Công trình đã nghiệm thu không đảm bảo về chất lượng công trình.

Mẫu biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do –Hạnh phúc

…, ngày …tháng… năm…

BẢN NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

BÀN GIAO ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

1. Tên công trình: ……………………………………………………………

2. Địa điểm nghiệm thu công trình: …………………………………………….

3. Thời gian nghiệm thu: ………………………………………………

4. Thành phần tham gia nghiệm thu

4.1. Đại diện của chủ đầu tư

Ông/bà: …………………………………………………………….

Chức vụ: …………………………………………………………………

Ông/bà: …………………………………………………………….

Xem thêm: Cách Cắt Chai Nhựa Làm Hoa Nhựa Làm Hoa Giấy Lụa, Làm Hoa Từ Chai Nhựa Tái Chế

Chức vụ: …………………………………………………………………

4.2. Đại diện của bên tư vấn giám sát:

Ông/bà: …………………………………………………………….

Chức vụ: …………………………………………………………………

Ông/bà: …………………………………………………………….

Chức vụ: …………………………………………………………………

4.3. Đại diện bên thi công công trình xây dựng

Ông/bà: …………………………………………………………….

Chức vụ: …………………………………………………………………

Ông/bà: …………………………………………………………….

Chức vụ: …………………………………………………………………

5. Thời gian thực hiện nghiệm thu:

Từ: ….giờ…ngày….tháng …năm… đến: ….giờ…ngày….tháng …năm…

6. Nội dung đánh giá của công trình đã được thực hiện:

– Tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu;

– Chất lượng hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật);

Các ý kiến khác nếu có.

7. Kết luận

– Chấp nhận nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng để đưa vào sử dụng.

– Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện bổ sung và các ý kiến khác nếu có.

Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định nghiệm thu này.