MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH AN NINH TRẬT TỰ

……………………………….

Bạn đang xem: Mẫu báo cáo tình hình an ninh trật tự

*
(Tên cửa hàng ghê doanh)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

*
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………., ngày tháng năm 201…


BÁO CÁO

Tình hình, công dụng tiến hành các quy định

về bình yên, đơn lẻ trường đoản cú vào các đại lý ghê doanh

(Quý ……/201…)

Kính gửi:…………………………………………………………….

1. Về đồ sộ hoạt động nhân sự:

a) Tổng số Trụ sở, đại lý sale trực thuộc: ………………………

b) Tổng số tín đồ làm trong cơ sở:……..(gồm…….. bạn nước ngoài); tăng: ……..tín đồ, giảm ……..bạn (so với quý trước).

Trong đó:

- Ban lãnh đạo: ………fan (người nước ngoài………); tăng:…….., giảm……(đối với quý trước).

c). Lực lượng bảo vệ ………bạn (trừ công ty lớn KD hình thức dịch vụ bảo vệ); tăng: ……, giảm:……(đối với quý trước). Trong đó mướn ……… bạn của Công ty dịch vụ đảm bảo …………………………

d) Pmùi hương một thể phục vụ công tác đảm bảo an toàn (số lượng; chủng loại: Công vậy hỗ trợ; camera, cỗ đàm, thiết bị dò kyên loại……).

Xem thêm: Xử Vụ Án Bình Phước ' - Sắp Xử Vụ 'Thảm Sát Ở Bình Phước'

2. Thay đổi, bổ sung cập nhật (đối với quý trước):

(Ghi rõ ràng việc đổi khác đọc tin về: Ngành, nghề đầu tư chi tiêu khiếp doanh; quy mô kinh doanh; thay đổi thương hiệu cơ sở; chuyển đổi người chịu trách nát nhiệm về ANTT; biến hóa bổ sung phương tiện PCCC….)

…………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

3. Tình hình, kết quả vận động khiếp doanh

(Cửa hàng sale report cố nhiên nội dung các công bố ghi trong phụ lục đi cùng văn bạn dạng này)

4. Tình hình bình an, trơ trẽn từ tại cửa hàng gớm doanh

- Người của đại lý kinh doanh vi phạm:………vụ; bề ngoài xử lý: …... ………………...; cơ quan xử lý:………………………………………………..

- Khách mặt hàng vi phạm: ……….vụ; hình thức xử lý: ……………………. ……………………….; cơ quan xử lý: ………………………………………….

- Nghi vấn tương quan đến ANTT: ………ngôi trường hợp. Nội dung nghi vấn: ……………………………………………………………………………………

- Tình hình ANTT không giống bao gồm liên quan: ……………………………………..

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

5. Ý kiến lời khuyên của cửa hàng ghê doanh:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………