Mẫu bảng kê bán ra excel

*


*
*
*

⇒ Khóa Học Kế Toán Online Trực Tuyến 1 Kèm 1 Theo Yêu Cầu⇒ Khóa học gia sư kế toán tại nhà 1 kèm 1 dạy theo yêu cầu
Mẫu bảng kê mua vào bán ra Excel 2021 mới nhất

Mẫu bảng kê mua vào bán ra Excel 2021mới nhất giúp kế toán tự thiết lập bảng kê của hàng hóa và dịch vụ mua vào bán ra trên Excel để phục vụ cho việc kê khai thuế

Mẫu bảng kê mua vào bán ra Excel 2021

1/ Mẫu bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào trênExcel

*

Bạn cầnđiền thông tin sau:

Người nộp thuế: Nhập tên công ty

Mã số thuế: Nhập mã số thuế

Tiếp theo phía dưới bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào bạn cần nhập

♦Số hóađơn: Của người bán

♦Ngày tháng lập hóađơn

♦Tên người bán

♦Mã số thuế người bán

♦Doanh thu mua chưa có thuế

♦Thuế suất

♦Thuế GTGTđủđiều kiện khấu trừ

Sauđó in ra kẹp cùng với tập hóađơnđầu vào của quý hoặc thángđó

2/ Mẫu bảng kê hàng hóa, dịch vụ bán ra trênExcel

*

Bạn cầnđiền thông tin sau:

Người nộp thuế: Nhập tên công ty của bạn

Mã số thuế:Nhập mã số thuế

Dướibảng kê hàng hóa, dịch vụ bán ra trênExcel bạn cầnđiền thông tin

♦ Số hóađơn của người mua

♦Ngày tháng lập hóađơn

♦Tên người mua

♦Mã số thuế người mua

♦Doanh thu chưa thuế

♦Mức thuế suất

♦Thuế GTGT:Đầu ra

Sauđó in ra kẹp cùng với tập hóađơnđầu ra của quý hoặc thángđó

Nếu bạn nào chưa có mẫu bảng kê mua vào bán raExcel có thể tải: Tạiđây

Sau khi lập bảng kê mua vào bán raExcel bạn tải: Phần mềm HTKK 2020

⇒ Lớp học kế toán thực hành - Dạy kê khai làm báo cáo thuế phí chỉ từ 500.000đ

⇒ Học kế toán online - Dạy 1 kèm 1 kế toán trưởng trực tiếp chỉ việc trực tuyến qua mạng