Luyện tinh hóa khí

l>TÓM TẮT THIỀN ÐỊNH THEO CAO ÐÀI BÍ PHÁPGo:
Fonts: Tóm Tắt Thiền Ðịnh Theo Cao Ðài Bí PhápThe Sumary of Cao-Dai MeditationNguyễn Tấn Hưng
Trên thế giới ngày nay, năm 2004, thiền định đã được thựchành ở những ca dua, nhà thờ, trường học, trại tù hãm, v.v... để làmgiảm bớt sự căng thẳng hoặc để trị bệnh trung khu thần. Tuy nhiên,mục đích chủ yếu vẫn là giúp cho nhân loại bay cảnh sinch tử, luânhồi.Dựa vào một vào những quyển gớm Cao Ðài, quyển Ðại Thừa ChơnGiáo, Hiền Huynh Chiêu Tiên Vô Ảnh Lão (C.T.V.A.L.) đã tìm thấy mộtphương biện pháp thiền định rất giản dị, in thành sách với tựa đềlà Phá Mê Thiền, xuất bản vào cuối năm 2001. Trong bài tóm tắtnày, những luận cứ đằng sau những bước tu tập sẽ không có rabàn thảo.

Bạn đang xem: Luyện tinh hóa khí

Phương bí quyết thiền định giản dị này gồm bốn cấp bậc: (1) LuyệnTinh(Essential Subtances) Hóa Khí(Divine Energy), (2) Luyện Khí Hóa Thần(Spiritual Body), (3) Luyện Thần Hườn Hư(Holy Being), (4) Luyện HưHườn Vô(Unify with the Supreme Being). Chỉ ba cấp bậc đầu sẽ đượctrình diễn vắn tắt nơi đây, bởi ở cấp bậc thứ tư thì chẳng còngì để luyện nữa.
In today"s world, the year of 2004, meditation has been used by many people in the temples, churches, schools, prisons, etc. in the way of relieving bao tay orto treat mental illnesses. The main purpose, however, is helping people khổng lồ escapethe reincarnation-cycle.Based on one of the Cao-Dai bibles, the Great Book of Truth-Teaching (Dai Thua Chon Giao), Rev. C.T.V.A.L. (Chieu Tien Vo Anh Lao) has laid out the simple method of meditation, which was published at the kết thúc of 2001 in a booklet named,"To Break The Labyrinth Of Meditation" (Pha Me Thien). In this summary, thetheories behind each step of the practice will not be discussed.This simple method of meditation contains four levels: (1) lớn transform theessential substances in the human toàn thân inlớn divine energy (Luyen Tinch Hoa Khi),(2) lớn transform the divine energy inkhổng lồ the spiritual toàn thân (Luyen Lúc Hoa Than),(3) khổng lồ transkhung the spiritual toàn thân inlớn the holy being (Luyen Than Huon Hu), and(4) khổng lồ unify the holy being with the Supreme Being (Luyen Hu Huon Vo). Only thefirst three levels are described in the following paragraphs since we have nothingnew khổng lồ do in the fourth màn chơi.
(1). Luyện Tinh Hóa Khí:(a) Chuẩn Bị: - Cử ăn trước bốn giờ. Uống nước chẳng sao.- Chọn một trong những tư thế ngồi như dưới đây. Tư thế ngồibên trên ghế là dễ chịu nhứt. Tay phải để lên tay trái rồi gácnhẹ lên đùi. Hai ngón chiếc chạm khẽ sát vào nhau. Ðầu cùng lưng thẳng,không nghiêng phía bên trái mặt phải, không ngả trước ngả sau.(1). To transsize the essential substances in the human body toàn thân inkhổng lồ divine energy:(a). Preparation:- About four hours before the session, vì chưng not eat anything. Drinking water is okay.- Choose below one of the ways of sitting. The most comfortable way is sitting imãng cầu chair. Put the right h& on the top of the left h&, và then lay them in yourlap. Gently touch your thumbs together, end-to-kết thúc. The back và the head are in astraight, upright posture, no bending forward or reclining.
*
- Quay mặt về phương Bắc, mắt nhắm lại nhưng hướng về ấnđường (giữa nhì chân mày).- Miệng ngậm nhẹ, răng kề răng, đầu lưỡi cong lên chạm nóc vọng.- After facing to lớn the north, close the eyes; but focus at the center of the eyebrows.- Place the tip of the tongue at the roof of the mouth. Then cchiến bại the mouth. Theupper và lower teeth should touch gently with one another.
*
(b). Pháp Luân Vận Chuyển:- Hít vào từ từ không ngưng nghỉ mang đến đầy bụng rồi đầy ngực.- Thở ra cũng từ từ không ngưng nghỉ mang đến xẹp bụng rồi xẹp ngực.Làm như vậy khoảng 5-10 phút ít.(b). Pre-Meditation:- Inhale slowly and firmly lớn exp& the abdomen, & then fill air inlớn the lungs.- Then, exhale slowly & firmly khổng lồ empty the abdomen and the lungs.This session lasts about 5-10 minutes.
*
Việc thiền định tất cả kết quả hay là không tùy thuộc vào cha điềukiện: (1) sự bố hóa của Ơn Trên, (2) căn cơ với tiền nghiệpcủa bản thân, và (3) sự tạo được trung ương không trong lúc ngồi thiền.Phương pháp tạo tâm không dễ nhứt là đọc khẩu khuyết, tứclà nói thầm trong đầu. Hãy tưởng tượng như ý mình đangdẫn hơi thở (trung khu tức nương nhau). Thí dụ:- lúc hkhông nhiều vào, nói thầm rằng: "Ðưa khí chơn dương lên ấnđường."- Khi thở ra, nói thầm rằng: "Ðưa khí chơn dương vòng quaÐơn điền, theo xương sống, đi lên đỉnh đầu."Trong không gian bọn họ đang thở tất cả khí chơn dương vốn chưađược khám phá bởi những công ty khoa học. Chính khí chơn dương nàyđã nuôi dưỡng Thánh Thaidần dà lớn lên trở thànhChơn Thầnvậy.The result from the meditation is dependent on three needed conditions: (1)the blessing from the Supreme Being, (2) the contribution of "cause and effect"in previous lives, and (3) the emptiness of the mind during the meditation.The easiest way khổng lồ create the emptiness of the mind is to talk lớn yourselfin silence(Khau Khuyet). In your imagination, tell your mind todirect the flow of your breath (mind & breath come along together). For example:- In the inhaling-cycle, just say in your head: "Bring the pure air to lớn thecenter of the eyebrows."- In the exhaling-cycle, just say in your head: "Skết thúc the pure air to lớn theabdomen, through the spine, and khổng lồ the summit of the head."In the regular air we breathe, we believe that there is pure air, which is notyet discovered by scientists. This kind of pure air is used by the spiritualfetus (Tkhô hanh Thai) & later on the spiritual body toàn thân (Chon Than).
(c). Thiền Ðịnh:- Thở bình thường trở lại, ko từ từ chậm rãi nữa.- Sang qua xớt lại giữa mắt với tai sau vài lần đọc khẩu khuyết.Tiếp tục nói thầm trong đầu để giữ vững được trọng điểm không.Thí dụ:* Lúc sử dụng mắt, nói thầm rằng: "Hai mắt hướng về ấnđường để thấy(ngọn vai trung phong đăng, từ ấn đường thụt vàotrong khoảng một lóng tay)."* khi sử dụng tai, nói thầm rằng: "Hai tai hướng về đỉnh đầuđể nghe(Lý thiên nhiên, âm thanh khô từ Trời)."Giả vờ quên những gì thấy với nghe.Hình vẽ sau đây mang đến thấy sự sử dụng mắt với tai trong những lúc thiềnđịnh. Người mới tập gồm thể ngồi trong tầm 25-1/2 tiếng, dần dầntăng lên 45-60 phút ít tuyệt thọ hơn nếu thấy cần (càng lâu càng tốt).(c). Meditation:- Return to lớn normal breathing, not as slow và deep as in the warm-up session.- Switch between eyes & ears after talking with yourself a few times. Continuetalk to yourself in silence to lớn create the emptiness of the mind. For example:* In the eyes-cycle, just say: "Focus the eyes to lớn the center of the eyebrowsto see(the light of your soul in your brain is about one inch behind thecenter of the eyebrows)."* In the ears-cycle, just say: "Focus the ears lớn the summit of the head tohear(the sound of nature, from the Supreme-Being)."Just ignore what you see or hear.The following figure depicts the flow of the eyes-cycle và ears-cycle duringthe meditation session, which lasts about 25-30 minutes for the beginner andabout 45-60 minutes or more as needed later (the longer the better).
*
(d). Xả Thiền:Từ từ mở mắt ra cùng xoay về trạng thăng bình thường. Rồi:- Chà nhị tay và vuốt lên sống mũi độ 3 lần mang lại ấm.(d). Relaxation:Gradually open your eyes and return to lớn the normal condition. Then:- Rub your hands together & apply the heat lớn your nose about 3 times.
*
- Chà nhị tay cùng áp sức tăng cao lên đầu 3 lần. Kéo trái tai 3 lần.- Rub your hands together và apply the heat to your head about 3 times. Pull yourear-tips 3 times.

Xem thêm: Toàn Văn Tác Phẩm Sửa Đổi Lối Làm Việc, Sửa Đổi Lối Làm Việc

*
- Bóp cánh tay mang đến thư giãn, trái rồi phải.- Massage your arms, left then right.
*
- Bóp chưn từ đùi xuống ngón, trái rồi phải. Chà xát hai bàn chưn.- Massage your legs, left then right. And also, rub your feet.
*
Xả thiền luôn luôn áp dụng sau buổi ngồi thiền, kể cả luyện ởcác cấp bậc cao.(e). Ấn Chứng:- Lúc mới tập:* Bạn bao gồm thể thấy một điểm sáng nhỏ trong óc, hoặc là mộttia sáng.* Bạn tất cả thể nghe những âm tkhô giòn lạ vào óc như tiếng dế hoặctiếng ve sầu.- Lâu dần:* Bạn sẽ cảm thấy hiện tượng khí tụ trong tâm bàn tay, lòng bànchưn rần rần, ấm ấm. Sau đó khí lực này sẽ săn rút, chạyngược về thân theo hai tay, nhì chân với được gọi được coi là dòng Khí Lưu.Ðồng thời, bạn cũng sẽ cảm thấy có luồng gió nhẹ phảng phấtbên trên mỏ ác.Trong khoảng từ 3-6 tháng, nếu bạn không tồn tại những cảm nhận nàythì rất có thể bạn đã thực hành không đúng lạc, hoặc bao gồm thể do căncơ tiền nghiệp phải cần phải có thêm thời gian, một năm haynhiều năm.The relaxation session is always performed at the kết thúc in all three levels ofmeditation.(e). Proof of Result:- In the beginning:* You may see a tiny point of light in your brain or a beam of light.* You may hear some sounds in your brain, like the sound of the cricket orcicadomain authority.- Later on:* You may feel that the divine energy concentrates at the center of your handsvà the bottom of your feet. Then there is some holy force from your heart thattries khổng lồ withdraw this divine energy lớn your body through your arms and legs(Khi Luu). At the same time, the air blows lightly on the top of the fontanelle.If you bởi vì not have sầu these "feelings" in 3-6 months, you may not be doing itcorrectly, or you may need more time, a year or more depending on thecontribution of "cause and effect" in the previous lives.
(2). Luyện Khí Hóa Thần:Dựa vào quyển Phá Mê Thiền, được biết sau vài năm thiềnđịnh ở cấp một, hoặc mang lại đến Khi bạn nghe được hai âmtkhô cứng trầm, từ óc và từ tim, bạn gồm thể bước qua giai đoạnnhị. Bấy giờ bạn không còn sử dụng chiếc ghế thường nữa,mà lại là chiếc ghế nằm nghiêng như ghế xếp.(2). To transsize the divine energy into the spiritual body:Based on the boolet "To Break The Labyrinth Of Meditation," after a few years ofpracticing level one, or until you hear two low-frequency sounds from thetop of the head và the base of the heart, you can enter level two. At thistime, you nolonger use a regular chair, but a Lazy-boy chair or a lawn chair.
*
Như vậy có nghĩa là bạn không thể ngồi nữa, cơ mà là nửa ngồinửa nằm (với độ nghiêng 45 độ dịp mới tập). Và bạn tiếptục có tác dụng những động tác y như ngồi thiền.Tuy nhiên, ấn chứng vào giai đoạn này rất không giống. Khí lực sẽtập trung và chạy vòng vòng ở bụng dưới, gọi là hiện tượngÐạo Chuyển. Sau nhiều năm luyện tập, vòng khí lực nàytất cả thể hoặc ko thể di chuyển từ bụng dưới (Hạ ÐơnÐiền) lên ngực (Trung Ðơn Ðiền) rồi lên đầu, đỉnhđầu (Thượng Ðơn Ðiền).Tác giả hiện đang hành thiền ở cấp bực một bắt buộc ko cótởm nghiệm gì ở cấp hai này. Sẽ viết thêm bao giờ tới đó.That means you no longer sit, but you vì a half sitting and a half lying downposition (45 degree inclined from the beginning). And you continue khổng lồ vị thesame steps as described in màn chơi one.However, the proof of result is different. The divine energy is formed in yourabdomen as a wheel of force (Dao Chuyen). Through years of practice,và depending on your previous lives, this wheel of force may or may notgradually move sầu up from the abdomen (Ha Don Dien) khổng lồ the chest (TrungDon Dien) & then the head (Thuong Don Dien), especially at the summit.Because I (the author) am only in level one, I don"t have sầu any experience in thiscấp độ. I will write more in detail when I reach that far.
(3). Luyện Thần Hườn Hư:Cũng dựa vào quyển sách trên, đại cương, lúc vòng khí lực dichuyển lên đỉnh đầu, bạn bao gồm thể dùng ý ra lệnh cho ChơnThần(đã thành quyết trong bạn) rời khỏi xác thân. Chơn Thầnnày (tức là linh hồn giống như hình người của bạn) không khácgì Chơn Thần của Phật Tiên Thánh Thần tất cả thể di chuyển khắpnơi theo ý muốn của bạn. lúc nhập xác về lại cõi trần thì cũngcùng một phương phương pháp nhưng thôi, dùng ý ra lệnh vậy.Ở cấp bậc này, bạn phải ăn cxuất xắc trường. Tuy nhiên, bạn tất cả thểuống sữa, ăn bơ, ăn trứng (không tồn tại ngòi, hiển nhiên).(3). To transsize the spiritual body toàn thân into the holy being:In general, based on the above booklet, when the wheel of force exists in thehead, you can use your mind lớn order the spiritual body (Chon Than,already formed in your body) lớn leave the flesh. Then the spiritual body(your purified soul in the same form as you are) can separate from your bodyto lớn become a holy being, same as angel, deity, saint, fairy, buddha, etc. andcan go anywhere by the order of your mind. Returning lớn the human toàn thân is inthe same way: by ordering of your mind.At this màn chơi, you must become 100% vegetarian. But you can drink milk and eatcheese, eggs (without the embryo inside).
(4). Luyện Hư Hườn Vô:Ở cấp bậc này thì chẳng còn điều gì khác để luyện (như Thượng Ðếđã đích thân chỉ dạy vào một đàn cơ). Tiếp tục tu tậpnhững gì ở cấp bực ba. Có lẽ, theo thiển ý của tôi, chưacó vị Cao Ðài trên quả Ðịa Cầu này đang luyện Hườn Vô cả.

Xem thêm: Top Hình Ảnh Đẹp Về Tình Bạn, Ảnh Buồn, Hài Hước, Bạn Thân, Vaithuhayho

(4). To unify the holy being with the Supreme Being:There is nothing else new to bởi vì at this level (as has been taught directlyby the Supreme Being in one of the medium session). Continue khổng lồ vị whateveryou vì chưng at màn chơi three. Perhaps, with my knowledge, there is no one on Earth,as a CaoDaist, at this màn chơi yet.
Bài TrướcTrang ChínhBài Kế Tiếp

Chuyên mục: Blogs