LOOSEN UP LÀ GÌ

khổng lồ start to lớn feel less embarrassed và khổng lồ become more relaxed when you are with other people, or to lớn make someone feel like this:

Bạn đang xem: Loosen up là gì

 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người sử dụng cùng với English Vocabulary in Use từ jualkaosmuslim.com.Học các tự bạn phải giao tiếp một biện pháp tự tin.


*

(someone who has) a natural ability to be good at something, especially without being taught

Về câu hỏi này
*

*

*

Xem thêm: Vietcarework Dịch Vụ Chăm Sóc Người Già Tại Nhà Uy Tín Nhất Ở Tp

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy đúp loài chuột Các tiện ích search kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập jualkaosmuslim.com English jualkaosmuslim.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ ghi nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語