LỆNH LÀM MƯỢT ĐƯỜNG CONG TRONG CAD

Trong AutoCAD thì đối tượng Polyline có thể chỉnh được độ rộng của nét thông qua thuộc tính Global Width, vì vậy nhiều lúc chúng ta muốn chuyển các đường tròn, đường line đơn, hình Ellipse, hình tứ giác,… về Polyline để có thể chỉnh được độ rộng của nét.

Bạn đang xem: Lệnh làm mượt đường cong trong cad

1. Đường Line, Arc

Đối với đường Line và Arc, ta đơn giản chỉ cần gõ lệnh PE để biến nó thành đường Polyline.Các bước thực hiện:


Chọn Line hoặc Arc cần chuyển thành Polyline.Gõ lệnh PE, sau đó nhấn ↵ Enter. AutoCAD sẽ xuất hiện câu hỏi như hình dưới:
*
AutoCAD hỏi bạn có muốn chuyển đối tượng thành Polyline không
TIP: Để chuyển một lúc nhiều đối tượng thành Polyline ta gõ lệnh PE, sau đó chọn M để chọn nhiều đối tượng.

2. Đường Spline

Đối với đường Spline, cũng giống như đường Line và Arc đều gõ lệnh PE để chuyển nó thành Polyline, nhưng nó sẽ có thêm một bước hỏi bạn muốn chọn bao nhiêu điểm Precision (giá trị dao động từ 0~99, giá trị càng lớn thì độ mịn, độ nét của đường cong càng lớn hơn, giá trị 0 cho ta thành đường Polyline gấp khúc mất hoàn toàn độ cong tròn).Các bước thực hiện:

Chọn đường Spline cần chuyển thành Polyline.Gõ lệnh PE, sau đó nhấn ↵ Enter. AutoCAD sẽ xuất hiện câu hỏi như hình dưới:
*
AutoCAD hỏi xác nhận lại lần nữa tương tự như đường Line
Gõ Y sau đó lại nhấn ↵ Enter.Một dòng text yêu cầu nhập độ mịn mà ta cần“Specify a precision ” (giá trị mặc định là 10).
*
Nhập độ mịn, cong của đường cong
Nhập một giá trị trong khoảng 0~99 và nhấn ↵ Enter.

Xem thêm: #1 : Bật Mí Cách Khắc Phục Lỗi Đen Màn Hình Trong Liên Minh, Cách Sửa Lỗi Màn Hình Đen Khi Vào Lol

→ Đường Spline đã chuyển thành Polyline.

Lưu ý: Việc chọn giá trị Precision càng lớn sẽ càng sinh ra nhiều Vertex (đỉnh của đường Polyline).

3. Hình tròn

a. Cách 1: Vẽ bằng lệnh DO (Donut)

Lệnh này làm mình đoán chắc là lấy tên từ bánh Donut, vì cũng tạo ra hình giống hệt bánh Donut.


*
Nhìn rất giống bánh Donut phải không nào

Lệnh DO sẽ tạo ra đường hình tròn có thuộc tính Polyline. Các bước thực hiện:

Gõ lệnh DO sau đó nhấn ↵ Enter.Nhập kích thước đường kính trong sau đó nhấn ↵ Enter.
*
Nhập kích thước đường kính trong