LẬP TRÌNH PHP CĂN BẢN

Các bài viết, tài liệu cơ bạn dạng để từ học tập thiết kế PHP

Các nội dung bài viết theo trình tự kỹ năng, giúp từ học tập thực hành lập trình PHPhường cơ bản:


Bạn đang xem: Lập trình php căn bản

Sử dụng Form, gọi tài liệu gửi tới từ Form cùng với PHP

Xây dựng Form cùng với PHP, tài liệu Form gửi đến cùng với $_GET, $_POST, cách xác định HTTPhường Request gửi mang đến PHP là POST xuất xắc GET
*

Upload file vào PHP

Xây dựng size upload file và xử trí code PHP. nhằm lưu lại file đang upload từ đổi mới $_FILES cùng các hàm move_uploaded_file

Làm Việc cùng với tệp tin vào PHP

Đọc và ghi file vào PHP với những hàm fopen, fwrite, fread, file_get_contents, file_put_contents

Gộp file tlỗi viện vào PHPhường. cùng với include() và require()

Sử dụng những lệnh include(), require(), require_once() để gộp các file PHP..

Các đổi mới định nghĩa trước vào PHP

Tìm phát âm cách áp dụng các thay đổi $_SERVER, $GLOBALS, $_SESSION, $_GET, $_POST vào PHP.
*

Sử dụng Session cùng Cookie trong PHP

Sử dụng Session nhằm tàng trữ phiên thao tác làm việc, tác động với vươn lên là $_SESSION với $_COOKIE trong PHP..

Hàm trong xây dựng PHP

Định nghĩa hàm, knhị báo với thực hiện hàm từ kiến thiết trong PHPhường với các tsi số quý hiếm và tsi chiếu

Chuỗi ký kết trường đoản cú vào Php

Định nghĩa chuỗi - xâu ký từ bỏ trong Php, những biện pháp knhị báo chuỗi cùng những hàm về chuỗi nlỗi strpos, strlen, str_replace
*

Xem thêm: Người Dùng Đánh Giá Ford Focus 2017, Đánh Giá Ford Focus 2020: Bề Ngoài Tuyệt Đẹp

Mảng trong Php

Knhị báo mảng dạng chỉ số, mảng phối hợp, mảng các chiều trong Php, vòng lặp thông qua qua các thành phần mảng php với các hàm giải pháp xử lý mảng

Các vòng lặp trong Php

Sử dụng các vòng lặp như vòng lặp foreach, for, vòng lặp while với vì while trong Php cũng tương tự trường đoản cú khóa break và continue

Câu lệnh rẽ nhánh if cùng switch trong PHP

Sử dụng những khối lệnh rẽ nhánh bởi các lệnh if else, elseif cùng switch case, câu lệnh ba yếu tắc if else

Các toán tử trong PHP

Cú pháp thực hiện những toán thù tử trong PHP tất cả những một số loại toán tử số học tập, toán tử đối chiếu, gán và toán tử ĐK
*

Hằng số trong PHP

Định nghĩa hằng số với hàm define cùng từ khóa const, rước quý giá hằng bởi hàm constant cùng các hằng số đặc biệt magic constant PHP

Kiểu dữ liệu với biến hóa trong PHP

Khái niệm về phát triển thành trong PHPhường, biện pháp knhì báo cùng thực hiện biến đổi, các kiểu dữ liệu PHPhường đơn giản và dễ dàng cùng tinh vi nhỏng hình trạng số, chuỗi, hình dạng quan trọng

Tổng quan về cú pháp thiết kế PHP

Các sự việc cơ bạn dạng độc nhất về cú pháp Khi xây dựng PHPhường, nlỗi đoạn mã PHPhường, chú giải vào PHP
*

Cài đặt PHPhường. và chạy Scrip PHP đầu tiên

Viết Script PHPhường cùng với công tác Helloworld thứ nhất, khám phá kết cấu cơ phiên bản của một khối hận PHPhường cũng như cài đặt WampVPS (Windows) nhằm chạy code PHPhường làm việc local, sinh sản sever HTTP. bởi lệnh PHP.., cũng thiết đặt Visual Studio Code và các phần mở rộng cung cấp PHPhường
Giới thiệuPrivacyTừ điển Anh - ViệtChạy SQLRegExpCubic-bezierUnix timestampKý từ bỏ HTMLcalories, chỉ số BMRchỉ số khối hận khung hình BMITạo QR CodeLịch vạn niên Liên hệ RSS

Đây là blog cá nhân, tôi ghi chép với chia sẻ mọi gì tôi học được tại đây về kỹ năng và kiến thức thiết kế PHP, Java, JavaScript, Android, C# ... với những kỹ năng và kiến thức công nghệ khácDeveloped by jualkaosmuslim.com