LÀM SAO ĐỂ CUA GÁI

“Cách tán gái” so với dân FA lâu năm nhưng nói, thì chắc không biết nó là mẫu quần qunai lưng gì đâu nhỉ?