Làm con dấu giả bằng photoshop

Trong thể loại Photocửa hàng ngày lúc này bản thân sẽ chia sẻ với các bạn một thủ thuật bé dại giúp đỡ bạn có tác dụng con dấu năng lượng điện tử nhằm đóng dấu vào file ảnh tuyệt những tệp tin vnạp năng lượng bạn dạng trước lúc post nó lên mạng internet. Điều này còn có chức năng sinh sản bạn dạng quyền, thương hiệu mang lại thành phầm của các bạn hoặc dễ dàng là tạo ra bé lốt ngộ nghỉnh (vui vẻ) cần sử dụng làm Avatar thôi