LÀM BT HÓA 9

• Bài 1: Tính chất hóa học của oxit. Khái quát tháo về việc phân loại oxit • Bài 2: Một số Oxit đặc biệt quan trọng - A. Canxi Oxit • Bài 2: Một số oxit đặc trưng - B. Lưu huỳnh đioxit • Bài 3: Tính chất hóa học của axit • Bài 4: Một số axit đặc biệt quan trọng • Bài 5: Luyện tập: Tính Hóa chất của oxit với axit • Bài 6: Thực hành: Tính hóa chất của oxit cùng axit • Bài 7: Tính chất hóa học của bazơ • Bài 8: Một số bazơ đặc trưng - A.Natri Hidroxit • Bài 8: Một số bazơ đặc trưng - B. Canxi Hidroxit - Thang PH • Bài 9: Tính chất hóa học của muối bột • Bài 10: Một số muối đặc biệt quan trọng • Bài 11: Phân bón chất hóa học • Bài 12: Mối quan hệ thân các loại thích hợp hóa học vô cơ • Bài 13: Luyện tập chương thơm 1: Các loại thích hợp chất vô cơ • Bài 14: Thực hành: Tính Hóa chất của bazơ và muối

Cmùi hương 2: Kyên ổn loại


Bạn đang xem: Làm bt hóa 9

• Bài 15 : Tính chất đồ dùng lý của sắt kẽm kim loại • Bài 16 : Tính Hóa chất của sắt kẽm kim loại • Bài 17 : Dãy vận động chất hóa học của sắt kẽm kim loại • Bài 18: Nhôm • Bài 19: Sắt • Bài 20: Hợp klặng sắt: Gang,thép • Bài 21: Sự bào mòn sắt kẽm kim loại với đảm bảo an toàn kim loại không trở nên làm mòn • Bài 22: Luyện tập cmùi hương 2: Kim một số loại • Bài 23: Thực hành : Tính hóa chất của nhôm với sắt • Bài 24: Ôn tập học kỳ 1

Cmùi hương 3: Phi kim. Sơ lược về bảng tuần trả những nguim tố hóa học


• Bài 25: Tính chất của phi klặng • Bài 26: Clo • Bài 27: Cacbon • Bài 28: Các oxit của cacbon • Bài 29: Axit cacbonic và muối hạt cacbonat • Bài 30: Silic. Công nghiệp silicat • Bài 31: Sơ lược về bảng tuần trả các nguim tố hóa học • Bài 32: Luyện tập cmùi hương 3: Phi kim - Sơ lược về bảng tuần trả những ngulặng tố chất hóa học • Bài 33: Thực hành: Tính chất hóa học của phi kim với thích hợp hóa học của chúng

Chương thơm 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu


Xem thêm: Thang Máy Gia Đình Thyssenkrupp Thang Máy Tải Kháchthyssenkrupp Nhập Khẩu

• Bài 34: Khái niệm về thích hợp hóa học hữu cơ cùng hóa học hữu cơ • Bài 35: Cấu tạo nên phân tử phù hợp hóa học hữu cơ • Bài 36: Mechảy • Bài 37: Etilen • Bài 38: Axetilen • Bài 39: Benzen • Bài 40: Dầu mỏ với khí vạn vật thiên nhiên • Bài 41: Nhiên liệu • Bài 42: Luyện tập cmùi hương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu • Bài 43: Thực hành: Tính chất của Hiđrocacbon

Cmùi hương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime


• Bài 44: Rượu etylic • Bài 45: Axit axetic • Bài 46: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic • Bài 47: Chất to • Bài 48: Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic với chất phệ • Bài 49: Thực hành: Tính chất của rượu với axit • Bài 50: Glucozơ • Bài 51: Saccarozơ • Bài 52: Tinh bột và xenlulozơ • Bài 53: Protein • Bài 54: Polime • Bài 55: Thực hành: Tính chất của gluxit • Bài 56: Ôn tập cuối năm - Phần 1: Hóa vô sinh • Bài 56: Ôn tập thời điểm cuối năm - Phần 2: Hóa hữu cơ
Mục lục Giải bài xích tập SGK Hóa học tập 9 theo chương •Chương 1: Các loại hòa hợp chất vô cơ •Chương 2: Kyên các loại •Chương thơm 3: Phi kim. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguim tố hóa học •Chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu •Cmùi hương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime