Kim la bàn


*
*
*
*
*
*

Là loại la bàn sử dụng phổ biến cho những người đi dã ngoại, du lịch chuyên nghiệp giỏi đi rừng, biện pháp sử dụng và xem cũng bao gồm phần phức tạp hơn. Trong đó để tăng tính hiệu quả các bạn tất cả thể sử dụng loại la bàn truyền thống kết hợp cùng bản đồ để dễ dàng hơn lúc chứng kiến tận mắt la bàn chỉ đường.


Chuyên mục: Blogs