Kiểm Định Giả Thuyết Về Giá Trị Trung Bình

Trong phần này ta sẽ dùng SPSS nhằm kiểm định giả thiết vừa đủ cho một toàn diện và tổng thể.

Giả sử, bạn ta nhận định rằng vừa đủ điểm Toán thù của học sinh là 5. Ta đang kiểm tra xem xác minh này còn có tương xứng với mức ý nghĩa sâu sắc là 5% xuất xắc không?

Phát biểu trả thuyết tộc kê

*

Cách 1: Trên thanh khô phép tắc chọn Analyze > Compare Means > One Sample T Test..

Cách 2: Sau Lúc hành lang cửa số One-Sample T Test hiện hữu, ta đưa biến T1 vào ô Test Variable(s) với điền vào ô Test Value giá chỉ trị 5

*
Bước 3: Bnóng vào nút ít Options để nhập lệ độ tin cậy là 95, tiếp nối bnóng Continue để trsống về hành lang cửa số trước và bnóng OK nhằm nhận kết quả

Kết quả

*

Trong bảng One-Sample Statistic, ta bao gồm trung bình biến chuyển T1 là 5.946 với độ lệch chuẩn là một trong.60838

Trong bảng One-Sample Test, mang thiết không là "Test Value = 5", phát triển thành T1 tất cả 100 quan tiền tiếp giáp đề nghị độ tự do vào cột df=100-1=99, giá trị t đã có được từ bỏ

*
, quý hiếm p-value (Sig. (2-tailed)) đến chu chỉnh nhị phía (2-tailed) này là 0.000

Bây giờ ta đang kiểm nghiệm đưa thiết nhỏng sau 

*

SPSS ko cung ứng chu chỉnh trả thiết một hướng (one-tailed), nhưng lại ta vẫn có thể sử dụng giá trị t đã đạt được tự kiểm nghiệm trên để đối chiếu với mức giá trị t cho tới hạn  ( phân vị t nút 0.95 độ thoải mái 99), dùng bảng để tra ta có =1.660391. Vì t=5.882 >  bắt buộc ta bác quăng quật giả thiết  tại mức chân thành và ý nghĩa 5% cùng chấp nhận đưa thiết 

*

Kiểm định trả thiết 

*

Cách 1: Trên tkhô cứng khí cụ chọn Analyze > Compare Means > One Sample T Test..

Cách 2: Sau lúc cửa ngõ sổ One-Sample T Test hiện hữu, ta gửi phát triển thành T1 vào ô Test Variable(s) và điền vào ô Test Value quý giá 6

*

Cách 3: Bấm vào nút Options nhằm nhtràn lên độ tin yêu là 95, kế tiếp bấm Continue nhằm trsinh sống về hành lang cửa số trước cùng bấm OK để nhận kết quả

Kết quả

*

Kết trái đến giá trị p-value=0.738 > 5%, vậy ta chưa đủ cơ sở nhằm bác bỏ trả thuyết  trên nấc chân thành và ý nghĩa 5% với Kết luận vừa phải điểm Toán thù của học viên là 6