Kế Hoạch Bồi Dưỡng Thường Xuyên Cá Nhân Năm Học 2017-2018

PHÒNG GDvà ĐT CÁI NƯỚC TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN THỚI 2 * CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Trần Thới 2, ngày 09 tháng 10 năm 2018 KẾ HOẠCH CÁ NHÂN BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2017-2018 Họ và tên giáo viên: .............................; Ngày mon năm sinh: ................... Tổ chăm môn: .................................. Giáo viên đào tạo và giảng dạy lớp: ...................... Nhiệm vụ được giao trong thời gian học: 2017-2018 Căn cứ đọng Kế hoạch số: 06/KHBDTXTT2, ngày 09 mon 10


Thể một số loại Giáo án bài xích giảng Khác (Lớp 4)

Số trang 1

Loại tệp doc

Kích thước 0.10 M

Tên tệp ke hoach boi duong thuong xuyen ca nhan phái mạnh 2017 2018 copy doc


PHÒNG GD& ĐT CÁI NƯỚC

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN THỚI 2

*

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự bởi – Hạnh phúc

*
 

Trần Thới 2, ngày 09 tháng 10 năm 2018

 

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN

BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2017-2018

*
 

Họ với thương hiệu giáo viên: .............................; Ngày tháng năm sinh: ...................

Bạn đang xem: Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cá nhân năm học 2017-2018

Tổ siêng môn: ..................................

Giáo viên đào tạo và giảng dạy lớp: ......................

Nhiệm vụ được giao những năm học: 2017-2018

Cnạp năng lượng cứ Kế hoạch số: 06/KHBDTXTT2, ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Trường TH Trần Thới 2 về việc bồi dưởng liên tục được cho cán bộ quản lý, thầy giáo năm học 2017-2018;

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Tất cán cỗ quản lý, thầy giáo công ty trường bồi dưỡng thường xuyên nhằm cập nhật kỹ năng và kiến thức về chủ yếu trị, tài chính - làng hội, đáp ứng nhu cầu nhu cầu trở nên tân tiến năng lực dạy dỗ học tập, năng lực giáo dục với đa số năng lực khác theo Chuẩn nghề nghiệp và công việc giáo viên; đòi hỏi trách nhiệm năm học tập, cung cấp học, từng trải cải cách và phát triển giáo dục của huyện, những hiểu biết thay đổi cùng cải thiện unique dạy dỗ của ngành;

Phát triển năng lực từ học, từ tu dưỡng của cán bộ, giáo viên; năng lực Review tác dụng BDTX; năng lực tổ chức triển khai, thống trị hoạt động từ bỏ học tập, từ bồi dưỡng GV của các tổ chuyên môn ở đối kháng vị;

2. Yêu cầu:

Nội dung bồi dưỡng theo công tác BDTX của Bộ GD&ĐT ban hành.

Bồi dưỡng bao gồm trung tâm, triệu tập vào các vấn đề new, các vấn đề thực tiễn đội hình sẽ chạm chán khó khăn; đảm bảo an toàn tính thừa kế với tính khối hệ thống trong số những ngôn từ bồi dưỡng trong những thời gian trước với năm học này; không gây quá cài đặt so với GV vào công tác làm việc bồi dưỡng;

CB, GV, những tổ trình độ, đúng lúc rút ít kinh nghiệm tay nghề sau mỗi mô đun được tu dưỡng để ko xong nâng cấp quality, tác dụng của BDTX; áp dụng kỹ năng, khả năng đã được bồi dưỡng vào vận động giảng dạy với giáo dục;

II. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG

1. Đối tượng bắt buộc:

Tất cả CBQL, GV đang huấn luyện và đào tạo, làm cho công tác làm việc tlỗi viện, máy trên đối kháng vị;

2. Đối tượng được miễn sút, hoãn BDTX: (Thực hiện theo Kế hoạch số: 1256/KH -PGD&ĐT, ngày trăng tròn mon 10 năm năm 2016 của phòng Giáo dục đào tạo cùng Đào tạo thành Cái Nước về câu hỏi bồi dưởng tiếp tục được cho cán bộ thống trị, gia sư năm học tập 2016-2017);

III. NỘI DUNG BỒI DƯỠNG.

Nội dung BDTX trong công tác BDTX vị Sở GD&ĐT phát hành với tổng thời lượng 1đôi mươi tiết/ năm học/ GV.


* Khối hận kỹ năng và kiến thức bắt buộc: 60 tiết/ năm/ GV.

1. Nội dung tu dưỡng 1: 30 tiết/ GV.

TT

Nội dung

Số tiết

1

Tập huấn nâng cao năng lượng dạy dỗ hòa nhập cho học viên tàn tật đến CBQL,cô giáo cấp tè học.

15

2

Tập huấn công tác làm việc tư vấn tâm lý.

15

3

Số tiết

30

2. Nội dung tu dưỡng 2: 30 tiết/ năm học/ CBQL/GV;

Tất cả CBquốc lộ, GV được tiếp thu trong dịp tu dưỡng chính trị hnai lưng 2017 và được viết bài xích thu hoạch.

Xem thêm: 11 Loài Rắn Hổ Mây Có Độc Không, Rắn Hổ Mây Là Gì

Bồi chăm sóc thiết yếu trị, quyết nghị, cơ chế của Đảng như: Nghị quyết TW4, NQ TW5, chuyên đề năm 2017; tình trạng kinh tế trái đất, trách nhiệm trọng tâm năm học 2017-2018 của Bộ giáo dục và đào tạo cùng Đào tạo nên trong số đó đưa ra 9 đội trách nhiệm đa phần với 5 chiến thuật...

Chulặng đề về học tập và làm theo tứ tưởng, đạo đức, phong cách TP HCM năm 2017....

3. Nội dung tu dưỡng 3 (khối hận kỹ năng và kiến thức từ bỏ chọn): 60 tiết/ năm học/ GV.

Mô đun TH 13: Kĩ năng lập planer bài học theo hướng dạy học tích cực

1. Vị trí, mục đích của công tác vật dụng dạy dỗ học tập trong bên trường đái học

2. Hệ thống vật dụng dạy học tập ở trường đái học

3. Hướng dẫn sử dụng một số trong những vật dụng dạy dỗ học

Mô đun TH 40: Thực hành giáo dục tài năng sinh sống vào một số môn học sống tè học

1. Xác định phương châm bài học tăng tốc giáo dục tài năng sống.

2. Cấu trúc planer bài học kinh nghiệm theo hướng tăng cường giáo dục khả năng sống.

3. Thực hành kiến tạo planer bài học kinh nghiệm theo phía tăng tốc dạy dỗ kĩ năng sống.

Mô đun TH 42: Thực hành dạy dỗ năng lực sinh sống vào một số vận động ngoại khoá làm việc tiểu học tập.

1. Xác định phương châm vận động ngoại khoá gồm bức tốc giáo dục khả năng sinh sống.

2. Cấu trúc chiến lược hoạt động nước ngoài khoá theo phía tăng tốc giáo dục kỹ năng sống.

3. Thực hành kiến thiết planer chuyển động ngoại khoá theo phía tăng cường giáo dục khả năng sinh sống.