HỌC TIẾNG ĐỨC TẠI NHÀ

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
❓ Chưa biết những gì về giờ đồng hồ Đức mất khoảng tầm bao thọ nhằm buổi tối tgọi bao gồm bởi B1 đi du học tập ?