Học phí trường

Tại jualkaosmuslim.com, sinh viên hoàn toàn có thể chọn thân công tác ngân sách học phí cố định và thắt chặt. Học phí tổn sẽ được thanh hao toán theo từng học tập kỳ, dựa trên số môn sinch viên học tập trong từng học tập kỳ.

Bạn đang xem: Học phí trường

Học tầm giá sau đây là ngân sách học phí năm học tập 2021 được vận dụng mang lại sinh viên, học viên new, nhập học những chương trình đại học và sau đại học trên jualkaosmuslim.com toàn nước trong năm 2021.

Học tổn phí năm 2021 mang lại sinc viên hiện nay được đăng cài đặt riêng biệt trên trang biết tin của sinh viên. Vui lòng tsay đắm khảo Tài liệu Thông tin & Hướng dẫn Học giá tiền năm 2021 hoặc tương tác trực tiếp với Phòng Tư vấn Tuyển sinch để biết thêm chi tiết. quý khách hàng có thể cài về các tài liệu sống cuối cùng của website. 

 


Tên chương trình

 

Số tín chỉ

Số môn học

Phí VND

Phí USD (tsi khảo)

Kinh tế cùng tài chính    
Mỗi năm968300.596.00013.027
Toàn chương thơm trình28824901.786.00039.081
Kinc doanh quốc tế    
Mỗi năm968300.596.00013.027
Toàn chương trình28824901.786.00039.081
Quản lý Chuỗi cung ứng với Logistics    
Mỗi năm968300.596.00013.027
Toàn chương trình28824901.786.00039.081
Quản lý    
Mỗi năm968300.596.00013.027
Toàn chương trình28824901.786.00039.081
Quản trị nguồn nhân lực    
Mỗi năm968300.596.00013.027
Toàn chương trình28824901.786.00039.081
Kinc doanh nghệ thuật số    
Mỗi năm968300.596.00013.027
Toàn cmùi hương trình28824901.786.00039.081
Digital Marketing    
Mỗi năm968300.596.00013.027
Toàn chương thơm trình28824901.786.00039.081
Quản trị Du định kỳ cùng Khách sạn    
Mỗi năm968300.596.00013.027
Toàn cmùi hương trình28824901.786.00039.081

Tên chương thơm trình

 

Số tín chỉ

Số môn học

Phí VND

Phí USD (tmê say khảo)

Kinch tế và tài chính    
Mỗi năm968300.596.00013.027
Toàn chương thơm trình28824901.786.00039.081
Kinc doanh quốc tế    
Mỗi năm968300.596.00013.027
Toàn chương thơm trình28824901.786.00039.081
Quản lý Chuỗi cung ứng và Logistics    
Mỗi năm968300.596.00013.027
Toàn chương trình28824901.786.00039.081
Quản lý    
Mỗi năm968300.596.00013.027
Toàn cmùi hương trình28824901.786.00039.081
Quản trị nguồn nhân lực    
Mỗi năm968300.596.00013.027
Toàn cmùi hương trình28824901.786.00039.081
Kinh doanh kỹ thuật số    
Mỗi năm968300.596.00013.027
Toàn cmùi hương trình28824901.786.00039.081
Digital Marketing    
Mỗi năm968300.596.00013.027
Toàn chương trình28824901.786.00039.081
Quản trị Du kế hoạch với Khách sạn    
Mỗi năm968300.596.00013.027
Toàn chương trình28824901.786.00039.081

Tên chương thơm trình

 

Số tín chỉ

Số môn học

Phí VNĐ

Phí USD (tyêu thích khảo)

Truyền thông Chuim nghiệp    
Mỗi năm968300.596.00013.027
Toàn chương thơm trình28821901.786.00039.081
Quản lý và Kinc doanh Thời trang    
Mỗi năm968300.596.00013.027
Toàn chương thơm trình28824901.786.00039.081
Quản Trị Doanh Nghiệp Thời Trang    
Mỗi năm968300.596.00013.027
Toàn chương trình28822901.786.00039.081
Thiết kế (Truyền thông số)    
Mỗi năm968300.596.00013.027
Toàn chương trình28818901.786.00039.081
Thiết kế Ứng dụng Sáng tạo    
Mỗi năm968300.596.00013.027
Toàn chương thơm trình28822901.786.00039.081
Sản xuất Phim Kỹ Thuật Số    
Mỗi năm968312.163.00013.528
Toàn cmùi hương trình28821936.487.000 40.584
Ngôn ngữ    
Mỗi năm968300.596.00013.027
Toàn chương trình28823901.786.00039.081

Tên chương trình

 

Số tín chỉ

Số môn học

Phí VNĐ

Phí USD (tsay đắm khảo)

Truyền thông Chuim nghiệp    
Mỗi năm968300.596.00013.027
Toàn chương trình28821901.786.00039.081
Quản lý và Kinh doanh Thời trang    
Mỗi năm968300.596.00013.027
Toàn chương thơm trình28824901.786.00039.081
Quản Trị Doanh Nghiệp Thời Trang    
Mỗi năm968300.596.00013.027
Toàn cmùi hương trình28822901.786.00039.081
Thiết kế (Truyền thông số)    
Mỗi năm968300.596.00013.027
Toàn cmùi hương trình28818901.786.00039.081
Thiết kế Ứng dụng Sáng tạo    
Mỗi năm968300.596.00013.027
Toàn chương trình28822901.786.00039.081
Sản xuất Phlặng Kỹ Thuật Số    
Mỗi năm968312.163.00013.528
Toàn chương trình28821936.487.000 40.584
Ngôn ngữ    
Mỗi năm968300.596.00013.027
Toàn chương trình28823901.786.00039.081

Tên cmùi hương trình

 

Số tín chỉ

Số môn học

Phí VNĐ

Phí USD (tmê mệt khảo)

Công nghệ thông tin    
Mỗi năm968300.596.00013.027
Toàn chương thơm trình28824901.786.00039.081
Điện cùng Điện tử**    
Mỗi năm968300.596.00013.027
Toàn cmùi hương trình384321.202.381.00052.108
Kỹ sư phần mềm**    
Mỗi năm968300.596.00013.027
Toàn chương trình384321.202.381.00052.108
Robot với Cơ năng lượng điện tử**    
Mỗi năm968300.596.00013.027
Toàn chương thơm trình384321.202.381.00052.108
Tâm lý học    
Mỗi năm968300.596.00013.027
Toàn cmùi hương trình28824901.786.00039.081
Hàng không    
Mỗi năm968300.596.00013.027
Toàn chương thơm trình28824901.786.00039.081

Tên chương trình

 

Số tín chỉ

Số môn học

Phí VNĐ

Phí USD (tsi mê khảo)

Công nghệ thông tin    
Mỗi năm968300.596.00013.027
Toàn chương trình28824901.786.00039.081
Điện với Điện tử**    
Mỗi năm968300.596.00013.027
Toàn cmùi hương trình384321.202.381.00052.108
Kỹ sư phần mềm**    
Mỗi năm968300.596.00013.027
Toàn chương trình384321.202.381.00052.108
Robot với Cơ năng lượng điện tử**    
Mỗi năm968300.596.00013.027
Toàn chương thơm trình384321.202.381.00052.108
Tâm lý học    
Mỗi năm968300.596.00013.027
Toàn chương thơm trình28824901.786.00039.081
Hàng không    
Mỗi năm968300.596.00013.027
Toàn cmùi hương trình28824901.786.00039.081

** Dành cho sinh viên nhập học ngành Kỹ thuật năm 2021:

jualkaosmuslim.com thường xuyên triển khai công tác tiền học phí "Phát triển nguồn nhân lực" trong thời hạn 2021. Sinh viên ĐK nhập học ba ngành Kỹ thuật trong những năm 2021 đang cảm nhận ưu đãi 30% khoản học phí (tương tự 360 triệu đồng Việt Nam):

Cử nhân Kỹ thuật (Kỹ sư Điện cùng Điện tử) (Honours)Cử nhân Kỹ thuật (Kỹ sư Robot cùng Cơ điện tử) (Honours)Cử nhân Kỹ thuật (Kỹ sư Phần mềm) (Honours)

Học giá tiền diễn tả vào bảng phí Cmùi hương trình Đại học là khoản học phí không vận dụng khuyến mãi.


Tên chương thơm trìnhToàn bộ cmùi hương trình
Số tín chỉSố môn họcPhí VNĐPhí USD

 

Chứng chỉ với sau đại học - Quản trị Kinh doanh

484205,133,0008,890

 

Chứng chỉ sau đại học - Kinch doanh Quốc tế

 

484205,133,0008,890

 

Chứng chỉ với sau đại học (Graduate Certificate) - Thương mại Toàn cầu

484205,133,0008,890

 

Chứng chỉ với sau ĐH (Graduate Diploma) - Thương thơm mại Toàn cầu

968410,266,00017,780

Tên chương trìnhToàn bộ chương thơm trình
Số tín chỉSố môn họcPhí VNĐPhí USD
 

Chứng chỉ với sau đại học - Quản trị Kinch doanh

484205,133,0008,890

 

Chứng chỉ với sau đại học - Kinch doanh Quốc tế

 

484205,133,0008,890

 

Chứng chỉ với sau đại học (Graduate Certificate) - Tmùi hương mại Toàn cầu

484205,133,0008,890

 

Chứng chỉ với sau đại học (Graduate Diploma) - Tmùi hương mại Toàn cầu

968410,266,00017,780

Các công tác Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh và Thạc sĩ Kinc doanh Quốc tế có 16 môn học tập, bao gồm tứ môn tiền đề. Bốn môn tiền đề này giúp học viên có thêm số tín chỉ học tập thuật cho lịch trình, trên thực tế học tập viên chỉ cần xong 12 môn học thiết yếu của chương trình. Theo kia, tiền học phí được tính dựa trên thời lượng của 12 môn học này.


Tên chương thơm trình

 

Số tín chỉ

Số môn học

Phí VNĐ

Phí USD (tsi mê khảo)

Thạc sĩ Quản trị Kinc doanh    
Mỗi năm*966307.699.00013.335
Toàn chương thơm trình19212615.398.00026.669
Thạc sĩ Kinh doanh Quốc Tế    
Mỗi năm*966307.699.00013.335
Toàn cmùi hương trình19212615.398.00026.669
Thạc sĩ Tmùi hương mại toàn cầu    
Mỗi năm*966307.699.00013.335
Toàn cmùi hương trình19212615.398.00026.669

Tên chương trình

 

Số tín chỉ

Số môn học

Phí VNĐ

Phí USD (tsi khảo)

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh    
Mỗi năm*966307.699.00013.335
Toàn chương thơm trình19212615.398.00026.669
Thạc sĩ Kinch doanh Quốc Tế    
Mỗi năm*966307.699.00013.335
Toàn chương thơm trình19212615.398.00026.669
Thạc sĩ Thương thơm mại toàn cầu    
Mỗi năm*966307.699.00013.335
Toàn chương trình19212615.398.00026.669

Tên chương trìnhMỗi năm
Phí VNĐPhí USD (tyêu thích khảo)

Tiến sĩ Kinch doanh

300.950.000

13.042

Tiến sĩ Quản lý

300.950.00

13.042

Tiến Sĩ Kỹ Thuật (Điện với Điện Tử)

385.498.000

16.706


Tên cmùi hương trìnhMỗi năm
Phí VNĐPhí USD (tđê mê khảo)
Tiến sĩ Kinh doanh

300.950.000

13.042

Tiến sĩ Quản lý

300.950.00

13.042

Tiến Sĩ Kỹ Thuật (Điện và Điện Tử)

385.498.000

16.706


Sinh viên bắt đầu bắt đầu có thể tđê mê gia lịch trình tiền học phí cố định và thắt chặt, với mong muốn giữ giá ngân sách học phí vào thời hạn qui định để hoàn toàn ngành học của bản thân. khi tsay đắm gia lịch trình tiền học phí cố định, tiền học phí từng môn học sẽ tiến hành giữ lại ở tại mức không thay đổi trong veo những học kỳ tđam mê gia lịch trình, tương xứng cùng với tổng thời gian giải pháp để hoàn chỉnh ngành học tập.

Tải xuống tài liệu về Cmùi hương trình khoản học phí thắt chặt và cố định năm 2021.


Dịch vụPhí VNĐPhí USD (tđê mê khảo)

Bảo hiểm y tế dành cho sinch viên quốc tế

5.700.000/ học kỳ

244/ học tập kỳ

Bảo hiểm y tế bắt buộc

(thu hộ Vnạp năng lượng chống Bảo hiểm làng hội của đô thị nhưng đại lý của trường vẫn trực thuộc)

563,420/ năm

24/ năm


Dịch vụPhí VNĐPhí USD (tham khảo)
Bảo hiểm y tế giành cho sinc viên quốc tế

5.700.000/ học tập kỳ

244/ học tập kỳ

Bảo hiểm y tế bắt buộc

(thu hộ Văn chống Bảo hiểm buôn bản hội của thị trấn mà lại các đại lý của ngôi trường đã trực thuộc)

563,420/ năm

24/ năm


Tại jualkaosmuslim.com đất nước hình chữ S, tưng năm bao gồm 3 học kỳ, sinch viên được đăng ký tối đa 4 môn/ học kỳ. Học phí sẽ được tkhô hanh toán theo từng học kỳ, dựa vào số môn sinh viên học trong từng học tập kỳ.Học mức giá của từng học kỳ được xem theo toàn nước đồng (VNĐ).Mọi thanh khô toán thù bằng đơn vị chức năng chi phí tệ khác hồ hết sẽ tiến hành quy biến đổi toàn quốc đồng dựa trên tỉ giá trong ngày. Chúng tôi khuyến khích bạn tkhô giòn tân oán bằng Việc giao dịch chuyển tiền. Học giá tiền tính theo đồng đôla CHỈ được vận dụng cho sinc viên nước ngoài lúc thanh hao toán chi phí khóa học từ bỏ quốc tế theo chính sách của thông tư số 32/2013/TT_NHNN.Vì những nguyên do an toàn cũng tương tự nhằm bớt thời gian chờ đón, sinh viên được khuyến nghị chuyển tiền khoản học phí thẳng qua tài khoản bank Vietcombank/ANZ của ngôi trường jualkaosmuslim.com VN hoặc ký gửi thẳng tiền học phí trên những Trụ sở bank Vietcombank/ANZ.Phí kiểm đếm VNĐ 360.000 sẽ được tính so với các thanh khô toán thù tiền học phí bởi chi phí mặt thẳng trên quầy thu ngân của đại lý Nam TP..Sài Gòn hoặc thủ đô hà nội. Mức giá thành phụ thu này còn được áp dụng mang đến chương trình Anh ngữ học tập thuật cùng những công tác chăm ngành không giống. Tuy nhiên, nút giá tiền phụ thu này không được vận dụng đến tầm giá đặt cọc VNĐ đôi mươi.000.000 mà các sinc viên bắt đầu đề xuất đóng khi vào lịch trình siêng ngành.Tất cả sinc viên thế giới cần phải tất cả bảo hiểm y tế. jualkaosmuslim.com nước ta sẽ thay mặt sinc viên download bảo đảm y tế cân xứng. Trong trường phù hợp sinh viên thế giới muốn chọn download một nhiều loại bảo đảm không giống, sinh viên kia đề nghị nộp các sách vở và giấy tờ chứng tỏ trước thời gian ngày học tập kỳ bước đầu.Bảo hiểm y tế bắt buộc: được pháp luật mang đến tất cả các sinh viên toàn quốc đang học tập ĐH tại nước ta. Mức tầm giá bảo đảm này hoàn toàn có thể thay đổi tùy trực thuộc vào khoảng lương buổi tối thiểu ở đất nước hình chữ S.Học mức giá với giá thành bảo hiểm ý tế hoàn toàn có thể bị biến đổi cơ mà không báo trước.

jualkaosmuslim.com cả nước gồm những chương trình học phí ưu tiên giành cho học sinh đủ điều kiện.

Xem thêm: Đề Tài Thực Trạng Đầu Tư Trực Tiếp Nước Ngoài (Fdi) Ở Việt Nam


jualkaosmuslim.com Việt Nam hỗ trợ khó khăn về tài chủ yếu mang đến sinc viên tương lai và sinh viên ngày nay bị tác động vày COVID-19. Tìm đọc thêm.


*

Quy trình nhập học

Khám phá quá trình nhập học trên jualkaosmuslim.com VN. Từ chọn lọc ngành học tập tương xứng mang lại khám phá ĐK tuyển chọn sinc ví dụ, bạn sẽ tìm kiếm được đa số báo cáo quan trọng trên trên đây.


*

Liên hệ với jualkaosmuslim.com

Quý Khách đang có thắc mắc hoặc yêu cầu sự hỗ trợ trường đoản cú jualkaosmuslim.com? Đội ngũ nhân viên cấp dưới thân mật trên jualkaosmuslim.com đất nước hình chữ S sẵn sàng chuẩn bị giúp đỡ bạn.


*

Học bổng

jualkaosmuslim.com đất nước hình chữ S đang trao tặng sát 1.100 suất học tập bổng trị giá chỉ trên 270 tỷ vnđ cho các năng lực trẻ tới từ VN cùng khắp chỗ trên quả đât.


*

Tkhô hanh toán bằng thẻ hoặc tiền mặt

Thanh khô toán thù bởi thẻ trên trụ sợ hãi ngân hàng Vietcombank hoặc nộp tiền mặt thẳng trên jualkaosmuslim.com VN hoặc tại các bank.


*

Chuyển khoản ngân hàng

Chuyển khoản mang lại tài khoản ngân hàng của jualkaosmuslim.com VN.


Ngân sản phẩm trực tuyến đường Vietcombank

Thanh hao toán qua kênh bank trực đường VCB-iB
NKING


Tkhô hanh tân oán trên quầy Thu ngân

Tkhô nóng tân oán thẳng bằng thẻ Masterthẻ, Visa hoặc chi phí phương diện tại quầy Thu ngân của ĐH jualkaosmuslim.com.