HOA HONG ĐEP NHAT

Biểu tượng của tình yêu, sự ngọt ngào và những thứ xinh đẹp nhất là ý nghĩa riêng của loài hoa hồng, một loài hoa hiện diện ở khắp mọi con đường to – ngõ hẻm, từ phố thị cho đến thôn quê – đâu đâu bạn cũng dễ dàng bắt gặp hồng ta.
*
Ý nghĩa hoa hồng cánh sen: Biểu tượng của sự ngọt ngào, thanh khiết chưa vướn tơ vươnVà hòa chung vào sự yêu thích, hay nói quá hơn đâu đó là đam mê, sự ngưỡng mộ đến tột độ của mình