Hidro hóa hoàn toàn hỗn hợp m gồm 2 andehit


Bạn đang xem: Hidro hóa hoàn toàn hỗn hợp m gồm 2 andehit

Cho 25,2 gam một anđehit đơn chức A bội nghịch ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3(dư). Lượng Ag hiện ra phản nghịch ứng hết với dung dịch HNO3loãng được 6,72 lít NO (đktc). A bao gồm công thức phân tử là


X, Y là 2 andehit no, đối kháng chức mạch hở tiếp nối nhau trong hàng đồng đẳng. Lấy 2,2 gam X với 2,32 gam Y mang đến chức năng với H2 (Ni/t0). Sản phâm thu được mang đến tính năng cùng với Na dư thu được 952 ml khí đktc. Giả thiết hiệu suất phản nghịch ứng là 100%. Công thức của X, Y và trọng lượng Na tsi mê gia phản bội ứng là:


Oxi hóa không trọn vẹn tất cả hổn hợp 5,92 gam hỗn hợp HCHO và CH3CHO (tỉ trọng mol 1:1) yêu cầu hoàn toản V lít khí O2 (đktc). Giá trị của V là


Cho 14,6 gam các thành phần hỗn hợp 2 anđehit no, đối kháng chức, đồng đẳng thường xuyên chức năng không còn với H2 sản xuất 15,2 gam các thành phần hỗn hợp 2 ancol. Khối lượng anđehit bao gồm KLPT lớn hơn là


Đốt cháy trọn vẹn 1,46 gam tất cả hổn hợp 2 anđehit no, đơn chức đồng đẳng sau đó thu được một,568 lkhông nhiều CO2(đktc). CTPT của 2 anđehit là


Oxi hóa 1,2 gam CH3OH bằng CuO đun cho nóng, sau đó 1 thời gian nhận được hỗn hợp thành phầm X bao gồm HCHO, H2O cùng CH3OH dư. Cho toàn thể X công dụng với hỗn hợp AgNO3/NH3 dư chiếm được 12,96 gam Ag. Hiệu suất của bội phản ứng oxi hóa là


Xem thêm: Nơi Bán Dymatize Super Amino 6000 Giá Bao Nhiêu, Amino 6000 (345 Viên)

Đốt cháy trọn vẹn 0,2 mol hỗn hợp X tất cả propen, anđehit propionic, axeton, ancol anlylic nhận được khối lượng H2O là


Cho 5,76g axit cơ học đơn chức X công dụng không còn với CaCO3 dư, chiếm được 7,28g muối. Nếu mang đến X tác dụng với 4,6 rượu etylic cùng với năng suất 80% thì số gam este chiếm được là


Cho 0,04 mol một hỗn hợp X có CH2=CH-COOH, CH3COOH cùng CH2=CH-CHO làm phản ứng toàn diện cùng với dung dịch chứa 6,4 gam brom. Mặt khác, để trung hoà 0,04 mol X yêu cầu dùng toàn diện 40 ml hỗn hợp NaOH 0,75 M. Khối lượng của CH2=CH-COOH vào X là


Hỗn thích hợp X bao gồm anđehit axetic, axit butiric, etilen glicol với axit axetic trong số đó axit axetic chiếm 27,13% trọng lượng các thành phần hỗn hợp. Đốt 15,48 gam hỗn hợp X thu được V lkhông nhiều CO2 (đktc) và 11,88 gam H2O. Hấp trúc V lkhông nhiều CO2 (đktc) vào 400 ml dd NaOH x mol/l chiếm được hỗn hợp Y chứa 54,28 gam hóa học tan. Giá trị của x là


Đốt cháy hoàn toàn m gam tất cả hổn hợp X gồm glixerol, metung, ancol etylic với axit cacboxylic no, đối kháng chức mạch hsinh hoạt Y (trong những số ấy số mol glixerol bằng 50% số mol metan) đề nghị 0,41 mol O2, chiếm được 0,54 mol CO2. Cho m gam X chức năng cùng với hỗn hợp KOH dư thì lượng muối bột chiếm được là


*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương thơm Đình, Quận Tkhô giòn Xuân, Thành phố Hà Nội Thủ Đô, Việt Nam