HEMORRHAGE LÀ GÌ

Dưới đây là những mẫu mã câu gồm cất từ "hemorrhage", trong bộ trường đoản cú điển Từ điển Y Khoa Anh - jualkaosmuslim.comệt. Chúng ta có thể tìm hiểu thêm rất nhiều chủng loại câu này để tại vị câu vào trường hợp bắt buộc đặt câu với trường đoản cú hemorrhage, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh thực hiện từ bỏ hemorrhage vào cỗ trường đoản cú điển Từ điển Y Khoa Anh - jualkaosmuslim.comệt

1. Massive sầu hemorrhage.

Bạn đang xem: Hemorrhage là gì

Xuất máu nặng nề.

2. (Hemorrhage or impotence, for example)

(ví dụ, xuất tiết tốt liệt dương)

3. He had an epidural hemorrhage in the brain.

Não cậu bé nhỏ bị xuất máu bên cạnh màng cứng.

4. But how did the surgery hemorrhage killed him?

Nhưng sao nhức tracom và lại chết được?

5. In late 136, Hadrian almost died from a hemorrhage.

Cuối năm 136, Hadrianus vẫn hấp ân hận vì chưng căn bệnh xuất máu.

6. The Wegener"s treatment gave hyên ổn a massive hemorrhage in his bladder.

Điều trị dịch Wegener làm cho cậu ta xuất tiết bàng quang nặng.

7. Mrs. Kimble"s skull fracture caused a massive sầu hemorrhage to the brain.

Bà Kimble bị gãy cổ tạo ra xuất tiết não

8. The adrenal glands hemorrhage, the brain goes into lớn shutdown, then the major organs.

Tuyến thượng thận bị xuất huyết, óc đang ngừng chuyển động, rồi đến các ban ngành chủ yếu.

9. In February 2013 Ahn underwent brain surgery in the U.S. for a subarachnoid hemorrhage.

Tháng 2 năm 2013, Ahn yêu cầu trải qua phẫu thuật mổ xoang óc tại Mỹ dịch xuất máu bên dưới mạng nhện.

10. As a result of hemorrhage into the sweat glands, the skin becomes fragile & tender.”

Vì ngày tiết bị rã với ập lệ những tuyến đường các giọt mồ hôi buộc phải domain authority dễ bị tmùi hương tổn”.

11. And , it objualkaosmuslim.comously also helps khổng lồ reduce post-partum hemorrhage immediately after birth và bleeding .

Và cụ thể nó còn giảm ra máu với giảm xuất ngày tiết chớp nhoáng sau khi sinc .

12. In the meantime, for 45 minutes, the hemorrhage is getting bigger in my left hemisphere.

Xem thêm: Tuyển Tập Đề Thi Viết Chữ Đẹp Lớp 1 Cấp Huyện, Bài Thi Viết Chữ Đẹp Lớp 1

Trong lúc đó, cùng với 45 phút, khối hận xuất huyết đã to dần dần lên vào óc trái của tôi.

13. On April 21, 2012, Colson died in the hospital "from complications resulting from a brain hemorrhage".

Ngày 21 tháng tư năm 2012, Colson khuất trong cơ sở y tế "bởi vì phần lớn biến chuyển triệu chứng từ bỏ bệnh xuất huyết não."

14. Mrs. Strieber experienced a cerebral hemorrhage in 2004, and in 2013 underwent treatment for a brain tumor.

Bà Strieber đã thử qua một cơn xuất ngày tiết não vào khoảng thời gian 2004, và năm 2013 đề xuất đi khám chữa một khối hận u não.

15. It has also been used in race horses for the treatment and prevention of exercise-induced pulmonary hemorrhage.

Nó cũng đã được thực hiện để dự chống và điều trị ngựa đua mang lại hội chứng xuất tiết phổi bởi cộng đồng dục.

16. Next lớn the trauma, the most likely causes of a sudden onset of locked-in syndrome are basilar artery stroke and brain hemorrhage.

Bên cạnh gặp chấn thương, thiết bị có công dụng nhất gây ra sự mở ra bất thần của hội bệnh khóa vào là tai biến động mạch nền với xuất máu não.

17. One obVPS wrote, "One of the most striking of the complications was hemorrhage from mucous membranes, especially from the nose, stomach, & intestine.

Một công ty quan liêu gần kề jualkaosmuslim.comết: "Bệnh này chế tác một triệu hội chứng tởm hoàng là bị ra máu từ bỏ màng nhầy, từ bỏ mũi, dạ dày cùng ruột.

18. It occurs when something - often bleeding from an intraventricular hemorrhage or an abnormality of the brain or skull - blocks the flow of the fluid .

Nó xảy ra khi tất cả đồ vật gì đó làm chặn luồng dịch – hay là vì xuất ngày tiết não thất hoặc không bình thường làm jualkaosmuslim.comệc óc hoặc sọ .

19. Some years ago, a Witness woman who was about three & a half months pregnant began to lớn hemorrhage one evening and was rushed to the hospital.

Cách đây vài năm, vào một buổi tối nọ, một chị Nhân-hội chứng vẫn có bầu khoảng tía mon rưỡi, bước đầu băng ngày tiết với buộc phải vào bệnh jualkaosmuslim.comện vội.

20. If the trauma is sufficient khổng lồ break the skin & allow blood lớn escape the interstitial tissues, the injury is not a bruise but bleeding, a different variety of hemorrhage.

Nếu gặp chấn thương là đủ nhằm phá vỡ lẽ domain authority và cho phép ngày tiết nhằm thoát khỏi các mô kẽ, gặp chấn thương chưa hẳn là 1 trong những lốt bầm tím mà lại thành bị ra máu, một loạt các xuất tiết không giống.

21. The year after he wrote that, however, The British Journal of Surgery (October 1986) reported that prior to lớn the advent of transfusions, gastrointestinal hemorrhage had “a mortality rate of only 2.5 per cent.”

Thế dẫu vậy, năm sau khoản thời gian ông jualkaosmuslim.comết điều ấy, tờ The British Journal of Surgery (mon 10-1986) báo cáo là trước lúc tín đồ ta dùng tiết, xuất huyết dạ dày với ruột “chỉ gồm Tỷ Lệ tử vong là 2,5 phần trăm”.