HAWK LÀ GÌ

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

hawk
*

hawk /hɔ:k/ danh từ (động vật học) diều hâu, chyên ổn ưng (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (chính trị) kẻ máu chiến, diều hâu ((nghĩa bóng)) kẻ tsi tànnot to lớn know a hawk from a handsaw dốt đặc lừng chừng gì hết nội rượu cồn từ săn bằng chim ưng (+ at) vồ, chụp (nhỏng chim ưng vồ mồi); bắt sâu (chim) ngoại rượu cồn từ vồ, chụp (mồi) ngoại cồn từ phân phối (hàng) rong (nghĩa bóng) tung (tin), tuyên truyềnto hawk news about: tung tin đi khắp nơito lớn hawk gossip about: truyền lời đồn thổi nhảm khắp nơi danh từ sự đằng hắng tiếng đằng hắng nội động từ đằng hắng nước ngoài động từ (+ up) đằng hắng để làm bật (các cái vướng ngơi nghỉ cổ) danh từ cái bàn xoa (của thợ nề)
bàn xoabán dạobán hàng raophân phối rong
*

*

*

hawk

Từ điển Collocation

hawk noun

HAWK + VERB hover | swoop (down) The hawk swooped low over the field.

PHRASES watch (sb) like a hawk He waited, watching her lượt thích a hawk.

Từ điển WordNet


n.

Bạn đang xem: Hawk là gì

diurnal bird of prey typically having short rounded wings và a long tail

v.

hunt with hawks

the tribes lượt thích khổng lồ hawk in the desert


English Slang Dictionary

1. to lớn look at something 2. lớn stare down someone 3. the wind, especially when it is blowing hard

English Idioms Dictionary

"a person who likes war; wants lớn make war" The hawks were pleased when the US declared war on Iraq.

Xem thêm: Nước Hoa Hồng Tiếng Anh Là Gì, Từ Điển Việt Anh Nước Hoa Hồng

Investopedia Financial Terms


An economic policy advisor who has anegative sầu view toward inflation & its effects on society.Also known as "inflation hawk".
Hawks carefully monitor and control economic inflation through interest-rate adjustments and monetary-policy controls. In general, hawkish investorsprefer higher interest rates in order to lớn maintain reduced inflation.