GIZMO LÀ GÌ

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của khách hàng cùng với English Vocabulary in Use từ jualkaosmuslim.com.Học những từ bạn phải tiếp xúc một cách tự tin.

Quý Khách vẫn xem: Gizmo là gì Many doodahs và doowhistles, gizmos và widgets get their proper names & places in this wide-ranging và artistically pleasing book. A collection of various interchangeable và expendable gizmos, the house included inflatable beds & chairs that doubled as hovercrafts và multi-purpose robots that could distinguish between flavours of canned soup. I refer lớn the part of his speech that contained a plethora of gimmicks & gizmos to lớn deal with the problem of unemployment. Well-trained và highly motivated personnel will always be every bit as important as the lademo gizmo. Codes, passwords and electronic gizmos must be used & one can obtain access only to the part of the system to lớn which one is entitled to lớn gain access. He has several gizmos and gadgets including an ejector seat, an umbrella, water cannons và a towel. Gizmos can be attached to lớn assemble a robotic dog with the ability lớn sniff out hidden hint coins and puzzles. Among the various gizmos he has obtained from his father are tracking devices, powder acid và other different và useful chemicals. Các cách nhìn của những ví dụ ko biểu thị quan điểm của các chỉnh sửa viên jualkaosmuslim.com jualkaosmuslim.com hoặc của jualkaosmuslim.com University Press tốt của những nhà trao giấy phép.

Bạn đang xem: Gizmo là gì

*

*

*

Xem thêm: Mua Xuan Lang Lua Lang Hoa, Mùa Xuân Làng Lúa Làng Hoa (St: Ngọc Khuê)

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy lưu ban chuột Các tiện ích tìm kiếm kiếm Dữ liệu trao giấy phép Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập jualkaosmuslim.com English jualkaosmuslim.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở lưu giữ cùng Riêng bốn Corpus Các quy định áp dụng /displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

Mới độc nhất vô nhị