GIẤY XÁC NHẬN HỌC SINH

Mẫu giấy chứng nhận là học sinh đã học tập tại ngôi trường là mẫu giấy ghi nhận được lập ra để chứng nhận về vấn đề học viên vẫn tmê man gia học tại trường. Mẫu giấy chứng nhận nêu rõ học sinh được hội chứng nhận… Mời độc giả cùng xem thêm cụ thể cùng thiết lập về trên phía trên.

Bạn đang xem: Giấy xác nhận học sinh

1. Mẫu solo xác thực học sinh học viên đang học tập trên ngôi trường số 1

*

TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự bởi vì – Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN

Hiệu Trưởng Trường T…………. xác nhận:

Học sinh: ……………………………………………………………………Lớp:………

Ngày sinh:……….……………..Nơi sinh:………………………Năm học:…………………

Nội dung xác nhận:

………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………..

 

………., ngày ….. mon ….. năm ….

HIỆU TRƯỞNG

2. Mẫu 1-1 xác thực học viên học sinh đã học tại ngôi trường số 2

PHÒNG GD&ĐT ………….

TRƯỜNG …………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự vì chưng – Hạnh phúc———————–

GIẤY XÁC NHẬN

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ……………………………..

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chuyển Http Sang Https Miễn Phí, Hướng Dẫn Chuyển Http Sang Https Miễn Phí

XÁC NHẬN

Họ và thương hiệu học sinh: …………………………………………………………………………..

Ngày sinh: ………………………………………… Giới tính: ……………………………..

Nơi sinh: ………………………………………………………………………………………….

Hộ khẩu hay trú: ………………………………………………………………………….

Hiện đang là học sinh lớp ….. năm học tập ………….. trên ngôi trường ……………………

Đã thiết lập BHYT năm ….- Mã số thẻ BHYT học tập sinh: ……………………………

…………….., ngày…tháng…năm…

HIỆU TRƯỞNG

Mời bạn đọc thuộc đọc thêm trên mục giáo dục đào tạo và giảng dạy vào mục biểu chủng loại nhé.