GIÁO ÁN TIẾNG ANH TIỂU HỌC


Spinning Đang tải tư liệu...
Tải tệp tin Word
Tải file PDF
Tài liệu này miễn tổn phí cài xuống

Xem hướng dẫn


0 Bạn hãy singin để Reviews mang lại tư liệu này
GIÁO ÁN TIẾNG ANH TIỂU HỌC MẪU MỚI
*

GIÁO ÁN TIẾNG ANH TIỂU HỌC MẪU MỚI. Trong bài viết này xin ra mắt GIÁO ÁN TIẾNG ANH TIỂU HỌC MẪU MỚI. GIÁO ÁN TIẾNG ANH TIỂU HỌC MẪU MỚI là tài liệu xuất sắc giúp những thầy cô xem thêm vào quy trình dạy dỗ học tập TIẾNG ANH TIỂU HỌC . Hãy cài ngay GIÁO ÁN TIẾNG ANH TIỂU HỌC MẪU MỚI. jualkaosmuslim.com địa điểm luôn update các kiến thức tiên tiến nhất. Chúc chúng ta thành công!!!


0

5 - Rất có ích 0


4 - Tốt 0


3 - Trung bình 0


2 - Tạm đồng ý 0


1 - Không có ích 0


Mô tả


A Long Binc Primary School Lesson plan for Grade 3

Week: 01 (…/…/2021 - …/…/2021)

Period: 02

Unit 1: Hello

Lesson 1(1,2,3)

Page 6

I. Objective

* By the kết thúc of the lesson,

students will be able khổng lồ :

- use the words and phrases related khổng lồ the topic Introduction.

Bạn đang xem: Giáo án tiếng anh tiểu học

- greet others & introduce themselves, using “ Hello/Hi. I’m +(name)”

- develop some following competences:

+ Communicative và collaborative competence: work in groups/pairs, talk about

greeting (Activity 1, Activity 3, Activity 4)

+ Problem-solving competence: play the games (Activity 1, Activity 4)

+ Self-studying and self-control competence: using language lớn greet and self-

introduction, using knowledge lớn do exercise.

+ Problem-solving & creative competence: Activity 4.

* Language Focus

- Vocabulary: Hello, Hi, I’m, Nice to lớn meet you, Good morning, Good afternoon, Good

evening.

- Sentence patterns: Hello/Hi. I’m + (name)

+ Incomplete ss : can know và remember some words about the topic Introduction ( Hi ,

Hello) khổng lồ talk and practice the pattern.

Xem thêm: Học Thuyết Âm Dương, Học Thuyết Ngũ Hành, Học Thuyết Thiên Nhân Hợp Nhất

+ Well-complete ss : can know and remember all the words about the topic Introduction

and use the pattern correctly.

II. Materials

1. Teacher’s aids: Student’s và Teacher’s book, pictures cassette, interactive sầu board.

2. Students’ aids : books, notebooks và workbooks.

III. Method

Pictures, Picture cue drill , Grammar Translation Method, Audio Lingual Method,

Presentation-Practice-Production, pair work và group work.

IV. Teaching activities

Activity 1: ( 3 minutes)

Warm up: “ Hello song”

Teacher: Nguyen Bao Toan School year: 2021 -2022

Giáo án bồi dưỡng văn 12


Giáo án văn uống 12 hk2


Giáo án văn 12 hk1


Giáo án bồi dưỡng vnạp năng lượng 12


Chủ đề tích đúng theo văn uống nghị luận thôn hội


Giáo án văn 6 hk1 theo phương pháp tiên tiến nhất


Giáo án vnạp năng lượng 6 hk2 theo phương thức tiên tiến nhất


Giáo án Vnạp năng lượng 7 chuẩn


Giáo án Văn uống 7 hk2 theo cách thức mới nhất


Giáo án Vnạp năng lượng 7 hk2 theo phương thức tiên tiến nhất


Giáo án ngữ văn uống 9 cv 5512


Giáo án cánh diều văn 6


Giáo án từ bỏ máu 95 đến 100 vnạp năng lượng lớp 6


GIÁO ÁN NGỮ VĂN 7 ( NH 2020 - 2021) CHỦ ĐỀ 1 : CĐ TÍCH HỢP..


GIÁO ÁN NGỮ VĂN 7-CHỦ ĐỀ 3 - CA DAO DÂN CA


GIÁO ÁN NGỮ VĂN 7-CHỦ ĐỀ 4 - NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VĂN BẢN


Giáo án ngữ văn 7-chủ đề 5- Thơ Trung đại


Giáo án ngữ văn 7-chủ đề 6- Các lớp từ


Giáo án ngữ văn uống 7-chủ đề 7- Vnạp năng lượng biểu cảm