Giáo Án Tiếng Anh Tiểu Học


Spinning Đang tải tài liệu...
Tải file Word
Tải file PDF
Tài liệu này miễn phí tải xuống

Xem hướng dẫn


0 Bạn hãy đăng nhập để đánh giá cho tài liệu này
GIÁO ÁN TIẾNG ANH TIỂU HỌC MẪU MỚI
*

GIÁO ÁN TIẾNG ANH TIỂU HỌC MẪU MỚI. Trong bài viết này xin giới thiệu GIÁO ÁN TIẾNG ANH TIỂU HỌC MẪU MỚI. GIÁO ÁN TIẾNG ANH TIỂU HỌC MẪU MỚI là tài liệu tốt giúp các thầy cô tham khảo trong quá trình dạy học TIẾNG ANH TIỂU HỌC . Hãy tải ngay GIÁO ÁN TIẾNG ANH TIỂU HỌC MẪU MỚI. jualkaosmuslim.com nơi luôn cập nhật các kiến thức mới nhất. Chúc các bạn thành công!!!


0

5 - Rất hữu ích 0


4 - Tốt 0


3 - Trung bình 0


2 - Tạm chấp nhận 0


1 - Không hữu ích 0


Mô tả


A Long Binh Primary School Lesson plan for Grade 3

Week: 01 (…/…/2021 - …/…/2021)

Period: 02

Unit 1: Hello

Lesson 1(1,2,3)

Page 6

I. Objective

* By the end of the lesson,

students will be able to :

- use the words and phrases related to the topic Introduction.

Bạn đang xem: Giáo án tiếng anh tiểu học

- greet others and introduce themselves, using “ Hello/Hi. I’m +(name)”

- develop some following competences:

+ Communicative and collaborative competence: work in groups/pairs, talk about

greeting (Activity 1, Activity 3, Activity 4)

+ Problem-solving competence: play the games (Activity 1, Activity 4)

+ Self-studying and self-control competence: using language to greet and self-

introduction, using knowledge to do exercise.

+ Problem-solving and creative competence: Activity 4.

* Language Focus

- Vocabulary: Hello, Hi, I’m, Nice to meet you, Good morning, Good afternoon, Good

evening.

- Sentence patterns: Hello/Hi. I’m + (name)

+ Incomplete ss : can know and remember some words about the topic Introduction ( Hi ,

Hello) to talk and practice the pattern.

Xem thêm: Học Thuyết Âm Dương, Học Thuyết Ngũ Hành, Học Thuyết Thiên Nhân Hợp Nhất

+ Well-complete ss : can know and remember all the words about the topic Introduction

and use the pattern correctly.

II. Materials

1. Teacher’s aids: Student’s and Teacher’s book, pictures cassette, interactive board.

2. Students’ aids : books, notebooks and workbooks.

III. Method

Pictures, Picture cue drill , Grammar Translation Method, Audio Lingual Method,

Presentation-Practice-Production, pair work and group work.

IV. Teaching activities

Activity 1: ( 3 minutes)

Warm up: “ Hello song”

Teacher: Nguyen Bao Toan School year: 2021 -2022

Giáo án bồi dưỡng văn 12


Giáo án văn 12 hk2


Giáo án văn 12 hk1


Giáo án bồi dưỡng văn 12


Chủ đề tích hợp văn nghị luận xã hội


Giáo án văn 6 hk1 theo phương pháp mới nhất


Giáo án văn 6 hk2 theo phương pháp mới nhất


Giáo án Văn 7 chuẩn


Giáo án Văn 7 hk2 theo phương pháp mới nhất


Giáo án Văn 7 hk2 theo phương pháp mới nhất


Giáo án ngữ văn 9 cv 5512


Giáo án cánh diều văn 6


Giáo án từ tiết 95 đến 100 văn lớp 6


GIÁO ÁN NGỮ VĂN 7 ( NH 2020 - 2021) CHỦ ĐỀ 1 : CĐ TÍCH HỢP


GIÁO ÁN NGỮ VĂN 7-CHỦ ĐỀ 3 - CA DAO DÂN CA


GIÁO ÁN NGỮ VĂN 7-CHỦ ĐỀ 4 - NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VĂN BẢN


Giáo án ngữ văn 7-chủ đề 5- Thơ Trung đại


Giáo án ngữ văn 7-chủ đề 6- Các lớp từ


Giáo án ngữ văn 7-chủ đề 7- Văn biểu cảm