Giải bài tập tin học 8 bài 7 câu lệnh lặp

Bài 7. Câu lệnh lặp

1. Các công việc phải thực hiện

Trong cuộc sống hằng ngày, nhiều hoạt động được thực hiện lặp đi lặp lại nhiều lần.

Bạn đang xem: Giải bài tập tin học 8 bài 7 câu lệnh lặp

Ví dụ:

+ Các ngày vào tuần các em đều lặp đi lặp lại hoạt động buổi sáng đến trường với buổi trưa trở về nhà

+ Các em học bài xích thì phải đọc đi đọc lại nhiều lần mang đến đến lúc thuộc bài

Ví dụ số lần lặp biết trước:Các ngày trong tuần những em đều lặp đi lặp lại hoạt động buổi sáng đến trường và buổi trưa trở về bên.

Ví dụ số lần lặp không biết trước:Trong một trận cầu lông những em lặp đi lặp lại công việc đánh cầu mang đến đến lúc kết thúc trận cầu.

Tóm lại:khi viết chương trình máy vi tính, vào nhiều trường hợp ta cũng phải viết lặp lại nhiều câu lệnh chỉ để thực hiện 1 phnghiền tính nhất định.

2.Câu lệnh lặp- một lệnh nỗ lực đến nhiều lệnh

Ví dụ 1:Giả sử cần vẽ 3 hình vuông vắn gồm cạnh 1 đơn vị. Mỗi hình vuông vắn là ảnh dịch chuyển của hình phía bên trái nó một khoảng biện pháp 2 đơn vị.

Xem thêm: ▷ Máy Đánh Giày Shiny Chính Hãng Phân Phối Độc Quyền, ▷ Máy Đánh Giày Shiny Chính Hãng

*

Hình 1. Ba hình vuông​

Thuật toán:

+ Bước 1. Vẽ hình vuông vắn (vẽ liên tiếp bốn cạnh cùng trở về đỉnh ban đầu)

+ Bước 2. Nếu số hình vuông vắn đã vẽ được không nhiều hơn 3, di chuyển cây viết vẽ về mặt phải 2 đơn vị và trở lại bước 1, ngược lại kết thúc thuật toán

Bài tân oán vẽ một hình vuông:

*

Hình 2. Các bước vẽ hình vuông​

Thuật tân oán tế bào tả những bước để vẽ hình vuông:

+ Bước 1. k (leftarrow) 0 (k là số đoạn thẳng đã vẽ được)

+ Bước 2. k (leftarrow) k+1. Vẽ đoạn thẳng 1 đơn vị độ nhiều năm và cù thước 900 sang phải

+ Bước 3. Nếu k Ví dụ 2:Tính tổng 100 số tự nhiên đầu tiên S=1+2+…+100

Thuật toán:

+ Bước 1. Sum (leftarrow) 0; i (leftarrow) 0

+ Bước 2. i (leftarrow) i + 1

+ Bước 3. Nếu i (leq) 100, thì Sum (leq) Sum + i cùng xoay lại Bước 2

+ Bước 4. Thông báo kết quả và kết thúc thuật toán

KẾT LUẬN:

- Cách tế bào tả những hoạt động lặp vào thuật tân oán như ví dụ trên được gọi là cấu trúc lặp

- Để chỉ thị cho máy vi tính thực hiện cấu trúc lặp với một câu lệnh gọi là câu lệnh lặp

3. Ví dụ về câu lệnh lặp

Cú pháp:

For := todo;

Trong đó:

+ For, to lớn, dolà những từ khóa

+ Biến đếm là biến kiểu nguyên

+ Giá trị đầu, giá bán trị cuối là các giá trị nguyên

Lưu ý:

+ Giá trị đầu phải nhỏ hơn giá bán trị cuối

+ Câu lệnh không làm cho thay đổi giá chỉ trị của biến đếm

+ Nếu câu lệnh nhiều hơn một lệnh thì phải đặt vào cặp Begin … end

Hoạt động của vòng lặp:

+ Bước 1: Biến đếm nhận giá chỉ trị đầu

+ Bước 2: Chương trình kiểm tra biểu thức điều kiện, nếu biểu thức điều kiện đúng thì thực hiện câu lệnh

+ Bước 3: Biến đếm tự động tăng lên 1 đơn vị và xoay lại Bước 2

+ Bước 4: Nếu biểu thức điều kiện nhận giá bán trị không đúng thì bay ra khỏi vòng lặp

Ví dụ 3:Chương trình sau sẽ in ra màn hình hiển thị thứ tự lần lặp.

Chương trình mẫu:

PHP:

*

Ví dụ 4:In một chữ "O" trên màn hình hiển thị.

Chương trình mẫu:

PHP:

*
*

Hình 3. Câu lệnh đơn và câu lệnh ghép​

Câu lệnh đơn giản writeln("O") và delay(100) được đặt trong nhị từ khóa begin với end để tạo thành một câu lệnh ghxay vào Pascal.

4. Tính tổng cùng tích bằng câu lệnh lặp

Ví dụ 5:Chương trình sau đây sẽ tính tổng N số tự nhiên đầu tiên với N nhập từ bàn phím.

Chương trình mẫu:

PHP:

*

Ví dụ 6:Ta kí hiệu N! là tích N số tự nhiên đầu tiên: N! = 1.2.3…N.