Giải bài tập ôn tập chương 3 hình học 10*

Bài 1 (trang 94 SGK Hình học 10): Cho tam giác ABC tất cả tọa độ các đỉnh là A(1; 2), B(3; 1) và C(5; 4). Phương trình như thế nào sau đây là pmùi hương trình mặt đường cao của tam giác vẽ tự A?

A, 2x + 3y – 8 = 0;

B, 3x – 2y – 5 = 0;

C, 5x – 6y + 7 = 0;

D, 3x – 2y + 5 = 0.

Bạn đang xem: Giải bài tập ôn tập chương 3 hình học 10

Lời giải

Đường cao vẽ từ bỏ A đề xuất phương thơm trình mặt đường cao gồm vector pháp tuyến là BC= (2;3) .

Vậy lựa chọn câu trả lời A.

Bài 2 (trang 94 SGK Hình học 10): Cho tam giác ABC với các đỉnh là A(-1; 1), B(4; 7) và C(3; -2), M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Pmùi hương trình tmê mệt số của trung đường CM là:

*

Lời giải

*

Bài 3 (trang 94 SGK Hình học tập 10):

*

Lời giải

Khử t nghỉ ngơi phương thơm trình tmê mẩn số ta được pmùi hương trình tổng thể của (d) là: 2x + y -1 = 0.

Vậy chọn lời giải A.

Bài 4 (trang 94 SGK Hình học tập 10): Đường thẳng đi qua điểm M(1; 0) và tuy nhiên song với con đường trực tiếp d: 4x + 2y +1 = 0 tất cả phương trình tổng thể là:

A, 4x + 2y + 3 = 0;

B, 2x + y + 4 = 0;

C, 2x + y – 2 = 0;

D, x – 2y + 3 = 0.

Lời giải

Call (d’) là mặt đường thẳng trải qua M(1; 0).

Vì (d’) // (d) phải (d’) tất cả phương trình là: 4x + 2y + m = 0, mà lại M(1; 0) ∈ (d’) đề xuất m = -4.

Xem thêm: Tổng Hợp Những Mỹ Nam Body 6 Múi Hot Nhất Trong Làng Thể Thao Việt Nam

Vậy pmùi hương trình của (d’): 2x + y – 2 = 0.

Vậy lựa chọn giải đáp C.

Bài 5 (trang 94 SGK Hình học 10): Cho con đường thẳng d có pmùi hương trình tổng quát: 3x + 5y + 2006 = 0. Tìm mệnh đề không nên trong số mệnh đề sau:

*

Lời giải

*

Bài 6 (trang 95 SGK Hình học tập 10): Bán kính của đường tròn trọng tâm I(0; -2) với tiếp xúc cùng với con đường thẳng Δ : 3x – 4y – 23 = 0 là:

A, 15;

B, 5;

C, 3/5 ;

D, 3.

Lời giải

*

Bài 7 (trang 95 SGK Hình học 10):

*

Lời giải

*

Bài 8 (trang 95 SGK Hình học tập 10):

*

Lời giải

*

Bài 9 (trang 95 SGK Hình học 10):

*

Lời giải

*

Bài 10 (trang 95 SGK Hình học 10): Khoảng giải pháp trường đoản cú điểm M(0; 3) mang đến con đường thường:

*

Lời giải

*

Bài 11 (trang 95 SGK Hình học tập 10): Phương trình nào sau đấy là phương thơm trình mặt đường tròn?

*

Lời giải

*

Bài 12 (trang 95 SGK Hình học 10):

*

Bài 13 (trang 95 SGK Hình học 10):

*

Bài 14 (trang 96 SGK Hình học tập 10):

*

Lời giải

*

Bài 15 (trang 96 SGK Hình học 10):

*

Lời giải

*

Bài 16 (trang 96 SGK Hình học tập 10):

*

Lời giải

*

Bài 17 (trang 96 SGK Hình học 10):

*

Lời giải

*

Bài 18 (trang 96 SGK Hình học 10):

*

Lời giải

*

Bài 19 (trang 96 SGK Hình học tập 10):

*

Lời giải

Chọn giải đáp D.

Bài trăng tròn (trang 96 SGK Hình học 10):

*

Bài 21 (trang 96 SGK Hình học tập 10):

*

Lời giải

Vì (E) có độ nhiều năm trục nhỏ là 6(do b = 3) đề xuất mệnh đề IV sai.

Vậy lựa chọn giải đáp D.

Bài 22 (trang 97 SGK Hình học 10):

*

Lời giải

*

Bài 23 (trang 97 SGK Hình học tập 10):

*

Lời giải

*

Bài 24 (trang 97 SGK Hình học 10):

*

Lời giải

*

Bài 25 (trang 97 SGK Hình học 10):

*

Lời giải

*

Bài 26 (trang 97 SGK Hình học tập 10):

*

Lời giải

*

Bài 27 (trang 98 SGK Hình học 10): Cho đương tròn (C) tâm F1 nửa đường kính 2a và một điểm F2 sinh hoạt phía bên trong của (C). Tập hợp vai trung phong M của những đường tròn (C’) thay đổi tuy vậy luôn luôn trải qua F2 cùng tiếp xúc cùng với (C)(hình dưới) là con đường như thế nào sau đây?

A, Đường thẳng;

B, Đường tròn;

C, Elip;

D, Parapol.

Lời giải

*

Bài 28 (trang 98 SGK Hình học tập 10): khi đến t biến hóa, điểm M(5cost; 4sint) di động trên đường nào sau đây?