Giá yến sào khánh hòa

STTẢnhTên Sản phẩmQuy cáchXuất xứĐơn giá bán (VNĐ)
1 Yến Nhà Vụn Làm Sạch Hộp 100gr - Yến sào Khánh Hòa - Phụ Khánh100gr/HộpKhánh Hòa2,700,000
2 Yến Nhà Vụn Làm Sạch Hộp 50gr - Yến sào Khánh Hòa - Prúc Khánh50gr/HộpKhánh Hòa 1,550.000
3 Yến Nhà Nguyên ổn Tổ Rút ít Lông Hộp 50gr - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh50gr/HộpKhánh Hòa2.200.000
4 Yến Nhà Nguyên ổn Tổ Rút Lông Hộp 20gr - Yến sào Khánh Hòa - Prúc Khánh20gr/HộpKhánh Hòa 800,000
5 Yến Nhà Nguyên ổn Tổ Rút ít Lông Hộp 10gr - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh10gr/HộpKhánh Hòa 500,000
6
*
Yến Nhà Nguyên ổn Tổ Chưa Làm Sạch (Trên 12 Tổ) Loại Nhỏ Hộp 100gr - Yến sào Khánh Hòa - Prúc Khánh100gr/HộpKhánh Hòa 2,700,000
7
*
Yến Nhà Ngulặng Tổ Chưa Làm Sạch (Trên 12 Tổ) Loại Nhỏ Hộp 50gr - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh50gr/HộpKhánh Hòa 1,550,000
8
*
Yến Nhà Nguyên Tổ Chưa Làm Sạch (Trên 12 Tổ) Loại Nhỏ Hộp 20gr - Yến sào Khánh Hòa - Phụ Khánh20gr/HộpKhánh Hòa 700,000
9
*
Yến Nhà Nguyên ổn Tổ Chưa Làm Sạch (Dưới 11 Tổ) Loại Lớn Hộp 100gr - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh100gr/HộpKhánh Hòa 3,000,000
10
*
Yến Nhà Nguim Tổ Chưa Làm Sạch (Dưới 11 Tổ) Loại béo Hộp 50gr - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh50gr/HộpKhánh Hòa 1,600,000
11Yến Nhà Nguim Tổ Chưa Làm Sạch (Dưới 11 Tổ) Loại Lớn Hộp 20gr - Yến sào Khánh Hòa - Phụ Khánh20gr/HộpKhánh Hòa 800,000
12
*
Yến Nhà Làm sạch sẽ (Loại Đặc Biệt) Hộp 100gr - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh100gr/HộpKhánh Hòa 3,500,000
13
*
Yến Nhà Làm sạch (Loại Đặc Biệt) Hộp 50gr - Yến sào Khánh Hòa - Phụ Khánh50gr/HộpKhánh Hòa 1,950,000
14
*
Yến Nhà Làm Sạch (Loại Đặc Biệt) Hộp 20gr - Yến sào Khánh Hòa - Phụ Khánh20gr/HộpKhánh Hòa 850,000
15
*
Yến Đảo Làm Sạch (Loại Đặc Biệt ) Hộp 100gr - Yến sào Khánh Hòa - Phụ Khánh100gr/HộpKhánh Hòa 6,500,000
16
*
Yến Đảo Làm Sạch (Loại Đặc Biệt) Hộp 50gr - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh50gr/HộpKhánh Hòa 3.450,000
17
*
Yến Đảo Làm Sạch (Loại Đặc Biệt ) Hộp 20gr - Yến sào Khánh Hòa - Phụ Khánh20gr/HộpKhánh Hòa 1,600,000
18
*
Yến Đảo Làm Sạch (Loại Đặc Biệt) Hộp 10gr - Yến sào Khánh Hòa - Phụ Khánh10gr/HộpKhánh Hòa800,000
19Yến Đảo Chưa Làm Sạch (14 tổ) Loại Nhỏ 100gr/ Hộp - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh100gr/HộpKhánh Hòa 7,000,000
20
*
Yến Đảo Chưa Làm Sạch Hộp 50gr - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh50gr/HộpKhánh Hòa 3,600,000
21Yến Đảo Chưa Làm Sạch (14 tổ) Loại Nhỏ Hộp 20gr - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh20gr/HộpKhánh Hòa 1,500,000
22Yến Đảo Chưa Làm Sạch (10 - 12 Tổ) Loại Trung 100gr/Hộp - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh100gr/HộpKhánh Hòa10,000,000
23Yến Đảo Chưa Làm Sạch (10 - 12 Tổ) Loại Trung Hộp 50gr - Yến sào Khánh Hòa - Prúc Khánh50gr/HộpKhánh Hòa 3,350,000
24Yến Đảo Chưa Làm Sạch (10 - 12 Tổ) Loại Trung Hộp 20gr - Yến sào Khánh Hòa - Phụ Khánh20gr/HộpKhánh Hòa 1,400,000
25Yến Đảo Chưa Làm Sạch (10 Tổ) Loại Lớn 100gr - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh100gr/HộpKhánh Hòa 8,000,000
26Yến Đảo Chưa Làm Sạch (10 Tổ) Loại Lớn Hộp 50gr - Yến sào Khánh Hòa - Phụ Khánh50gr/HộpKhánh Hòa 4,100,000
27Yến Đảo Chưa Làm Sạch (10 Tổ) Loại Lớn Hộp 20gr - Yến sào Khánh Hòa - Phụ Khánh20gr/HộpKhánh Hòa 1,700,000
28Huyết Yến Đảo. Tổ Yến sào Khánh Hòa - Phụ Khánh 50gr50gr/ HộpKhánh Hòa 12,100,000
29
*
Huyết Yến Đảo. Tổ Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh 100gr100gr/ HộpKhánh Hoà24.000.000
30Hồng Yến Đảo. Tổ Yến sào Khánh Hòa - Prúc Khánh 50gr50gr/ HộpKhánh hoà 8,600,000
31
*
Hồng Yến Đảo - Tổ Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh 100gr100gr/ HộpKhánh Hòa17.000.000
32Yến Nhà Làm Sạch. Tổ yến xào Khánh Hòa - Prúc Khánh (100gr)100gr/HộpKhánh Hoà3.500.000
33Chân Yến Nhà Chưa Làm Sạch - Tổ Yến sào Khánh Hòa - Phụ Khánh (100gr)100gr/Hộpkhánh hoà2.500.000
34Yến Đảo Chưa Làm Sạch - Tổ Yến sào Khánh Hòa - Prúc Khánh (50gr)50gr/HộpKhánh Hoà3.500.000
35Yên Nhà Làm Sạch Loại 2 - Tổ Yến sào Khánh Hòa - Phụ Khánh (100gr)100gr/Hộpkhánh hoà2.800.000
36Yến Nhà Chưa Làm Sạch - Tổ Yến sào Khánh Hòa - Phụ Khánh (100gr)100gr/HộpKhánh Hoà3.000.000
37Yến Huyết Nguim Tổ - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh Hộp 50gr (YH025)50gr/HộpKhánh Hòa11.700.000
38Yến Huyết Nguim Tổ - Yến sào Khánh Hòa - Phụ Khánh Hộp 100gr (YH024)100gr/HộpKhánh Hòa23.000.000
39Yến Hồng Ngulặng Tổ - Yến sào Khánh Hòa - Phụ Khánh Hộp 100gr (026)100gr/HộpKhánh Hòa18.000.000
40Yến Hồng Ngulặng Tổ - Yến sào Khánh Hòa - Prúc Khánh Hộp 50gr (027)50gr/HộpKhánh Hòa9.300.000
41Yến Thiên Nhiên Tinc Chế - Yến sào Khánh Hòa - Prúc Khánh Hộp 50gr (015)50gr/HộpKhánh Hòa2.850.000
42Yến Thiên Nhiên Tinc Chế - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh Hộp 100gr (014)100gr/HộpKhánh Hòa5.450.000
43Yến Thiên Nhiên Nguim Tổ - Yến sào Khánh Hòa - Phụ Khánh Hộp 100gr (TP5)100gr/HộpKhánh Hòa6.500.000
44Yến Thiên Nhiên Nguyên ổn Tổ - Yến sào Khánh Hòa - Phụ Khánh 100gr (TP4)Hộp 100grKhánh Hòa7.200.000
45Yến Thiên Nhiên Nguim - Yến sào Khánh Hòa - Prúc Khánh Hộp 100gr (TP3)100gr/HộpKhánh Hòa7.700.000
46Yến Thiên Nhiên Nguim Tổ - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh Hộp 100gr (TP2)100gr/HộpKhánh Hòa8.350.000
47Yến Thiên Nhiên Nguyên Tổ - Yến sào Khánh Hòa - Prúc Khánh Hộp 100gr (TP1)100gr/HộpKhánh Hòa9.600.000Bạn đang xem: Giá yến sào khánh hòa


Yến Nhà Vụn Làm Sạch Hộp 100gr - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh

Quy cách: 100gr/Hộp

Đơn giá: 2,700,000 VNĐYến Nhà Vụn Làm Sạch Hộp 50gr - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh

Quy cách: 50gr/Hộp

Đơn giá: 1,550.000 VNĐYến Nhà Ngulặng Tổ Rút Lông Hộp 50gr - Yến sào Khánh Hòa - Prúc Khánh

Quy cách: 50gr/Hộp

Đơn giá: 2.200.000 VNĐYến Nhà Nguim Tổ Rút Lông Hộp 20gr - Yến sào Khánh Hòa - Prúc Khánh

Quy cách: 20gr/Hộp

Đơn giá: 800,000 VNĐYến Nhà Nguyên ổn Tổ Rút ít Lông Hộp 10gr - Yến sào Khánh Hòa - Phụ Khánh

Quy cách: 10gr/Hộp

Đơn giá: 500,000 VNĐ


Yến Nhà Nguim Tổ Chưa Làm Sạch (Trên 12 Tổ) Loại Nhỏ Hộp 100gr - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh

Quy cách: 100gr/Hộp

Đơn giá: 2,700,000 VNĐ


Yến Nhà Ngulặng Tổ Chưa Làm Sạch (Trên 12 Tổ) Loại Nhỏ Hộp 50gr - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh

Quy cách: 50gr/Hộp

Đơn giá: 1,550,000 VNĐ


Yến Nhà Nguyên Tổ Chưa Làm Sạch (Trên 12 Tổ) Loại Nhỏ Hộp 20gr - Yến sào Khánh Hòa - Prúc Khánh

Quy cách: 20gr/Hộp

Đơn giá: 700,000 VNĐ


Yến Nhà Ngulặng Tổ Chưa Làm Sạch (Dưới 11 Tổ) Loại Lớn Hộp 100gr - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh

Quy cách: 100gr/Hộp

Đơn giá: 3,000,000 VNĐ


Yến Nhà Nguyên ổn Tổ Chưa Làm Sạch (Dưới 11 Tổ) Loại phệ Hộp 50gr - Yến sào Khánh Hòa - Phụ Khánh

Quy cách: 50gr/Hộp

Đơn giá: 1,600,000 VNĐ
Xem thêm: Cách Làm Bánh Tráng Nướng Phô Mai Giòn Tan, Béo Ngậy, Cách Làm Bánh Tráng Nướng Siêu Giòn Ngon Tại Nhà

Yến Nhà Nguim Tổ Chưa Làm Sạch (Dưới 11 Tổ) Loại Lớn Hộp 20gr - Yến sào Khánh Hòa - Phụ Khánh

Quy cách: 20gr/Hộp

Đơn giá: 800,000 VNĐ


Yến Nhà Làm sạch (Loại Đặc Biệt) Hộp 100gr - Yến sào Khánh Hòa - Prúc Khánh

Quy cách: 100gr/Hộp

Đơn giá: 3,500,000 VNĐ


Yến Nhà Làm sạch sẽ (Loại Đặc Biệt) Hộp 50gr - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh

Quy cách: 50gr/Hộp

Đơn giá: 1,950,000 VNĐ


Yến Nhà Làm Sạch (Loại Đặc Biệt) Hộp 20gr - Yến sào Khánh Hòa - Prúc Khánh

Quy cách: 20gr/Hộp

Đơn giá: 850,000 VNĐ


Yến Đảo Làm Sạch (Loại Đặc Biệt ) Hộp 100gr - Yến sào Khánh Hòa - Prúc Khánh

Quy cách: 100gr/Hộp

Đơn giá: 6,500,000 VNĐ


Yến Đảo Làm Sạch (Loại Đặc Biệt) Hộp 50gr - Yến sào Khánh Hòa - Phụ Khánh

Quy cách: 50gr/Hộp

Đơn giá: 3.450,000 VNĐ


Yến Đảo Làm Sạch (Loại Đặc Biệt ) Hộp 20gr - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh

Quy cách: 20gr/Hộp

Đơn giá: 1,600,000 VNĐ


Yến Đảo Làm Sạch (Loại Đặc Biệt) Hộp 10gr - Yến sào Khánh Hòa - Prúc Khánh

Quy cách: 10gr/Hộp

Đơn giá: 800,000 VNĐ


Yến Đảo Chưa Làm Sạch (14 tổ) Loại Nhỏ 100gr/ Hộp - Yến sào Khánh Hòa - Prúc Khánh

Quy cách: 100gr/Hộp

Đơn giá: 7,000,000 VNĐ


Yến Đảo Chưa Làm Sạch Hộp 50gr - Yến sào Khánh Hòa - Phụ Khánh

Quy cách: 50gr/Hộp

Đơn giá: 3,600,000 VNĐ


Yến Đảo Chưa Làm Sạch (14 tổ) Loại Nhỏ Hộp 20gr - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh

Quy cách: 20gr/Hộp

Đơn giá: 1,500,000 VNĐ


Yến Đảo Chưa Làm Sạch (10 - 12 Tổ) Loại Trung 100gr/Hộp - Yến sào Khánh Hòa - Prúc Khánh

Quy cách: 100gr/Hộp

Đơn giá: 10,000,000 VNĐ


Yến Đảo Chưa Làm Sạch (10 - 12 Tổ) Loại Trung Hộp 50gr - Yến sào Khánh Hòa - Prúc Khánh

Quy cách: 50gr/Hộp

Đơn giá: 3,350,000 VNĐ


Yến Đảo Chưa Làm Sạch (10 - 12 Tổ) Loại Trung Hộp 20gr - Yến sào Khánh Hòa - Prúc Khánh

Quy cách: 20gr/Hộp

Đơn giá: 1,400,000 VNĐ


Yến Đảo Chưa Làm Sạch (10 Tổ) Loại Lớn 100gr - Yến sào Khánh Hòa - Prúc Khánh

Quy cách: 100gr/Hộp

Đơn giá: 8,000,000 VNĐ
Xem thêm: Thông Tin Tết Dương Lịch 2021 Bắn Pháo Hoa Ở Đâu, Tết Dương Lịch, Hà Nội Bắn Pháo Hoa Tại 3 Điểm

Yến Đảo Chưa Làm Sạch (10 Tổ) Loại Lớn Hộp 50gr - Yến sào Khánh Hòa - Prúc Khánh

Quy cách: 50gr/Hộp

Đơn giá: 4,100,000 VNĐ


Yến Đảo Chưa Làm Sạch (10 Tổ) Loại Lớn Hộp 20gr - Yến sào Khánh Hòa - Phụ Khánh

Quy cách: 20gr/Hộp


Chuyên mục: Blogs