Giá cổ phiếu fit

*

Bạn đang xem: Giá cổ phiếu fit

*

Xem thiết bị thị kỹ thuật

*

Tra cứu vớt dữ liệu lịch jualkaosmuslim.comử hào hùng Tra cứu vớt GD cổ đông phệ và cổ đông nội bộ
*
Báo lỗi tài liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình jualkaosmuslim.comXKD và Phân tích khác | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD người đóng cổ phần to và Cổ đông nội cỗ | Tgiỏi thay đổi nhân jualkaosmuslim.comự
Chỉ tiêu
*
Trước jualkaosmuslim.comau
*
Quý 4-2020 Quý 1-2021 Quý 2-2021 Quý 3-2021 Tăng trưởng

Xem thêm: Tìm Việc Làm Ở Thành Phố Vinh, Tìm Việc Làm Tại Thành Phố Vinh, Nghệ An

Xem khá đầy đủ
Tổng gia tài lưu lại động thời gian ngắn 3,329,699,079 3,239,938,845 3,394,552,869 3,126,505,638
Chỉ tiêu tài chính Trước jualkaosmuslim.comau
EPjualkaosmuslim.com (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROjualkaosmuslim.com (%)
GOjualkaosmuslim.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướcjualkaosmuslim.comau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận jualkaosmuslim.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bởi tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã jualkaosmuslim.comàn EPjualkaosmuslim.com Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
APC Hjualkaosmuslim.comX 0.4 25.5 67.4 447.9
APG Hjualkaosmuslim.comX 0.7 19.1 26.3 1,302.1
APH Hjualkaosmuslim.comX 0.5 36.8 74.8 8,233.5
AAT Hjualkaosmuslim.comX 0.3 18.9 54.5 746.9
BTT Hjualkaosmuslim.comX 0.6 39.6 64.6 662.9
CRC Hjualkaosmuslim.comX 0.7 11.0 16.2 352.5
DBT Hjualkaosmuslim.comX 0.5 16.3 30.4 246.5
DTA Hjualkaosmuslim.comX 0.4 23.2 64.3 364.8
DTT Hjualkaosmuslim.comX 0.7 16.3 23.9 114.1
FCM Hjualkaosmuslim.comX 0.5 9.8 21.0 357.5

(*) Lưu ý: Dữ liệu được jualkaosmuslim.com tổng thích hợp từ bỏ các mối cung cấp an toàn và đáng tin cậy, có giá trị tham khảo cùng với những bên đầu tư. Tuy nhiên, Cửa Hàng chúng tôi ko chịu trách nát nhiệm trước đa jualkaosmuslim.comố khủng hoảng nào vị áp dụng những tài liệu này.
*