Estimate Là Gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

estimate
*

estimate /"estimit - "estimeit/ "estimeit/ danh từ sự Đánh Giá, sự ước lượng số lượng ước đoán bạn dạng kê Ngân sách (thầu khoán)the Estimates dự thảo ngân sách nước ngoài cồn từ đánh giá; ước lượngtấn công giáheating load estimate: Đánh Giá cài đặt trọng nhiệtpessimistic time estimate: sự Đánh Giá bi thảm về thời gian (sơ đồ mạng)preliminary estimate: đánh giá sơ bộdự đoánultimate estimate: dự đoán cuối cùngdự toánanalysis of estimate fulfillment: sự so với triển khai dự toánconstruction estimate: dự toán xây dựngconstruction estimate: dự toán thi côngconstruction work cost estimate: dự toán thi côngcost estimate: chi phí dự toáncost estimate: dự toán thù giá chỉ thànhcost estimate: lập dự toáncosts estimate: dự toán tài chínhestimate probable expenditure (và income): dự toán thù đưa ra phífinancial estimate: dự toán thù tài chínhgeneral cost estimate: tổng dự toánmajor estimate: dự tân oán thừa cấpparagraph of cost estimate: mục báo giá dự toánparagraph of estimate: mục dự toánproject estimate: dự toán thù của dự ánprovisional estimate: dự tân oán sơ bộrough estimate: bản dự tân oán sơ bộsummary cost estimate: tổng giá dự toánsupplementary estimate: dự toán bửa sungtotal summary cost estimate: tổng giá dự toán toàn bộultimate estimate: dự tân oán cuối cùngsự tiến công giápessimistic time estimate: sự Review bi thương về thời gian (sơ thứ mạng)sự ước lượngsự ước tínhcost estimate: sự ước tính giá chỉ thànhpreliminary estimate: sự dự tính sơ bộước đoánước lượngadmissible estimate: ước lượng gật đầu đượcconsistent estimate: ước tính vữngestimate for the number of zeros: ước chừng số điểm Zêroinvariant estimate: ước tính bất biếnmaximum likelihood estimate: khoảng chừng phải chăng cực đạiminimax estimate: ước tính minimaxminimax estimate: khoảng chừng minimacoverall estimate: ước lượng đầy đủregression estimate: khoảng chừng hồi quystandard error of estimate: độ không nên tiêu chuẩn chỉnh của ước lượngunbiased estimate: khoảng chừng ko chệchupper estimate: ước chừng trênước tínhcost estimate: sự dự tính giá chỉ thànhgeneral estimate: dự tính chungpreliminary estimate: sự dự tính sơ bộprogress estimate: dự tính về tiến độcost estimatedự toáncosts estimatekhái toánestimate of costssự dự báo chi tiêufinal estimatesự kết toánfinancial estimatekhái toángeneral estimatedự trù chungmake out an estimatelập bảng dự tínhtấn công giáconservative sầu estimate: Review thận trọngconservative sầu estimate: sự Review thận trọngcurrent working estimate: Reviews công việc hiện tại thờifirst (flash) estimate: sự Đánh Giá sơ bộflash estimate: sự đánh giá mau chóngocular estimate: sự Đánh Giá bởi mắtreviews lượng giádự kếdự tínhestimate premium: tầm giá bảo đảm dự tínhestimate revenue: các khoản thu nhập doanh nghiệp dự tínhlượng giásale estimate: ước lượng giá chỉ bánsự tấn công giáconservative estimate: sự đánh giá thận trọngfirst (flash) estimate: sự Reviews sơ bộflash estimate: sự review mau chóngocular estimate: sự review bằng mắtsự ước lượngcrop estimate: sự ước lượng số thu hoạch (của một vụ)hard estimate: sự ước tính chắchard estimate: sự ước chừng kiên cố chắnocular estimate: sự khoảng chừng bởi mắtsafe estimate: sự ước lượng thận trọngsự ước tínhcost estimate: sự ước tính phí tổnspending estimate: sự dự trù bỏ ra tiêutentative estimate: sự dự tính tạm thời, thửước lượngcrop estimate: sự ước lượng số thu hoạch (của một vụ)hard estimate: sự ước lượng chắchard estimate: sự ước chừng cứng cáp chắninterval estimate: ước lượng khoảngocular estimate: sự ước lượng bằng mắtpreliminary estimate: phiên bản knhị giá ước lượngrough estimate: bản knhì giá ước lượngsafe estimate: sự ước chừng thận trọngsale estimate: khoảng chừng giá chỉ bánstandard error of estimate: sai số tiêu chuẩn của ước lượngước tínhaccounting estimate: dự tính kế toánanalytical estimate: ước tính phân tíchbook of estimate: sổ ước tínhcost estimate: sự dự tính phí tổnestimate amount of damage: toàn bô tổn thất hứa tínhestimate error: không nên sót ước tínhestimate tare: trọng lượng so bì ước tínhestimate value: giá trị ước tínhgeneral estimate: tổng ước tínhplanning estimate: dự trù kế hoạchspending estimate: sự dự trù bỏ ra tiêutentative estimate: sự ước tính tạm thời, thửbill of estimateđối chọi tính giábill of estimate. đối chọi ước giábook of estimatesổ tính nhápcost estimatebạn dạng ước giá tổn định phíestimate assignationkhoản cấp cho dự toánestimate cost price, projected priceChi tiêu dự toánestimate documentscác chứng tự trên bạn dạng dự toánestimate errorkhông đúng sót dự toánestimate limitgiới hạn trong mức dự toánestimate of expendituredự toán chi phíestimate of expendituresố dự con kiến đầu tư (mặt hàng năm)estimate of net incomelãi ròngestimate of revenuedự tân oán các khoản thu nhập mặt hàng nămestimate on demandchào bán ước giá theo yêu thương cầuestimate on demandphiên bản ước giá chỉ theo yêu cầuestimate pricegiá bán để tham gia toánestimate sheetbản chiết tínhestimate sheetbản ước giá o đánh giá

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): estimate, estimation, estimate, overestimate, estimated, underestimate

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): estimate, estimation, estimate, overestimate, estimated, underestimate