ĐƠN XIN GIA HẠN HỢP ĐỒNG KINH TẾ

... Người có tác dụng đơn Signature (Ghi rõ chúng ta thương hiệu, chức vụ) Mẫu Đơn xin gia hạn bản thảo hoạt động tdiệt sản vào vùng biển của toàn nước CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vày - Hạnh ... Freedom – Happines ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG THỦY SẢN TRONG VÙNG BIỂN CỦA VIỆT NAM License application Form for Fisheries operation in Vietnam giới seas 1. Người xin phép/ Applicant: - ... (Nếu có): Address of representative/ representative office in Viet phái nam (if available) 2. Tàu xin hoạt động trên Việt Nam/Vessel conducting fisheries activities in Vietnam: - Tên tàu (nếu có)...

Bạn đang xem: Đơn xin gia hạn hợp đồng kinh tế

*

Tài liệu Mẫu đơn xin gia hạn sử dụng (hoặc điều chỉnh văn bản ) giấy tờ hoạt động vào phạm vi đảm bảo an toàn dự án công trình tdiệt lợi pptx


... Mẫu đơn xin gia hạn sử dụng (hoặc kiểm soát và điều chỉnh câu chữ ) giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo đảm công trình xây dựng ... tổ chức triển khai, cá nhân CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vị - Hạnh phúc , ngày tháng năm ĐƠN XIN GIA HẠN SỬ DỤNG (HOẶC ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG) GIẤY PHÉPhường. HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI ... (Tên phòng ban cung cấp phép); thời hạn thực hiện giấy tờ từ bỏ cho Đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT ( UBND tỉnh giấc, thị xã, làng mạc ) cẩn thận và chất nhận được (tên tổ chức triển khai, cá thể xin gia hạn, hoặc điều chỉnh câu chữ...
*

Xem thêm: #5O Sim 6789 Giá Rẻ Có Tại Simsodep, Sim Số Tiến 6789 Giá Rẻ Chỉ Từ【15 Triệu】

*

... Mẫu đơn xin gia hạn bản thảo khai quật tdiệt sản (Kèm theo Thông tư số 02 /2006/TT-BTS ngày 20 mon 3 ... sản) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vị - Hạnh phúc ____________________ , ngày tháng năm ĐƠN XIN GIA HẠN GIẤY PHÉPhường KHAI THÁC THUỶ SẢN Kính gửi: Tên công ty tàu: ... cung cấp Giấy phép khai quật tbỏ sản đã có được cấp với số: , được cung cấp Ngày tháng năm ; hết thời hạn sử dụng vào ngày mon năm Đề nghị Cơ quan liêu quản lý nhà nước về Khai thác và Bảo vệ nguồn...
*

*